kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

zvierata.jpg
Moc prírody možno pozorovať už u zvierat. Ak sledujeme úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby priviedli na svet potomkov a vychovali ich, zdá sa nám, ako keby sme počuli hlas samotnej prírody. A ako je jasné, že vedení prírodným pudom cítime odpor k bolesti, rovnako tak je zrejmé, že nás príroda sama ženie k tomu, aby sme milovali tvory, ktorým sme dali život.
Cicero
Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.
Henry Fielding
"Zvieratá majú rovnaké pocity ako človek: radosť a bolesť, šťastie a nešťastie. Tieto hnutia mysle ich postihujú v rovnakej miere ako nás. "
Charles Darwin
Kedysi som sa domnieval , že za jarných svitaní vtáky vítajú spevom príchod slnka a sveta . Dnes viem , že tých niekoľko ranných minút kričia hrôzou zo sveta . - Hrabal B
Synu , neber nikdy človeku ani zvieraťu jeho slobodu, je to najdrahši statok na tomto svete .
Coster Charles Théodore Henri de
"Mačky často využívajú pravidlo, že nikdy nie je zbytočné skúsiť žiadať to, čo chceme."
J. W. Krutch
Ženy a mačky si robia, čo sa im páči, a muži a psy urobia najlepšie, keď sa s tým naučia žiť.
Alan Holbrook
Zo všetkých tvorov, ktoré Boh stvoril, sa len jeden jediný nemôže nikdy stať otrokom. Je ním mačka.
Mark Twain
Keby bolo možné skrížiť človeka s mačkou, bol by omnoho dokonalejší. Len mačka by si značne pohoršila.
Mark Twain
Je omylom domnievať sa, že náš vzťah k zvieratám nemá mať morálne aspekty, alebo … že k zvieratám nemáme žiadne záväzky – to dokazuje neotesanosť a barbarstvo … Súcit so zvieratami je tak silne zviazaný s dobrotou charakteru, že je možné tvrdiť, že kto je krutý k zvieratám, ten nemôže byť dobrým človekom.
Arthur Schopenhauer
„Bude potrebné veľa vekov lásky, aby sme splatili zvieratám ich služby.“
Christian Morgenstern
4.6.16..LUNA
4.6.16..LUNA
Victor Hugo:
Boh stvoril mačku preto,aby existoval taký tiger, ktorého môžeme smelo pohladkať.
Colette:
Čo nepozná aj mačka, nestojí za námahu poznávať. Mačka je zviera, ktorému dal stvoriteľ najväčšie oči, najjemnejšiu srsť, najcitlivejší čuch, pohyblivé uši, neprekonateľné labky a zahnuté pazúriky, zobraté z tŕňov ruží.
Desmond Morris:
Neexistuje žiaden iný živočíšny druh, ktorý by si vytvoril taký dôverný vzťah s človekom a zároveň si udržal slobodu pohybu a činov tak, ako mačka.
Jules Verne:
Verím, že mačky sú duše vrátené na svet. Som si istý tým, že mačka by sa dokázala prechádzať po obláčiku, a neprepadla by.
"Mačky sú tajomné bytosti - v ich mysliach je vždy viac, ako si dokážeme predstaviť."
W. Scott
"Mačky nie sú nikdy neisté a nikdy neodpúšťajú. Možno im to tajne závidíme."
B. Websterová
Charles Dickens:
Niet väčšieho daru ako láska mačky.
Arthur William Symons:
Sú to ich oči, kde sídli ich kúzlo.
Guy Maupassant:
Nie je nič mäkkšie, čo sa jemnejším, vzácnejším a nežnejším cíti ako mačací kožúšok.
W. Scott:
Mačky sú tajomné bytosti – v ich mysliach je vždy viac ako si dokážeme predstaviť.
Videná z vesmíru je Zem modrá. Videná z vesmíru je Zem svetom veľrýb a nie ľudí.
