kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

SILA MYSLE.jpg
Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.
Viktor Hugo
Život je ako bumerang. Naše myšlienky, činy a slová sa k nám skôr či neskôr vrátia s úžasnou presnosťou.
- Florence Shinn
Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.
(Hermann Hesse)
Myslite na to, čo máte, skôr než na to, čo vám chýba. Z tých vecí, ktoré máte, vyberte tú najlepšiu, a potom premýšľajte o tom, ako horlivo by ste o ňu usilovali, keby ste ju nemali.
Marcus Aurelius
"Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme si mysleli."
Budha (563-483 p.n.l.)
Väčšina ľudí žije - či už fyzicky, intelektuálne alebo morálne - vo veľmi obmedzenom kruhu
svojho potencionálneho bytia. Všetci máme veľké zásobárne života, z ktorých môžeme čerpať
ao ktorých sa nám zatiaľ ani nesnívalo.
William James
Nevieme ovládať počasie alebo dopravnú zápchu, ani nálady ľudí okolo nás - ale celkom určite je
v našej moci ovládať náš postoj k týmto udalostiam. Všetci sa môžeme v ktorúkoľvek chvíľu
rozhodnúť, čo si budeme myslieť. Táto schopnosť je tým, čo z nás robí ľudí.
Robin Sharma
Kto objaví vnútornú silu a dokáže ju využiť k vytvoreniu pokoja a rovnováhy ľudského vedomia a tela, ten dosiahne najvyšší možný stav existencie. Táto existencia je najúžasnejšia energia vo vesmíre.
- Michal Kolár
Naša myseľ je dokonale samostatná a len ona dokáže urobiť z neba peklo a z pekla nebo.
JOHN MILTON
Otevřte své srdce Boží lásce a míru, tak bude vše minulé vymazáno a zapomenuto. Nový postoj k životu dokáže ve vašem živote změnit všechno. Váš život a váš svět budou stvořeni podle vašich představ a budou ovládání vaším přesvědčením.
Autor: Dr Jozeph Murphy - Zákony Myšlení a Víry
Ak chcete byť šťastní,stanovte si také ciele,ktoré ovládnu Vaše myšlienky,uvoľnia Vašu energiu a inšpirujú Vašu nádej.
Andrew Carnegie
"Tiene v našom živote spôsobí najčastejšie to, že si sami stojíme v slnku."
Ralph Waldo Emerson
Ak naozaj chcete zmeniť svoj ​​život, musíte byť najskôr ochotní zmeniť svoju myseľ.
Donald Altman
Ste taký ako je vaše myslenie!
(Josef Kirschner )
Som zodpovedná za všetky svoje zážitky.
Louise L. Hay
Existuje oko duše, které ... vidí dokonaleji než tisíce lidských očí, oko, které je samo pravdou. "
(Platon
"Prakticky sa niektoré časti nášho tela denne doslovavymieňajú. Výmena iných častí trvá niekoľko mesiacov a výmena ďalších zasa niekoľko rokov. Ale v priebehniekoľkých rokov má každý z nás úplne nové fyzické telo."
Dr.John Hagelin
Počúvajte energiu,sama Vám napovie,na čo ju treba využiť.Robte to,čo cítite a nie to,čo dáva zmysel.Nasledujte duchovné podnety.
Mary Hayes-Grieco
Snažím sa zbaviť sa pokušeniu byť nehodná sama seba.
Teraz sa stávam tým, čím byť mám.
Louise L. Hay
Nestrácam čas premýšľaním nad problémom, ktorý nemôžem priamo ovplyvniť.
Honoré de Balzac
Chudoba nie je nedostatok peňazí alebo vecí, ale rozpoloženie mysle. To isté platí o prosperite.
Randy Gage
Nedôveruj svojim zmyslom a odvráť sa od nich, lebo sú klamlivé. V sebe samom hľadaj večného človeka.
- Budhistická múdrosť
Predovšetkým kvôli duši je potrebné cvičiť telo.
(Rousseau)
"Chtěl bych" není nic, "chci" tvoří divy.

Alexandre Rodolphe Vinet
Nič z toho, čo chcete, neplynie proti prúdu!!!!!!!
Nechajte sa unášať prúdom života.
Riaďte sa svojimi pocitmi, lebo iba VY viete, čo je pre VÁS dobré.
Voľte si také myšlienky, ktoré vo vás vzbudzujú dobré pocity.
Vnímajte svoje pocity a riaďte sa nimi, lebo vaše pocity vám stále ukazujú, kam smerujete.
(E. A J. Hicks - Pocity, navigačný systém na ceste životom)
Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.
- Tolstoj
Človek na istom stupni zahĺbenia sa do seba si uvedomí, že v sebe má niečo nadľudské.
- Mazzini
Kto sám seba nevníma ako pominuteľnú bytosť a telesnú schránku, ten pozná pravdu života.
- Budhistická múdrosť
Prijímam každú súčasť svojej bytosti, vrátane tých, ktoré sa ešte len učím mať rada.
Louise L. Hay
Dávej mnoho, čekej málo. Buď jako strom, který přes malou péči dává hojnou úrodu. Tvé myšlení ať Ti dopomáhá ve vhodné formě dávat, co cítíš svým srdcem. Buď sloupem, o který se mohou druzí opřít, Buď studánkou poznání, ze které žižniví mohou pít. Bud teplým sluncem, které probouzí život v druhých.
Miroslav Hrabica
ticho.jpg
unnamed.jpg
Všetko je v mysli, tam všetko začína.
- Albert Einstein
Uprostred zimy som sa konečne naučil,
že vo vnútri mňa je neporaziteľné leto.
Albert Camus
"Pokiaľ dokážete zmeniť svoju myseľ, zmeníte tak aj svoj život."
Dale Carnegie
Mechanika manifestace, mechanika tvorby pro vás bude v nadcházející době pře-definována. Slova 'chci a potřebují' už nebudou déle popisovat, kdo jste, už nebudou logistické. Slova "mám, tvořím, zasloužím si," budou tam, kam se dostanete, když plujete skrze univerzální porozumění tomu, Kým opravdu ve skutečnosti jste.
Gillian MacBeth-Louthan
"Najskôr sa snažte pochopiť, potom byť pochopený." -Stephen R. Covey
„Keď niečo nenávidím, ochudobňujem sa o niečo, keď milujem, som bohatší o to, čo milujem.“ -Friedrich Schiller
„Vôľa je silný slepec, ktorý nesie na ramenách chromého vidiaceho.“ -Arthur Schopenhauer
„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete."
Mahátma Gándhí
„Ku všetkému čo je veľké, prvým krokom je odvaha."
Johann Wolfgang Goethe
„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná."
Mahátma Gándhí
Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými.
Platón
Cítim, ako všade okolo mňa panuje hojnosť.
Teraz žijem v neobmedzenej láske, svetle a radosti.

