kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

pravda.jpg
A toto je základný kameň pravdy: zavrhnite všetko, čo vás ubíja telesne, duševne, duchovne! To všetko je jed. V tom nie je život. V tom nie je pravda. Pravda je sila, pravda je čistota. Pravda je svetlo, pravda je prameň energie. Vzdajte sa mysticizmov, ktoré vás oslabujú a buďte silní! Najväčšie pravdy sú najprostejšie, prosté ako vaše vlastné bytie.
VIVÉKÁNANDA Swami
Ktokoľvek, kto by si osoboval, že bude jediným sudcom Pravdy a Múdrosti, tomu boží smiech prevrhne plavidlo.
Albert Einstein.
Klamárovi väčšinou neverím ani vtedy, keď hovorí pravdu.
Cicero
„Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená.“
– Ignác z loyoly
pravda srelkaa.jpg
Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.
Platón
Jen pravda vytrvá.
Sofoklés
Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.
Voltaire
Pravdivé poznanie vyzýva ľudí, ktorí majú zdravý rozum, k spravodlivosti, slušnosti a poctivosti.
Cicero
Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.
Johann Wolfgang Goethe
Hrdina, ktorého milujem celou dušou, bol, je a vždycky bude krásny - je ním pravda.
TOLSTOJ Lev Nikolajevič
Aby sme sa naučili hovoriť ľuďom pravdu, musíme sa naučiť hovoriť ju najprv sebe
- Lev Nikolajevič Tolstoj
"Existuje jedna pravda, ktorú by mal každý vedieť - že v živote sa nedá nič dobehnúť."
Christian Friedrich Hebbel
„Pod povrchom udalostí, kde zákonite víťazí dravosť nad tichosťou, sebectva nad láskou, žije skutočná pravda, ktorá raz prelomí tento povrch a definitívne zaujme všetky priestory.“
Jozef Porubčan
"Kde sa začína hľadať pravda, povznáša sa aj život."
Josef Čapek
Pravda je však podobná hviezdam, zažiari len na temnom pozadí noci.
Chalíl Džibrán
„Lož rovnako ako olej pláva na povrchu pravdy.“
Henryk Sienkiewicz
Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu.
(Džingischán)
Človek, ktorý chce slúžiť pravde a spravodlivosti, sa musí pripraviť na to, že bude osamelý.
- Bercler
Ak zistím, že nemám pravdu, musím mať odvahu zahanbiť sa za to aj pred hlupákom.
Meng
"Vždy buďte spravodliví. Tým sa jedným zavďačíte, druhých ohromíte." George Bernard Shaw
Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranie.
Pascal Blaise
Spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa dať každému, čo mu podľa práva patrí.
Iustinus
Život sa začína tam, kde sa začína hľadanie pravdy. Len čo sa končí hľadanie pravdy, končí sa aj život.
RUSHIN
Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných. Väčšina ľudí sa k takému názoru ani nedopracuje.
- Albert Einstein
pravda srelkaa.jpg
Človek, ktorý chce slúžiť pravde a spravodlivosti, sa musí pripraviť na to, že bude osamelý.
BERCLER
Cítme sa pohodlne medzi tými, ktorí s nami súhlasia, no rastieme medzi tými, ktorí s nami nesúhlasia.
Frank A. Clark
„V mnohých veciach sú návyky zlá vec. Znamená to, že zlé sa považuje za dobré a falošné je považované za pravdu.“
Georg Christoph Lichtenberg 1742–1799
"Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem."
Platón, 320 př.n.l.
Buďme ješitní, nie však na svoje nohavice alebo vlasy, ale na svoje srdce, na svoje ruky, na pravdu, čistotu, ušľachtilosť.
Jerome Klapka Jerome
Není blbce, aby nesnil, že je velkým mužem, není osla, aby zhlížeje se v potoce, kolem něhož kráčí, nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni.
Flaubert Gustav
Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.
Epiktétos z Hierapole
Jeden hlupák je jeden hlupák. Dvaja hlupáci sú dvaja hlupáci. Desaťtisíc hlupákov je historická sila.
(L.Longanesi)
Musíme mať väčšiu dôveru voči tomu, kto nám strihá bradu ako voči tomu, kto nám sedlá koňa.
(M.de Cervantes)
Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe. Není tu řeč o lhaní, nýbrž o jednání proti vlastnímu přesvědčení.
Novalis
Obrjjjázok3.jpg
Uchované pred pominuteľnosťou je to, čo bolo uchované minulosťou, je to skutočnosť zachránená
tým, že sa stala minulou.
