kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

latina.jpg
SE VINCERE IPSUM LONGE EST DIFFICILLIMUM
Premôc( seba samého je najťažšie
SI VIS AMARI, AMA
Ak chceš byť milovaný, miluj
Seneca Mladší, Listy Luciliovi
SUB LACERIS CREBRO VIRTUS LATET AUREA PANNIS
Pod ošúchaným odevom nájdeš často cnosť odetú v zlate
SUB ROSA
Pod ružou
Dôverne Ruža bola v starom Ríme symbolom mlčanlivosti.
Rozhovory pod týmto symbolom boli dôverné, neskôr bývala ruža nad spovednicami
SUMMA SUMMARUM (S. S.)
Koniec koncov
Plautus, Surovec
SUMMUM BONUM
Najväčšie dobro
Vox populi, vox Dei
Hlas ľudu, hlas boží.
Verba volant, scripta manet
Povedané uletí, napísané pretrvá.
Veritas vincit
Pravda víťazí.
SICUT MATER, ITA ET FILIA EIUS
Aká matka, taká dcéra
Aká matka, taká Katka
SZ, Ez 16,44
SIMIA SIMIA EST, ETIAMSI AUREA GESTAT INSIGNIA
Opica zostane opicou, hoci nosí zlaté ozdoby
Hus preletela more, a zostala husou
Repetitio est mater studiorum
Opakovanie je matkou učenia
Ora et labora
Modli sa a pracuj.
Cogito, ergo sum.
Myslím, teda som. (René Descartes)
Audaces fortuna adiuvat
Odvážnym šťastie praje. (Vergílius)
Omnia vincit amor et nos cedamus amoriVergilius,Georgica
Láska premáha všetko aj my teda ustúpme láske.
SIMULATIO AMORIS PEIOR ODIO EST
Predstieraná láska je horšia ako nenávisť
Plínius Mladší, Chváloreč na Trajána
SIMILIS SIMILI GAUDET
Podobné sa teší z podobného
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá
Scio me nihil scire
Viem, že nič neviem. (Sokrates)
Pacta sunt servanda
Dohody sú na to, aby sa dodržiavali.
Ab aeterno.
Od večnosti.(Odjakživa)
Ab imo pectore.
Z hĺbky srdca.
Patientia colligit rosas
Trpezlivosť ruže prináša.
Semper Fidelis
Vždy verný.
Errare humanum est.
Mýliť sa je ľudské.
SILVA CAPIT QUALE, DAT RESPONSUM TIBI TALE
Slová, ktoré ti zaletia do lesa, les ti vráti ako ozvenu
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva
SIBI GRATULENTUR MORTALES, TALE TANTUMQUE EXTITISSE HUMANI GENERIS DECUS
Nech si gratulujú smrteľníci, že existovala taká veľká a znamenitá ozdoba ľudského rodu
Nápis na náhrobku anglického fyzika Isaaca Newtona vo Westminsterskom opátstve
Ex Astris, Scientia.
Z hviezd (pochádza) múdrosť.
Veni, vidi, vici
Prišiel som, videl som, zvíťazil som.
Contra factum non datur argumentum
Proti faktu niet argumentu.
Alea iacta est
Kocky sú hodené. (Julius Caesar)
Per aspera ad astra
Tŕnistou cestou k hviezdam.
Exempla trahunt.
Príklady priťahujú.
Facilius cadimus quam resurgimus.
Človek ľahšie padne, ako vstane.
Facile est dare vela secundis.
Ľahko je zveriť plachty priaznivému vetru.
SUSTINE ET ABSTINE
Vytrvaj a zdrž sa
Zásada stoického filozofa Epikteta
SURDAS AURES FATIGARE (PULSARE)
Kričať hluchému do uší
Hádzať hrach na stenu
Curtius Rufus, Dejiny Alexandra Veľkého
SUA CUIQUE PATRIA IUCUNDISSIMA
Každému je vlasť najmilšia
Všade dobre, doma najlepšie
STULTUM EST TIMERE, QUOD VITARE NON POTES
Je nerozumné báť sa toho, čomu sa nemôžeš vyhnúť
STIPULAM QUIS IN ALIENO OCULO FACILIUS PERSPICIT QUAM IN SUO TRABEM
Niekto vidí steblo v oku druhého lepšie ako brvno vo vlastnom
Tertullianus, Obrana
Kvapka srelkaa.jpg
Faber est suae quisque fortūnae
Každý je strojcom svojho šťastia Appius Claudius Caecus.
Facis de necessitate virtutem.
Robíš z núdze cnosť. (Hieroným)
Fēstīnā lente!
Ponáhľaj sa pomaly!
Homo sum
Som človekom
Humanum est errare, sed diabolicum perseverare
Mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle diabolské.
Puris omnia pura
Čistým je všetko čisté.
Homō homini lupus est
Človek človeku vlkom.
SIT AUTEM SERMO VESTER: EST, EST, NON, NON; QUOD AUTEM HIS ABUNDANTIUS EST, A MALO EST
Ale vaša reč nech je "áno - áno," "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od zlého
Vaše slovo nech je áno, áno - nie, nie; čo je nad to, je zo zlého
NZ, Mt 5,37; slová z Kristovej reči na vrchu
SISTE VIATOR
Zastav sa, pútnik
Postoj, pútnik
Častý nápis na miestach, kde sa stalo alebo možno vidieť niečo pozoruhodné
SUM QUOD ERIS, FUI QUOD ES
Som, čo budeš, bol som, čo si
Častý náhrobný nápis
SUSPICE, ETIAM SI DECIDUNT, MAGNA CONANTES
Váž si tých, ktorí sa usilujú o veľké veci, aj keď neuspejú
Seneca Mladší, O blaženom živote
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris
Pamätaj človeče, prach si a v prach sa obrátiš
Memento mori
Pamätaj na smrť
Gloria spernentem fovet, adversatur amantem.