Louise L. Hay
„Staň sa tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“ -Indíra Gándhí
„Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.“ -Werner Von Siemens
Moja práca je zábavná a môj život je plný dobrodružstva.

Louise L. Hay
Odpúšťam všetky zážitky z minulosti. Rozhodla som sa žiť v radostnej prítomnosti.
Louise L. Hay
Všetko, čoho sa dotknem, je úspešné. Priťahujem k sebe prosperitu všetkého druhu.
Louise L. Hay
Sebaovládanie.jpg
Zmena je jedinou Konštantou.
Aj Ching
Dovoľujem sa zmeniť, aby som bola bez odporu alebo strachu. Som slobodná.
Louise L. Hay
O ostatných sa dozvedáme viac svojimi vzťahmi k nim než objektívnym pozorovaním. Ľudia odkladajú svoje masky len v intímnej sfére lásky alebo priateľstva. Ale takéto odhalenia vyžadujú veľkorysosť. S človekom, ktorý odhalí svoje vnútro, by sme sa mali stretávať s rovnakou úctou ako s veľkým objavom vo vede alebo v prírode...
(A.Nin)
„Niet väčšej chyby, ako prestať skúšať."
Johann Wolfgang Goethe
„Najväčším víťazstvom je nepotrebovať žiadne víťazstvo."
John Lennon
„Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní."
Alexander Graham Bell
napoleon-hill-_1405592745.jpg
„Cestu buď nájdeme, alebo si ju urobíme!"
Hannibal
„Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol."
Paulo Coelho
„Človek sa neutopí preto, lebo sa ponorí, ale preto, že zostane pod vodou."
Paulo Coelho
„Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná."
Mahátma Gándhí
Môžeš mať všetko, čo chceš: obľúbenú prácu; požadované vzťahy; sociálnu, duševnú a estetickú stimuláciu, ktorá ťa urobí šťastným a spokojným; peniaze, ktoré vyžaduje tvoj ideálny životný štýl; a akákoľvek požiadavka pre dosiahnutie úspechov alebo pre pomoc druhým. Ak sa na to všetko nezameriate, tak to ani nezískate. Aby ste sa na to mohli zamerať, musíte vedieť, čo vlastne chcete.
Richard Koch
Nepýtajte sa, čo potrebuje svet, opýtajte sa, čo vás napĺňa životom. A choďte si za tým, pretože svet potrebuje ľudí, ktorí sú skutočne nažive.
Howard Thurman
Predovšetkým kvôli duši je potrebné cvičiť telo.
(Rousseau)
Žiadam vás, aby ste boli odvážni. Odvážna duša môže napraviť aj nešťastie.
Katarína Veľká
Smejem sa životu (a sebe) a rozhodla som sa, že sa nenechám uraziť nikým a ničím.
Louise L. Hay
VŠECHNA LÁSKA, KTERÁ JE SCHOPNA VÁM ZARUČIT ZDRAVÍ A PROSPERITU, JE UVNITŘ VÁS. BOŽSKÁ LÁSKE JE JEDNOU Z DUCHOVNÍCH KVALIT.
LÁSKU NEMUSÍTE HLEDAT KOLEM SEBE. MŮŽETE JI ZAČÍT VYSÍLAT V PODOBĚ MYŠLENEK, SLOV ČINŮ A MODLITEB.
UČITNÍTE-LI TAK, POZNÁTE MOC LÁSKY, MĚNÍCÍ LIDI, SITUACE A STAVY, NA NICHŽ VÁM ZÁLEŽÍ.

C. Ponderová
Som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že naše úlohy, ktoré sú pred nami, nie sú nad naše sily a že žiadna drina a úsilie nie je väčšia, než môžeme zniesť. Kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme nezdolnú vôľu víťaziť, víťazstvo je naše.
Winston Churchill
Ak sa zameriate na to, čo vo svojom živote už máte, zistíte, že vždy dostanete viac.
Ak sa budete zameriavať na to, čoho vám v živote chýba, nikdy nebude mať dosť.
Oprah Winfrey
kuk.jpg
Sme všetci len výsledkom toho, o čom sme premýšľali.
Buddha
Predtým než vyhráte, musíte veriť, že na to máte.
Mike dietky
Uprostred pohybu a chaosu, udržujte vnútri seba pokoj.
Deepak Chopra
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one