(V.E.Frankl)
Ľudia dospievajú k názoru, že hovoriť dnes o láske znamená len stať sa účastníkom všeobecného
podvodu; tvrdia, že v dnešnom svete môže milovať len mučeník alebo šialenec, a že teda hovoriť o
láske nie je nič iné než kázanie. Hovoria: Chcel by som byť dobrým kresťanom - ale keby som to
myslel vážne, musel by som zomrieť od hladu.
(E.Fromm)
„Oveľa milšie je pravdivé veci hovoriť, ako také počúvať.“ -Joannes Stobaeus
Radšej chcem trpieť pre to, že hovorím pravdu, než aby mala pravda trpieť pre moje mlčanie.
Ralph Waldo Emerson
„Od muža sa dozvieme pravdu, keď mu odporujeme, od ženy, keď s ňou súhlasíme.“
George Bernard Shaw 1856–1950
fffffffffffffff.png
Hrdina, ktorého milujem celou dušou, bol, je a vždy bude krásny - je ním pravda.
Aby sme sa naučili hovoriť ľuďom pravdu, musíme sa naučiť hovoriť ju najprv sebe.
Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Človek, ktorý dokáže mlčať, aj keď má pravdu, je skoro Boh.
Marcus Porcius Cato
Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny.
Jean Cocteau
Čím bližšie sú ľudia pravde, tím sú znášanlivejší voči cudzím omylom. A opačne.
Henrik Ibsen
Optimisti a pesimisti majú jednu spoločnú chybu: boja sa pravdy.
Tristan Bernard
Pravda a lož sú ako jednovaječné dvojčatá. Často býva problémom rozoznať jednu od druhej.
Lech Przeczek
Hovorím pravdu, nie toľko, ako by som chcel, ale toľko, koľko sa odvážim. Čím som starší, odvážim sa vždy o trošku viac.
Michel Eyquem de Montaigne
Ak vylúčite nemožné, potom to, čo zostane, musí byť pravda, aj keď je najnepravdepodobnejšia.
Arthur Conan Doyle
Nájdi pravdu a pravda ťa oslobodí.
Ježiš Kristus
Život je iba jeden, ale smrť má tisíc spôsobov. Pravda je len jedna, bludov tisíc podôb.
Je nepremožitelná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Ján Amos Komenský
Prvé a posledné, čo žiadame od génia, je láska k pravde.
Kto zostane pravdivý voči sebe samému a voči druhým, ten má najkrajšie vlastnosti najväčších talentov.
Johann Wolfgang von Goethe
Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať.
Stefan Zweig
Platón je mi veľmi drahý, ale pravda ešte drahšia.
Aristoteles
Trestáme deti, keď klamú, ale hrozne ich mlátime, keď povedia pravdu v nepravý čas.
Oldřich Fišer
Ľudia veria radi tomu, čo si prajú, aby bola pravda.
Gaius Julius Caesar
Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto sa deti bijú, blázni zatvárajú a filozofi nechápu.
Niccoló Paganini
Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.
Auguste Rodin
Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.
Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva.
Počas vojny je pravda tak drahocenná, že ju musí vždy doprevádzať telesná stráž lží.
Winston Churchill
Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo.
Pavel Kosorin
Za pravdy, dnes lacné, platili kedysi ľudia životom.
Krása nie je vždy pravá, rovnako ako pravda nie je vždy krásna.
Som optimista, pretože verím, že nie je tak zle, aby sa ľuďom nemohla hovoriť pravda.
Niekto bojuje o pravdu, niekto o živobytie - a neskôr sa ukáže, že lepšiu pravdu má ten, kto má lepšie živobytie.
Gabriel Laub
Pravda poskytuje istotu, ale až aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj.
Blaise Pascal
Každý má pravdu, pokiaľ sa nemýli.
Ernest Hemingway
Uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt.
Erich Fromm
Nikde neleží pravda na povrchu.
Úsilie o pravdu musí byť nadriadené akémukoľvek inému úsiliu.
Albert Einstein
Všetko, čo sa zhoduje s našim prianím, je pravda. Všetko, čo je s ním v rozpore, vyvoláva náš hnev.
André Maurois
Je veľmi nebezpečné mať pravdu vo veciach, v ktorých sa veľkí ľudia mýlia.
Voltaire
Nestačí len vedieť, treba to aj používať. Nestačí len chcieť, je treba i konať.
johann Wolfgang von Goethe
Najväčšmi sa previňuje človek, ktorý nechce vypočuť pravdu.
Takí sú ľudia, z pravdy uznávajú málo, z verejnej mienky mnoho.
Klamárovi obyčajne neveríme, aj keď už hovorí pravdu.
Marcus Tullius Cicero
pokojný-bojovik-citat-znalosť.png
284569.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one