kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

kto sme.jpg
"Súčasný scenár vzniku života je približne rovnako pravdepodobný ako pravdepodobnosť, že tornádo víriace na smetisku, zostaví lietadlo Boeing 747.
Frederic Hoyle
"Čo sa skrýva za nami a čo leží pred nami, sú len malé veci v provnaní s tým, čo leží v nás."
- Ralph Waldo Emerson
Kromlechy, menhiry, dolmeny a alignements nebyly do nerovné krajiny osazeny jen tak mimochodem, nýbrž podle předem promyšlených a velká území překračujících plánů.
Erich von Däniken
Je prirodzené myslieť si, že živé bytosti musia byť vytvorené rukou stvoriteľa. Ale tiež bolo prirodzené myslieť si, že Slnko obieha okolo Zeme. Prekonanie naivných dojmov a zistenie, ako naozaj veci fungujú je jedno z najvyšších volaní ľudstva.
Steven Pinker
"Nie je pochybností, že keby molekulárne dôkazy boli k dispozícii o jedno storočie skôr, idea organické evolúcia by nikdy nemohla byť prijaté."
Dr. Denton, molekulární biolog, Evoluce, teorie v krizi
"... nevieme, kto pochádza z koho; vieme len, kto z koho nepochádza ... ". "... nemáme vôbec žiadne dôkazy, odkiaľ pochádza Homo a môžeme všetky členmi rodu Australopithecus vyradiť z hominidní čeľade."
Pat Shipman
Nie je to ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.
Charles Darwin
„Po tisíciletí věřili lidé, že svět stvořil Bůh. On, Všemohoucí, jej mohl stvořit z ničeho. Když tomu lidé přestali věřit, musel svět z něčeho vzniknout. Tak vynalezli učenci teorii předbiologické polévky, prahlenu. Je symptomatické pro dějiny lidského ducha, jak dalece se toto učení mohlo rozšířit. Většina lidí dala přednost tomu, vzniknout z prabláta před tím být stvořen Bohem."
Dr. Werner Gitt
mimozemstania srelkaa.jpg
Pýtať sa na to, čo sa stalo pred vznikom vesmíru, je to isté, ako sa pýtať na bod na Zemi o súradnici 91 stupňov severnej šírky, nie je to skrátka definované. Namiesto toho, aby sme hovorili, že vesmír bol stvorený a že možno raz zanikne, by sme mali len hovoriť: Vesmír je.
Hawking Stephan W.
Najväčšou záhadou existencia je samotná existencia.

* Deepak Chopra
"Nie sme ľudské bytosti, ktorý majú duchovný zážitok. Sme duchovné bytosti s ľudským zážitkom."
- Pierre Teilhard de Chardin
Človek potrebuje fantáziu aby mohol byť človekom. Aby sa udržali na mieste, kde sa padajúci anjel stretáva so stúpajúcou opicou.

Terry Pratchett
Vývoj kozmu možno porovnať s ohňostrojom, ktorý sme zastihli v okamihu, keď už končí, niekoľko žeravých uhlíkov, popol a dym. Stojíme na chladnúcim popole, vidíme pomaly vyhasínající Slnka a snažíme sa oživiť minulej veľkolepé počiatky svetov.
Lemaitre Georges
V r. 1981 Colin Peterson měl přednášku v Americkém přírodopisném muzeu. Peterson je přední paleontolog v Britském přírodopisném muzeu a autorem obecného textu o evoluci, vydaného tímto muzeem. Peterson svým posluchačům z řad odborníků položil otázku: "Můžete mi říci něco, co víte o evoluci, jednu jedinou věc ... a je to pravda? Již jsem se takto zkoušel ptát geologů ve Fieldově přírodopisném muzeu a jedinou odpovědí, které se mi dostalo, bylo mlčení. Ptal jsem se i členů semináře evoluční morfologie na chicagské univerzitě, což je velice prestižní skupina evolucionistů, a odpovědí bylo jen dlouhé mlčení a nakonec jeden člověk řekl: "Jedno vím - neměla by se vyučovat na středních školách."
(prof. Phillip E. Johnson, Spor o Darwina, Návrat, 1996, str. 11)

Nie sme ľudské bytosti s duchovnou skúsenosťou. Sme duchovné bytosti s ľudskou skúsenosťou.

TEILHARD DE CHARDIN (1981-1955), Francúzsky jezuita a filozof
„V rozložení uhlíku, síry, uranu nebo železa v sedimentech jsme nenalezli žádný důkaz o tom, že by kdykoli během celé geologické historie, zaznamenané v dobře konzervovaných naplavených horninách, existovala bezkyslíkatá atmosféra." (1976, Can. J. Earth Sci. 13,1161).
