kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

dobro.jpg
Pomyslite, koľko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa ľuďom ukázalo, akí sú zlí. A predstavte si, že by sa všetka táto energia vynaložila na to, aby sa ľuďom ukázalo, čo je v nich dobrého.
Maxim Gorkij
Nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom.
(Platón)
"Dobré slovo je tiež skutok."
Ivan Sergejevič Turgenev
Nikdy nebudete ľutovať toho, že ste boli milí.
Nicole Shepherd
Dobrý človek je ako svetielko, ktoré putuje nocou nášho sveta a na svojej púti znova zapaľuje už mŕtve hviezdy.
(Phil Bosmans)
Ukážte sa vždy príjemnými a láskavými bez toho, aby ste sa priveľmi niekomu zdôverili, pretože za prílišnou dôverou nasleduje pohrdnutie.
(sv.T.Aquinský)
Moje dobro pochádza odvšadiaľ, od každého a zo všetkého.
Louise L. Hay
Iba ten sa približuje k ozajstnému človeku, kto úmyselne zabudne na to, čo pre iného urobil dobre.
M. Kochan
„Rob dobro a dobro sa ti vráti."
Buddha
Byť šťastným – najistejší prostriedok priblížiť sa k dobru.
O’NEILL
Dobro je pre dušu to isté, čo pre telo zdravie. Ak ich máš, tak ich nevnímaš.
TOLSTOJ
Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako násilie.
TOLSTOJ
Práve v boji medzi dobrom a zlom tkvie zmysel života, a v nádeji, že dobro zvíťazí. A práve táto nádej je odpoveďou, ktorú hľadáme: dobro môže zvíťaziť. Zlo môže byť premožené jedine láskou.
(MORGAN SCOTT PECK)
Anjeli sú stále tam kde boli oddávna, obráť kameň a pohne sa krídlo.
Francis Thompson
Je väčšia radosť robiť dobre, ako prijať dobrý skutok.
(Publilius Syrus)
Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.
(Charles de Foucauld)
Kto nesúhlasí v otázke najvyššieho dobra, nesúhlasí s celou filozofiou.
(Marcus Tullius Cicero)
Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.
(Friedrich Nietzsche)
Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.
(Budha)
Pre svoju dobrotu vyšiel na psotu.
(Slovenské príslovia)
Prílišná dobrota - hotová žobrota.
(Slovenské príslovia)
Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou, ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou ako je násilie.
(Lev Nikolajevič Tolstoj)
Radšej po dobrom ako po zlom.
(Slovenské príslovia)
Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš.
(Charles Dickens)
Slabí sú suroví, dobrotu možno čakať len od silných.
(John Ruskin)
Ak je na obraze škvrna alebo diera, hlupák to zbadá hneď; prednosti vidí len znalec. Dobrí ľudia začínajú posudzovať z dobrej stránky.
(Adam Mickiewicz)
Ak si budeš pamätať na svoje dobré skutky, bude ti to prekážať vykonávať ďalšie.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Bytie nie je ani dobré ani zlé, ale keby nevedel človek rozlišovať medzi dobrom a zlom, zničil by sa na tejto zemi, lebo má obrovské nadanie, ktorým zvieratá nedisponujú. Zvieratá žijú právom silnejšieho, človek si poslúži nielen právom silnejšieho, ale aj právom podlejšieho.
Josef Čapek
Ak chcete, aby sa na vás život usmieval, najprv mu prineste dobrú náladu.
Baruch Spinoza
Bohatý nie je ten, kto má mnoho majetku, ale ten, kto má skromné želania.
(Valerius)
a5c86b43f1_69028228_o2.jpg
Iba ten sa približuje k ozajstnému človeku, kto úmyselne zabudne na to, čo pre iného urobil dobre.
M. Kochan
Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete.
(Mohamed)
Stať sa dobrým človekom je umenie...
(Lucius Annaeus Seneca)
Šťastie človeka nie je závislé na tom, akú rozlohu plnosti orie, koľko ľudí ho zdraví, alebo na akom drahom lôžku odpočíva, ale na tom, aký je dobrý.
Lucius Annaeus Seneca)
Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.
(Marcus Aurelius)
Ani poznanie všetkého neprináša šťastie, pretože na to stačí vedieť iba rozoznať dobro od zla.
(Platón)
Ak môžete človeka naučiť niečomu dobrému a nespravíte to, strácate svojho brata.
Čínske príslovia
Ak chceš byť dobrý, najprv sa domnievaj,že si zlý.
Epiktetos
Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady.
Slovenské príslovia
Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.
Giovanni Melchior Bosco
Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.
Aristoteles
Najväčšiu radosť zažijeme vždy tam, kde to najmenej čakáme.
Antoine De Saint Exupéry
Obrázok1.jpg
Všetci sa pýtame, či je bohatý, ale nikto, či je dobrý.
(Lucius Annaeus Seneca)
Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.
(Lucius Annaeus Seneca)
Byť šťastný - najistejší prostriedok priblížiť sa k dobru
Jennifer O´Neill
Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.
Giovanni Melchior Bosco
Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle.
François de La Rochefoucauld
Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár.
William Shakespeare
„Vždy čiň dobro. Niektorých ľudí to poteší a zbytok ohromí.“
Mark Twain 1835–1910
Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete
Mohamed
cit.jpg
Zlé prekonávať dobrým, to nie je tak ťažké - ale ťažko je prekonávať dobré lepším.
(Tomáš Garrigue Masaryk)
Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.
(Maxim Gorkij)
Za dobré načakaj dobré.
(Slovenské príslovia)
Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným - pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.
(Tomáš Kempenský)
Z jednej dobrej pochvaly viem vyžiť dva mesiace.
(Mark Twain)
Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra.
(Alfréd Delp)
Vše na světě má své meze, i ta lidská dobrota, a bývají v žití dobrého okamžiky, kde se z nejtrpělivějšího osla divý lev stane.
Jan Neruda
Grácií stáří je dobrota.
Anna Lauermannová
Neuznávam iné vznešenosti okrem ľudskej dobroty.
Ludwig van Beethoven
Pro upřímnost sice ztratíme hrdost. Ale pro hrdost zase upřímnost.
Mahtiel
-
Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú.
"Spupne odmietať akúkoľvek chválu je hrubosť, vnímajme citlivo, keď dobrí ľudia úprimne chvália, čo je chvályhodné."
Jean De La Bruyére
"Nie ten kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva."
Erich Fromm
Cítime nie len, čo krásneho, ale aj čo dobrého, pravdivého jest.
Cítiť ešte žiť, žiť jest Cítiť. Bez citu - cepenělost i smrť.
Josef Jungmann
vzory_1399971099.jpg
Ak budeš pomáhať iným stať sa lepšími, takisto tvoj vlastný život bude pozdvihnutý do vyšších dimenzií.
Ten, kto najviac pomáha, bude najviac odmenený. To je cesta k vnútornému mieru a vonkajšiemu uspokojenie.
Robin Sharma
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one