Heathente Williams
Divé zvieratá nikdy nezabíjajú pre šport. Človek je jediný, komu utrpenie a smrť jeho druhov prinášajú zábavu.
James Anthony Froude
Problém zvierat je nerozlučne spojený s problematikou ľudí, a to v tom smere, že každé vylepšenie nášho vzťahu k zvieratám znamená zlepšenie na našej ceste k ľudskému šťastiu.
Emile Zola
Problém s bezohľadnou honbou za kariérou v závode potkanov spočíva v tom , že aj keď vyhráte , zostávate krysou .
Tomlin Lily
Kôň , ktorý dlho stál , zle pobeží .
Ovidius
"Zvieratá sú čudné. Psy na teba vzhliadnu zdola. Mačky na teba pozerajú zvrchu. Len prasa sa na teba díva ako na seberovného."
Winston Churchill
Kúpiť psa je jediný spôsob, ako za peniaze získať lásku.
George Bernard Shaw
Od tých čias, čo som spoznal ľudí, milujem psov!
George Bernard Shaw
"Ochrana zvierat je výchova k ľudskosti."
Albert Schweitzer
"Ako sa chováš ku zvieratám, taký si človek."
Peter Polák
Stádo baranov pod vedením leva je silnejšie ako stádo levov pod vedením barana.
Napoleon Bonaparte
Boh si praje, aby sme boli oporou zvierat, keď potrebujú pomoc. Každá bytosť v núdzi má rovnaké právo na ochranu.
František z Assisi
"Jeho hriva je ako prúd rieky, oči sú podobné žeravému popolu svietiacemu v temnote noci a jeho kopytá sú rýchle ako svetlo."
Barry Cornwal
Jediný absolútne nesebecký priateľ, akého človek kedy mal v jeho sebeckom svete. Jediný, ktorý ho nikdy neopustí, jediný, ktorý nikdy nedokazuje nevďačnosť alebo nespoľahlivosť je pes. Pobozká ruku, ktorá mu neponúka žiadne jedlo, olíže rany a bolesti, na ktoré narážame pri stretnutí s hrubosťou sveta. Keď všetci ostatní priatelia odchádzajú, on ostáva.
James Thurber
Dar, ktorý ti posielam sa volá pes a je to najvzácnejšie a najcennejšie vlastníctvo ľudstva.
Theodorus Gaza
On je tvoj priateľ, tvoj partner, tvoj dôverník, tvoj pes. Ty si jeho život, jeho láska, jeho vodca. On ti bude verný a oddaný, do posledného tlkotu srdca. Dĺžíš mu to, že si si zaslúžil takúto oddanosť.
James Thurber
"Kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez koňa je len človekom."
S. J. Lee
"Dbaj na to, aby sa tvoje myšlienky stali myšlienkami koňa, ale predtým musíš porozumieť jeho myšlienkam."
Pat Parelli
"Jazdec, ktorý nie je milovaný koňom ďaleko nezájde."
Gruzínske príslovie
Keď sa Bohu zachcelo stvoriť koňa, povedal južnému vetru:
"Chcem stvoriť zviera z tvojej podstaty." A vietor sa zhmotnil. Potom archaniel Gabriel vzal plnú náruč tej hmoty a predložil ju Bohu. Ten z nej vytvoril hnedáka a povedal: "Nazývam ťa koňom. Budeš pánom medzi ostatnými zvieratami."
Emir avd El-Kadir
noo.jpg
"Cigánske zlato necinká a netrblieta sa. Zableskne sa na Slnku a zaerdží v tme."
Cigánske príslovie z Galway, Írsko
"Kôň je Pegas vyhnaný z Olympu."