Prvoradá teórie predpovedá. Druhoradá teórie zakazuje a teórie tretieho rádu dodatočne objasňuje javy.

Kitajgorodskij AI
„Kdysi v temné spleti lidské prehistorie vzkvétaly na naší planetě civilizace a kultury, o nichž dnes nemáme sebemenší ponětí.
Erich von Däniken
Kouzelníci použili zaklínadlo, díky němuž se čedičové sloupy samy vznesly do vzduchu, namířily si to z ostrova Jokaz na Temuen a tam se bez lidského přičinění srovnaly na sebe do patřičných tvarů.
Erich von Däniken
Biológia zatiaľ neobjavila nič, čo by naznačovalo, že smrť je nevyhnutná. To mi hovorí, že nie je úplne nevyhnutná, a keďže je len otázkou času, až biológovia objavia, čo nám spôsobuje tieto trable.
Richard Phillips Feynman
„Pravděpodobnost, že se za normálních teplot shromáždí makroskopické množství molekul, aby mohly vzniknout vysoce uspořádané struktury s funkcemi, které jsou vlastní živým organismům, je mizivá. Představa spontánního vzniku života v jeho současné formě je tedy vysoce nepravděpodobná i v časovém horizontu miliard let, během nichž probíhal prebiotický vývoj." (Ilya Prigogine, G. Nicolis a A. Bablojantz, listopad 1972.Physics Today, str. 23-31.)
„Pravděpodobnost, že kamenem rozbiju jedno ze dvou oken na domě, není malá. Ale pravděpodobnost, že to okno opět kamenem zasklím, je extrémně malá. Je to proto, že si nedovedeme představit mechanizmus, kterým by to ten kámen, nebo celá sprška kamení, dokázal, byť za miliony let. A pak jde kolem sklenář: „řešení pro slaboduché, berlička, levné vysvětlení". Má ale „malinkou" výhodu: je pravdivé. Co s tím naděláme?" (Pavel Kábrt)
„Jisté poznání je nám zapovězeno. Naše poznání je kritickým dohadováním, sítí hypotéz, předivem domněnek. My nevíme, nýbrž hádáme. A naše dohadování je vedeno nevědeckou, metafyzickou vírou, že existují zákonitosti, které můžeme odhalit, objevit." (Karl R. Popper - Logik der Forschung, 8. vydání 1984, str. 223)
"Staraj sa o svoje telo. Je to to jediné miesto, kde žiješ."
~ Jim Rohn
„Představme si, že vesmírný cestovatel by na Měsíci narazil na zlaté tele nebo potápěč na nějakém dříve nepřístupném místě mořského dna na sošku Venuše. I kdyby tyto předměty nesly nápis sculpsit evolutio (vytvořeno evolucí), považoval bych za pravděpodobnější, že jde o dílo inteligentních bytostí, než se domnívat, že to vytvořily náhoda a nezbytnost." (L. Oeing-Hanhoff)
Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna."
Prof. N.H.Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů)
" Ajhľa prichádza v oblakoch ! Uvidí Ho každé oko, .
Biblia
„Mnoho Křesťanů přijalo nečestný způsob argumentace natahováním stvořitelských dní na období trvající milióny let, ale kreacionisté ukázali jasně, že takový přístup není ničím jiným, než pouhou náhražkou, která je nepřijatelná z biblického i přírodovědeckého hlediska."
(A. J. Mattell, Jr. „Three Cheers for the Creationists," Free Inquiry, vol. 2 (Spring 1982), str. 17)
"Buďto je lidstvo ve stavu prvotního hříchu nebo ne. Pokud je, potom tady byl důvod, aby Ježíš Kristus zemřel na kříži. Pokud není, Kristovo ukřižování má asi takový význam jako smrt gladiátora v Koloseu."
Buďto Ježíš Kristus byl Syn Boží nebo ne. Pokud byl, všechna ostatní náboženství jsou falešná. Misionáři - Jezuité v minulosti a Evangelíci v současnosti - mají v tomto naprostou pravdu. Pokud ale Ježíš nebyl Syn Boží, potom je křesťanství podvrh - není žádné spasení, žádné nebe, prostě nic."
(Michael Ruse, „A Few Last Words - Until the Next Time", Zygon, vol. 29 (březen 1994), str. 78-79)
„Je třeba dál hledat vysvětlení - a pro někoho "nebezpečí" spočíva práve v tom, že řešení záhady opravdu nalezneme.“
Erich von Däniken
Je to docela jednoduché: Když některý ze staroegyptských artefaktů vypadá jako postava, pak jde o zobrazení postavy. Když něco vypadá jako loď, pak je to obrázek lodi. Ale jakmile něco vypadá jako žárovka, oficiální egyptologie upadne do rozpaků, intelektuálně koktá a vymýšlí nejrůznější nesmysly, jen aby nebyla nucena zamyslet se nad technickým výkladem a všemi důsledky, které by z takové interpretace vyplývaly.
