kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

o smrti.jpg
Len láska zostane, tá smrť nepozná. 1 Kor. 13,8
Keby som mohol ísť cez údolie tieňov smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Žalm 23,4
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de Saint-Exupéry
Prišla hodina, srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby som mohla žiť.
Pane, nebuď mi sudcom, ale spasiteľom. Otče, do Tvojich rúk porúčam dušu svoju.
Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu.
Jerem.10,23
Keď zomriem, nič na tomto svete sa nestane a nezmení, len sŕdc niekoľko sa zachveje v rose ako ráno kvety.
Jiří Wolker
Ďaleká cesta moja, márne volanie...
K. H. Mácha
Láska je mocná ako smrť...
Ani veľké vody lásku neuhasia,ani rieky ju neodplavia.
Pieseň piesní
Koho bohovia milujú, umiera mladý. (
Menander)
Nie je tu treba sĺz a nie je treba nárek, ani pokánie a trpké výčitky.
Veď v majestáte smrti ani zrnka nie je hany, je velebný len kľud.
J. Milton
Zdvíham jej ruku. Je v nej chlad, prsty sú pritlačené k dlani.
Kvetinku chcem jej do nej dať, už naposledy. A ešte sa mi bráni.
J. Seifert
Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého.
Čo strašné je, čo zlé je, to zomieranie je.
Jiří Wolker
Ten život stály boj a mier len nakrátko; a smrť len krátky boj a pokoj naveky.
J. Kollár
Ja v pokoji ľahnem a spať budem; lebo Ty, Hospodin, sám zabezpečíš mi bývanie bezpečné.
Žalm 4,9
Tak krátko išiel som s vami, hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou mi pieseň nedospievali.
Jiří Wolker
„Jestvuje krajina života a smrti a mostom medzi nimi je láska.“
Thornton Niven Wilder 10
americký dramatik a románopisec 1897 – 1975
„Pre duše je smrť stať sa vodou, pre vodu však je smrť stať sa zemou; zo zeme vzniká voda, z vody duša.“
Hérakleitos - grécky filozof -535 – -475 pr. n. l.
„Vedieť o tom, že budem čoskoro mŕtvy, je tá najdôležitejšia vec v mojom živote, ktorá mi pomohla spraviť veľké rozhodnutia. Mať na pamäti, že zomriete, je ten najlepší spôsob ako sa vyhnúť obavám, že máte čo stratiť.“
Steve Jobs
„Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.“
Platón klasický grécky filozof -427 – -347 pr. n. l.
Pozri sa na svoj život z pohľadu smrti:
keď sa pozeráš späť na svoje životné skúsenosti, čo si dosiahol? Čoho si chcel dosiahnuť, ale nepodarilo sa ti to?
Aké boli šťastné okamihy v tvojom živote? Aké boli tie smutné? Čo by si urobil znovu a čo už nie?
Victor Frankl
Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenia odišli.
A lesy budú stále v slnku sniť a vody driemať v lesku bielych hviezd.
J. Zeyer
„A na základe čoho alebo prečo teda vravíš, že smrť sa ti zdá zlom? Veď ak duša bude trvať ďalej, smrť nás urobí šťastnými, a ak prestane vnímať, nemôžeme byť nešťastní.“
Marcus Tullius Cicero - rímsky filozof a štátnik -106 – -43 pr. n. l.
Smrť nie je v živote tá najväčšia strata. Najväčšia strata je, keď v človeku niečo vyhasne vnútri, zatiaľ čo je stále nažive. Preto sa nikdy nevzdávajte....
srelkaa
"Som veľmi rád, že som nažive. Mal som bolesť, ktorá si razila cestu celým mojím telom. Spýtal som sa doktora, čo to bolo za bolesť? A on povedal: To bola smrť!
Merle Haggard
srelkaa filozofia.jpg
„Stále sa len pýtame, či existuje život po smrti. Mali by sme sa pýtať, či existuje život po narodení.“
Samuel Barclay Beckett -írsky prozaik, dramatik a básnik 1906 – 1989
„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“
Ernest Hemingway - americký autor a novinár 1899 – 1961
Ten život stály boj a mier len nakrátko; a smrť len krátky boj a pokoj naveky.
J. Kollár
„Život človeka niekedy končí cudzou smrťou.“
Stanisław Jerzy Lec -poľský spisovateľ 1909 – 1966
„Dávna minulosť bola azda tým bližšie k poznaniu pravdy, čím bližšie bola k počiatkom sveta i božského pokolenia. Preto ľudia dávnoveku mali vrodené presvedčenie, že schopnosť vnímať pokračuje aj po smrti a že človek ani vtedy úplne nezaniká.“
Marcus Tullius Cicero
Život je zrodením k smrti.
Carl Gustav Jung
„Smrť nás ukladá do toho pokoja, kde sme spočívali pred svojim narodením.“
Seneca - rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 – 65 n. l.
„Smrť je len začiatok. Ale až tej druhej kapitoly.“
William Shakespeare - anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
Šťastný, kto zomrie skôr, než sám začne volať smrť, aby ho zobrala.
Francis Bacon
„Ktovie, či nie je život umieraním a smrť životom.“
Euripidés - staroveký aténsky dramatik -480 – -406 pr. n. l.
„Statočnosť mieri k hviezdam, strach k smrti.“
Seneca
Život je zrodením k smrti.
Carl Gustav Jung
„Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť.“
Voltaire-francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 – 1778
„Smrť. Je to bodka alebo čiarka?“
Valeriu Butulescu
Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom "Život".
Margita Figuli
„Celý ľudský život nie je ničím iným ako putovaním k smrti.“
Seneca
„Až keď smrť zarámuje život, je portrét naozaj zavesený na stenu.“
William James - americký filozof, psychológ a pragmatik 1842 – 1910
Vieme určite, že bol by tohto nášho prebývania stánok zborený,
stavenie od Boha máme, príbytok - nie rukou robený, večný, v nebesiach
Sv. Pavol II. Korinť. 5, 1.
„Samovrah sa nebojí smrti. Bojí sa života.“
Valeriu Butulescu - rumunský básnik a románopisec 1953
„Čo je smrť? Koniec, alebo prechod?“
Seneca
Ja v pokoji ľahnem a spať budem; lebo Ty, Hospodin, sám zabezpečíš mi bývanie bezpečné.
Žalm 4,9
„Optimizmus je učenie alebo viera, že všetko je krásne, vrátane škaredého, všetko dobré, najmä to zlé, a že všetko, čo je nespravodlivé, je spravodlivé. Intelektuálne ochorenie, vyliečiteľné iba smrťou.
Ambrose Bierce .- americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a s... 1842 – 1913
„Každý z nás dlží prírode svoju smrť.“
Sigmund Freud - rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 – 1939
Blahoslavení sú od tejto chvíle mŕtvi, ktorí v Pánovi zomierajú.
Duch určite dá im, aby oddýchli si od prác svojich, skutky ich potom idú za nimi.
Zjav. 14,13
„Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť. A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.“
ohn Ronald Reuel Tolkien - britský filológ a autor, tvorca klasických fantasy diel 1892 – 1973
„Viera nás robí v slabostiach silnými, v chudobe bohatými, v smrti živými.“
Charles Spurgeon - britský kazateľ, autor, pastor, evanjelik 1834 – 1892
Dni moje sú ako tieň nachýlený a ja ako tráva uvädol som.
Žalm 102,12
„Stratiť lásku je strašné. Klame, kto vraví, že smrť je horšia.“
Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 – 1981
„To, čo nazývame smrťou, je v skutočnosti začiatok nového života.“
Thomas Carlyle - škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 – 1881
„Život je choroba a smrť začína narodením. Každé vydýchnutie a každý tep srdca je zároveň tak trochu umieraním - malým krôčikom ku koncu.“
Erich Maria Remarque nemecký spisovateľ 1898 – 1970
„Aj život, aj smrť je iba sen.“
Napoleon Bonaparte
„Väčšine ľudí sa iba raz v živote otvoria oči. A to v hodine smrti. Ale vtedy sa už domáci ponáhľajú zatlačiť ich.“
Henry Bordeaux - francúzsky spisovateľ 1870 – 1963
Strácať je v živote potrebnejšie ako získavať. Zrno nevzklíči, ak neumrie.
(Boris Leonidovič Pasternak)
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“
František z Assisi
„Strach zo smrti je horší ako sama smrť.“
Publilius Syrus - latinský spisovateľ
Tvár žije a umiera so svojím srdcom.
(Čínske príslovia)
„Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života by smrť bola ešte ťažšia.“