Sláva praje tomu, kto ňou pohŕda, a nepraje tomu, kto po nej túži.
Justitia omnibus
Spravodlivosť pre všetkých.
Littera scripta manet
Napísané zostáva.
Inter arma enim silent leges
Počas vojny zákony mlčia.
Manus manum lavat
Ruka ruku myje.
SIDERA CAELO ADDIS
Pridávaš hviezdy na oblohu
Nosiť sovy do Atén, Nosiť drevo do lesa
SINE DOLORE NON VIVITUR IN AMORE
Bez utrpenia nie je možné milovať
Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista
Urbi et orbi
Mestu a svetu.
Volenti non fit iniuria
Tomu, kto chce, sa nedeje krivda (neprávosť).
Non omnia possumus omnes
Nie všetci môžeme všetko.
Non omnes quod liced honestum est.
Nie všetko čo je dovolené je správne.
Qualis interrogatio, talis responzio
Aká otázka, taká odpoveď.
Mens sana in corpore sano
V zdravom tele zdravý duch.
SI VALES, BENE EST, EGO VALEO (S. V. B. E. E. Y.)
Ak sa máš dobre, je to v poriadku, ja sa mám dobre
Bežný rímsky pozdrav
SI TIB! DEFICIANT MEDICI, MEDICI TIBI FIANT HAEC TRIA:
MENS LAETA, REQUIES, MODERATA DIAETA
Ak nemáš lekára, táto trojica ťa vylieči: veselá myseľ, pokoj, striedma strava Stredoveké ponaučenie lekárskej školy zo Salerna
Vita incerta, mors certissima
Život je neistý, smrť je najistejšia.
Cuius regio, eius religio
Koho panstvo, toho náboženstvo
slovensky: Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj.
Dum spīrō, spērō
Pokým dýcham, dúfam.
Dant animos vina.
Víno dodáva odvahu.
Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.
Dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou aj nebom.(Archimedes)
Cor unum et anima una
Jedno srdce a jedna duša.
Crescit effendo fames
S jedlom rastie chuť.
SOL NON OCCIDAT SUPER IRACUNDIAM VESTRAM
Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom
Nenechajte nad svojím hnevom zapadnúť slnko
NZ, Ef4,26
SIT TIB! TERRA LEVIS
Nech ti je zem ľahká
Častý náhrobný nápis
Ad honorem Dei gloriam
Na česť a slávu Boha.
Attingere caelum digito
Dotknúť sa prstom nebies.
Si vis pacem, para bellum
Ak chceš mier, buď pripravený na boj.
Bona fortuna
Veľa šťastia. (Dobré šťastie.)
Bis vincit qui se vincit in victoria
Dvakrát zvíťazí ten, kto v čase víťazstva vyhrá sám nad sebou. (Publilius Syrus)
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
Čokoľvek sa povie latinsky, stále to vyznie vznešene.
Vinum bonum laetificat cor hominis
Dobré víno rozveseľuje srdce človeka.
Vivat, crescat, floreat
Nech žije, rastie a prekvitá.
Verba movent, exempla trahunt
Slová povzbudzujú, príklady priťahujú.
Beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus.
Blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností. (Cicero)
Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil
Lakomcovi chýba všetko, chudákovi málo, múdremu nič.
Variatio delectat
Zmena teší.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť (kniha Kazateľ).
SI QUIS NON VULT OPERARI, NEC MANDUCET
Kto nechce pracovať, nech ani neje
NZ, 2 Sol 3,10; ako príslovie známe už v antike
SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS?
Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Ak je Boh s nami, kto je proti nám?
NZ, Rim 8,31; aj heslo francúzskeho kráľa Karola VIII.
Vae victis
Beda porazeným. (Brennus)
Ubi lex, ibi poena
Kde je zákon, tam je aj trest.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
Časy sa menia a my s nimi.
SURGE, PUER, MANE, SI VIS VIVERE SANE
Vstaň, chlapče, zarána, ak chceš zdravo žiť
Musíš si, chlapče, privstať, ak chceš zdravý zostať, Ranné vtáča ďalej doskáče
SURGE ET AMBULA
Vstaň a choď NZ, Lk 5,23;
Kristove slová pri uzdravení ochrnutého; aj nápis na soche na piešťanskom moste
SUPREMA LEX REGIS VOLUNTAS
Najvyšším zákonom vládcu je (jeho) vôľa
Takto účelovo si pruský cisár Viliam II. upravil rímsku štátoprávnu zásadu Najvyšším zákonom je blaho ľudu a zapísal ju do pamätnej knihy mníchovskej radnice
SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST
Každý údel prekonáš tým, že ho budeš znášať
Vergílius, Eneida
SUFFICIT DIEI MALITIA SUA
Každý deň má dosť svojho trápenia
Každý deň má dosť vlastného trápenia
NZ, Mt 6,34
SUBLATA CAUSA TOLLITUR EFFECTUS
Ak zmizne príčina, zmizne aj následok
STATUS QUO (STATUS QUO ANTE)
Stav, aký je (aký bol predtým)
SI VINCERE IRAM NON POTES, TE ILLA INCIPIT VINCERE
Ak nedokážeš premôcť hnev, premôže on teba
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one