Erich von Däniken
„Evoluční proces je plný náhody, nepředvídatelnosti, neuvěřitelného mrhání, smrti, bolesti a děsu."
„Bůh, kterého předpokládá (naznačuje) evoluční teorie a fakta (nálezy) z historie přírody ... není milující Bůh, který pečuje o své výtvory. Je ... bezohledný, netečný, téměř ďábelský. Zcela určitě to není typ Boha, ke kterému by se chtěl někdo modlit."
(Dr. David L. Hull, „The God of the Galapagos", Nature, vol. 352 (8. Srpna 1992), str. 486)
svet srelkaa.jpg
Je mi jasné, že většině z nás jde celá nesrozumitelná historie geometrických čar poněkud na nervy. Vyznívá jaksi exoticky, nelogicky, rozum se ji zdráhá přijmout, nezapadá do našeho tradičního chápání světa
Erich von Däniken
„Je nemožné a nemysliteľné, aby kronikári Mahábháraty, biblie, eposu o Gilgamešovi, podania Eskimákov, Tibeťanov a mnohých iných prameňov náhodile a bezdôvodne rozprávali tie isté príhody o lietajúcich "bohoch", o podivných nebeských vozoch, ako aj o hrozných katastrofách , zapríčinených týmito javmi.“
Erich von Däniken
"Víra v evoluci je tudíž naprosto stejné podstaty jako víra ve speciální (nadpřirozené) stvoření - jsou to myšlenkové koncepty, které ti, kteří jim věří, považují za pravdivé, ale dodnes nejsou schopni jejich pravdivost dokázat." (L.Harrison Matthews, "Předmluva" k Darwinově knize O původu druhů přírodním výběrem (London: J. M. Dent and Sons, Ltd., 1971)
„Ale čo je 7000 rokov dejín ľudstva proti miliardám rokov dejín vesmíru?“
Erich von Däniken
„Není žádné vysvětlení pro původ vesmíru kromě předpokladu nejvyšší inteligence. Věda nemůže vysvětlit původ všech věcí: Odkud pochází hmota, prostor, čas a energie pro Velký třesk? A co bylo před ním?"
(Prof. Stephen William Hawking, britský matematik a kosmolog z Cambridge.)
„O vzniku života v prvotních hmotách nevíme vlastně vůbec nic. Lidé (vědci), kteří tam byli, to také byli ochotni přiznat, když u toho nebyl žádný žurnalista. To, co publikují, je však něco zcela jiného. Protože vědí, že vznik života nebyl možný na Zemi, říkají, že život musel přijít na Zem z vesmíru. Tím je však problém pouze odsunut, evoluční učení o původu života potom končí tam, kde původně vůbec být nechtělo (jde k mýtům, které chtělo potřít)."
(Prof. Dr. Scherer, Universita v Kostnici, katedra fyziologie a biochemie rostlin, řekl o kongresu Mezinárodní společnosti o studiu původu života.)
„Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: "Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit."“
Erich von Däniken
"Soulad mezi teorií a pozorováním by neměl být brán vážně, pokud se nejedná o testovatelnou teorii a pokud tento soulad není výsledkem pokusů tuto teorii otestovat. Ale testování teorie znamená pokoušet se nalézt její slabá místa; to znamená pokoušet se ji vyvrátit. A teorie je testovatelná, pokud je vyvratitelná .... Vůbec není jasné, co by mělo být považováno za možné vyvrácení teorie přírodního výběru (jeden z pilířů evoluční teorie - pozn. překladatele)." (Karl Popper, "Science: Problems, Aims, Responsibilities", Proceedings, Federation of American Societies for Experimental Biology, vol. 22 (1963), str. 964.)
Ateismus je vlastně příliš jednoduchý. Pokud celý vesmír nemá žádný smysl, pak bychom nebyli s to usoudit, že nemá žádný smysl ..." (C.S. Lewis)
"Stvoření v běžném slova smyslu je docela dobře představitelné. Nevidím nic problematického na představě, že v nějakých dávných dobách tento vesmír neexistoval a že začal existovat až ... v důsledku vědomého rozhodnutí nějaké prehistorické bytosti. Tzv. apriorní argumenty ... zpochybňující možnost stvořitelských činů, mi připadají zbavené jakéhokoliv racionálního základu."
(Thomas Henry Huxley, citován v Life and Letters of Thomas Henry Huxley, editor Leonard Huxley, vol. 2 (New York: Macmillan Co., 1903), str. 429. T. H. Huxley byl anglický lékař a biolog, velký zastánce Darwinovy evoluční teorie.)