V. Kulín
„Keď chcel pán Boh stvoriť koňa, povedal južnému vetru – stvorím z Teba tvora a dodám ním silu mojim služobníkom, poníženie mojim nepriateľom a krásu mojim služobníkom. Vietor odvetil – pane stvor čo Ty si želáš stvoriť. Tak zobral z vetra plnú dlaň , stvoril koňa a povedal – stvoril som Ťa, aby si priniesol víťazstvo a štedrosť spojenú s Tvojou hrivou. Stvoril som Ťa lietajúceho bez krídel.“
Prorok Mohamed
Geoffrey Household:
Všimol som si to, že mačky u ľudí neoceňujú ani tak ich schopnosť postarať sa im o prísun potravy – to považujú za samozrejmosť – ale skôr ich schopnosť ich zabaviť.
Faith Resnick:
Ľudia, ktorí nemajú radi mačky sa v budúcom živote narodia ako myši.
J. W. Krutch:
Mačky často využívajú pravidlo, že nikdy nie je zbytočné skúsiť žiadať to, čo chceme.
Colette:
Čas strávený s mačkami nie je nikdy premárnený.
Leonardo da Vinci:
I tá najmenšia mačka je majstrovské dielo.
Je celkom veľmi ľahké psovi rozumieť a naučiť sa čítať jeho myšlienky. Pes sa nevie pretvarovať, nevie klamať, nevie klamať, pretože nevie hovoriť.
Munthe
"Jazdectvo: dialóg dvoch tiel a duší usilujúci sa o vznik dokonalej harmónie medzi nimi."
W. Lennig
"Kedykoľvek počujem o týraní zvierat, vzmáha sa vo mňa viera v nejnaivnější a najsilnejší podobu karmického zákona: totiž že všetky naše činy zrejú a raz budeme jesť ich ovocie. Že každý upálený pes, každá zaživa pochovaná mačka sa mení v divoký výtrysk bolesti, ktorý si raz neomylne nájde toho, kto ju spôsobil. Ale na rovine trochu racionálnejšie verím, že spoločnosť, ktorá toleruje krutosť k zvieratám, si pod sebou podrezáva konár, pretože tým mlčky ukazuje, čo si smie dovoliť človek k človeku. Vivisekcie aj mučenie ľudí idú z rovnakých psychických zdrojov a prinesú aj rovnako strašné výsledky. "
Daniela Fischerová
"Hovoríš, že je hriech ak mi je kôň milší . Kôň mi zostal v búrke verný, človek ani vo vetre..."
Rene Keller
"Kôň! Kôň! Kráľovstvo za koňa!"

Richard III.
"Dobrý muž sa bude starať o svoje kone a psy nie len keď sú mladí, ale tiež keď sú starí a doslúžili."
Plutarch
"Nikto nedosiahne spásy sám. Človek si zaslúži byť spasený jedine skrze spásu všetkých. Zviera má tiež svoje práva pred Bohom. Zviera, temná záhada, obrovský svet snov a nemej bolesti. Aj bez slov vyjadrujú však túto bolesť znameniami až príliš zjavnými. Proti barbarstvu človeka, ktorý znevažuje, pokoruje a týra svojho nižšieho brata, protestuje celá príroda. "
Jules Michelet
francouzský historik 1798 – 1874
"Najťažší dostih nevyhrávajú nohy koňa, ale jeho srdce."
Jean Trarieux
"Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum."
Friedrich Nietzche (filosof)
"Tí, ktorí podnikajú na zvieratách pokusné operácie alebo im naočkovávají choroby, aby získanými výsledky mohli pomôcť človeku, nesmú sa nikdy všeobecne uspokojiť tým, že krutý čin sleduje cenný účel. V každom jednotlivom prípade musí zvažovať, či je skutočne nutné uložiť nejakému tvorovi túto obetu pre ľudstvo. Úzkostlivo sa teda musí starať o to, aby miernila bolesť nakoľko len môžu. Vo vedeckých ústavoch nesmie dochádzať k tomu, aby pre úsporu času a námahy nedávali narkózy. Je tiež zločin, ak sú zvieratá podrobené mučeniu len preto, aby sa študentom demonštrovali všeobecne známe fenomény. "
Albert Schweitzer
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
"Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jednáš se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi."
Zarathuštra
"Jen láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost."
Albert Schweitzer (lékař, filosof)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one