Jean Paul - nemecký spisovateľ 1763 – 1825
„Tí, čo sa smrti boja, sú tak trochu hlúpi, lebo smrť je nevyhnutná; a tí, čo po nej bažia, sú zbabelci, lebo len na nich záleží, či sa zabijú.“
Giacomo Casanova - taliansky dobrodruh a autor z Benátskej republiky 1725 – 1798
Idem k Tebe Pane,za hlasom Tvojim som išiel,
Ty poskytneš mi príbytok,kde nebude už žiaľ...
„Celý život filozofov je rozjímaním o smrti.“
Marcus Tullius Cicero
„Ľudia nenávidia smrť neprávom, je to najistejšia obrana proti mnohým chorobám a nešťastiam.“
Aischylos - staroveký aténsky dramatik -525 – -456 pr. n. l.
Narodenie a umieranie, život a smrť, úspech a neúspech, chudoba a bohatstvo, dôstojnosť a nedôstojnosť, chvála a hana, hlad a smäd, horúčava a chlad sa striedajú v behu udalostí, ako to zodpovedá cestám osudu. Nemá preto význam nechať si tým všetkým rušiť vnútorný súzvuk.
Čuang-c
„Kladom smrti je, že je to jedna z veci, ktoré sa dajú ľahko urobiť poležiačky.“
Woody Allen
„Mať pravdu až po smrti - nie je to zbytočné predlžovanie diskusie?“
Wieslaw Brudzinski
Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého.
Čo strašné je, čo zlé je, to zomieranie je.
Jiří Wolker
„Strach zo smrti je následkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“
Mark Twain - americký autor a humorista 1835 – 1910
„Nesúhlasím s filozofmi, ktorí nedávno vystúpili s názorom, že duša hynie zároveň s telom a že smrťou všetko konči.“

Marcus Tullius Cicero
Dni moje sú ako tieň nachýlený a ja ako tráva uvädol som.
Žalm 102,12
A povedal Ježiš:
"Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, ak by aj zomrel, žiť bude."
Ján 11,25
„Ľahostajnosť je ochromenie duše, predčasná smrť.“
Anton Pavlovič Čechov - ruský dramatik a autor, lekár 1860 – 1904
Keď príde deň a budem spať príď na môj hrob sa pozrieť,
len pozrieť a neplač veľa, kto zaspal, spí každý rád,
a svätá je tá tichá noc, keď prejde deň...
J. Zeyer
Nezomrel, zostáva večne živý, kto spravodlivý bol a dobrotivý.
F. Halas
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one