„Astronomie nás vede k jedinečné události. Vesmír byl stvořen s velice delikátní rovnováhou, která vytváří podmínky pro život. Je to jistě výsledek nadpřirozeného plánu. Takový pořádek nemohl vzniknout z chaosu, všechny důkazy nás vedou k nadpřirozenému designu."
(Arno Penzias - nositel Nobelovy ceny za fyziku, 1978)
„Je jisté, že když není v našich silách rozhodnout, co je pravda, měli bychom si vybrat to, co je nejpravděpodobnější." (René Descartes)
„Mohyla na Gavrinisu obsahuje dokonce i pythagorejské poučky - přestože byla vybudována dávno před Pythagorem!
Erich von Däniken
„Moje fantazie je dost bohatá na to, abych si dokázal představit inteligentní krokodýly, inteligentní hejna kobylek a třeba i inteligentní stromy. A přesto může být Vesmír plný humanoidních, lidem podobných, forem života.
Erich von Däniken
„Lidstvo je nuceno odhalovat a všemi dostupnými prostředky zkoumat budoucnost. Bez studia budoucnosti ztrácíme naději, že se nám podaří rozluštit minulost.“
Erich von Däniken
„Lži a výmysly se do hlíny nevyrývají - a sny už vůbec ne.
Erich von Däniken
„Slibuji vám, že se za 5,6 bilionu let vrátím....
Kukai (774 - 835)
„Legenda zvětšuje veliké, očaruje záhadné a zdobí hrdiny velikou fantazií.““
Erich von Däniken
Vzdělanci si počínají tak, jako by v období pravěku byli osobně přítomni všem událostem, tak neúprosně vyznívají jejich výklady, ačkoli ve skutečnosti nemají vetší význam než subjektivní názor.
Erich von Däniken
V prehistorických a raně historických dobách několikrát navštívily Zemi neznámé bytosti z vesmíru.
Erich von Däniken
„Stále je co zkoumat. Les otazníků je hustší než kdy dřív.
Erich von Däniken
„V niektorých častiach našej Zeme žijú ešte dnes primitívi, pre ktorých je guľomet diabolskou zbraňou. Nepovažujú azda tryskové lietadlo za vozidlo anjelov? Nepočujú z rádiopríjmača hlas boha? Aj títo poslední primitívi tradujú naivne a nevinne z generácie na generáciu vo svojich bájach dojmy z technických vymožeností, ktoré sú pre nás už samozrejmosťou.“
Erich von Däniken
„Pre bádateľa je nedôstojné odmietať všetko, čo narúša jeho myslenie, a uznávať len to, čo jeho tézy podporuje.“
Erich von Däniken
„Společnost, která neuznává alternativu své víry a své ideologie, která nepřipouští debatu z obav, že by přišla o svůj myšlenkový monopol, skončí nakonec v bludném kruhu náboženských či ideologických dogmat.““
Erich von Däniken
„Člověk si opravdu nesmí nechat zatemnit mozek panujícími vědeckými názory.“
Erich von Däniken
„„Legenda je neostrou pamětí, nejasnou závětí minulosti pro budoucnost.““
Erich von Däniken
„Devítileté odříkání v temnotách v lidech možná rozvíjí telepatické schopnosti, které dovolují přicházet do kontaktu s mimozemšťany.
Erich von Däniken
„Člověk vždy napodoboval to, co uctíval, i když tomu nerozuměl.““
Erich von Däniken
„Epocha vesmírných letů nepřeje tajemství. Kosmonautika mířící ke Slunci a hvězdám sonduje pro nás i v propastech minulosti.““
Erich von Däniken
„Duch v tomto světě nevznikl působením našeho mozku, ale by zde od věků přítomen. Naše myšlení je stále ještě zaostalé, dokážeme pozvednout zrak sotva nad vlastní pupek. Byli jsme teprve probuzeni a velmi pomalu se probíráme z polospánku. Přitom nepozorujeme, že mnohé na tomto světě souvisí a že se mnohé spolupohybuje v nějakém daleko širším pořádku.““
Erich von Däniken
„Hledači pravdy nesmí odmítat nové, odvážné aspekty jen proto, že se nehodí do schémat myšlení nebo víry.“
Erich von Däniken
„Historie vzniku člověka je opičí divadlo. Je to detektivka s tisíci otevřenými otázkami a tisíci pseudologickými odpověďmi.““
Erich von Däniken
Křesťané udělali z okřídlených postav anděly, kteří sloužili jako prostředníci mezi světem bohů a lidí. A měli také přilby, vlastně, pardon, svatozáře.
Erich von Däniken
„Jsme na prahu třetího tisíciletí.Bohové už dávno nejsou. Obávám se, že to lidské společnosti zřejmě ušlo.
Erich von Däniken
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one