kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

stefanik.png
Žil som krásny život prežíval som život v sekundách.
Milujem pravdu nielen z mravného stanoviska ale aj ako matematik. Ako priama čiara je najkratšoím spojením dvoch bodov, tak je pravda najkratšou cestou k uskutučňovaniu našich predstáv.
Ak už mám padnúť, nechže som aspoň v slovenskej zemi pochovaný.
Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť!
Milan Rastislav­ Štefánik srelkaa.jpg
Mne nejde o to, za cenu nečinnosti kúpiť si život. Ja nechcem žiť o dvadsať-tridsať rokov. Teraz-teraz chcem žiť.
Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu treba obetovať.
Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.
Hor sa Slovák zbraň do ruky ak nechceš viac cítiť muky.
Národ si slobodu musí zaplatiť svojou krvou.
História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania.
Búrlivý je môj život a bude plný zápasu. So šťastím by som sa delil, ak však padnem, chcem padnúť sám.
Chcel by som účinkovať v svojom národe, ktorý som nikdy neprestal milovať.
Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa stanem užitočným. Verím vo vyšší ideál, chcem slúžiť.
Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu.
stefanik.jpg
Budúcnosť moja je buď skvelá, buď nijaká.
Odpustite, že hovorím Slovensky, však mi to nezazlievate. Nerobím to naschvál, ale preto, že mi to moje srdce tak našepkalo.
Aká tragédia a aká komédia je ten život.
Ja s udivením hľadím do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.
Život na mňa musí čakať, a nie živorenie.
Ach, aké hrozné je poznanie skutočnosti.
Naša sloboda bude, a preto je už dnes.
sloboda.jpg
Miluj, ale zachovaj si svoju silu, voľnosť, individualitu.
Spupnosť a nenásitnosť vyvolala túto vojnu. Ničomníkom musí byť, alebo slepím hluchím a pomatením kto by tvrdil opak. Dejiny neúprostne vydajú svedectvo pravde.
Nech si každý uvedomí, že pokiaľ sa neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovať za našu vec.
Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna.
O toľko som volnejší, o koľko som učenejší a o toľko nevedomosť v putá jíma.
Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.
Prisaháme, že budeme bojovať dosiaľ, kým nedosiahneme slobodu. My hájime iba svoje a nejdeme na výboje. Chceme mier, ale to musí byť mier slávny a rozhodne nie mier na hrobe malích národov.
Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh alebo jeho hlas v mojom svedomí.
stefanik srelkaa.jpg
História a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnité, nemá trvania.
Vzdycháme, že život je krátky a súčasne ním ľahkomyseľne mrháme.
Kto zaobchádza so všetkými ľuďmi rovnako, uráža tých, ktorí sú lepší.
Poctivosť nie je slovo - to je logický dôsledok života..
Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si cudzími.
Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania svojich schopností.
Prinášajme obete nie almužny.
Naša sloboda bude a preto je už dnes.
Žiadny národ neužíval doteraz trvalej slobody. Ak si ju nevidobil sám a neposvatil veľkými obetami na životoch a stratami na majetku.
Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný chrakter.
citat-view.png
Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.
Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šľachetným, bez známok slabosti, s mysľou bádajúcou bez prenáhlenia a preceňovania svojich schopností.
Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu.
Ja som matematik. Hľadám veci pozitívne, hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu.
Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkých ich chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať
Nech si každý uvedomí, že pokiaľ sa neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovať za našu vec.
Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkom tisícich faktorov, na ktoré nemáme na všetky vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar.
Blúdim vo svete sám a smutný, moje jediné šťastie je, že sa stanem užitočným. Verím vo vyšší ideál, chcem slúžiť.
Môžem pracovať len s priateľom, oddaným rovnako tejže veci ako ja.
My nebudeme viac rodiť deti pre otroctvo ale pre slobodný národ.
stefánik srelkaa.jpg
citat-view.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one