kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

dejiny.jpg
História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.
(Marcus Tullius Cicero)
Dejiny sa opakujú a zakaždým to stojí viac.
(H.Laxness)
„V dejinách vždy prichádza chvíľa, keď ten, kto sa odváži povedať, že dve a dve sú štyri, je potrestaný smrťou.“
Albert Camus - francúzsky spisovateľ 1913 – 1960
Z histórie národov sa môžeme naučiť, že sa národy vôbec nepoučili z histórie.
(G.Hegel)
Hovorí sa, že budúcnosť je vždy zrodená v bolesti. História vojen je históriou bolesti. Ak budeme múdri to, čo sa zrodí v bolesti dozrie v prísľub lepšieho sveta. Pretože sme sa naučili, že si už viac nemôžme dovoliť chyby minulosti.
(G'Kar) (In the Beginning)
Po prvý raz v dejinách závisí fyzické prežitie ľudstva od radikálnej duševnej zmeny človeka.
FROMM Erich
Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení.
(Henry Ford)
„Všechno v dějinách se opakuje. Je úplně jedno, kterého dne si tuto větu přečtete - kterýkoli den prokazuje její správnost.““
Erich von Däniken
Hybnými silami dejín sú hladné telá a smädné duše.
GREGOR Peter
„Data se ztrácejí v temnotách lidských dějin
Erich von Däniken
"História tým, že podáva správu o minulosti umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť."
Thomas Jefferson
Ak nás história vedy niečo naučila, tak je to poznatok, že označenie našej nevedomosti nálepkou Boh nikam nevedie.
Coyne
Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.
Thomas Jefferson
Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Marcus Tullius Cicero
Dejiny prírodných vied sú plné príkladov, že z najbláznivejších nápadov klíčia geniálne myšlienky.
Jiří Žáček
Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být.
José Ortega y Gasset
Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách.
Jiří Žáček
Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám.
Jakub Arbes
Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.
Karel Havlíček Borovský
História sa neopakuje, opakujú sa ľudia. Chcem tým povedať, že ľudské zlo v dejinách umožňuje ľudská ľahostajnosť.
- [ S.Minco ]
dejiny srelkaa.jpg
Průvan dějin křiví lidem tváře.
Stanislaw Jerzy Lec
Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali.
Gabriel Laub
Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí".
Gabriel Laub
Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti.
Gabriel Laub
"Historie - učitelka života, světlo pravdy."
Cicero
Dějiny by měly oslavovat u vladařů pouze umírněnost, moudrost, důslednost při zachovávání zákonů, snahu povznést stát, péči o blaho národů. Nejčastěji však slaví jen násilné činy, okrášlené honosnými jmény.
Marat Jean Paul
„Dějiny nás poučují, že i nejuznávanější kapacity mohou zastávat nesmyslné názory.““
Erich von Däniken
Dejepisectvo má jeden jediný cieľ, prostredníctvom pravdy prinášať úžitok.
Lúkiános
"Šťastný národ, ktorý má nudné dejiny."
Charles de Montesquieu
Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť.
- [ B.Russel ]
Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.
Bertrand Russell
Dejiny ľudstva sa stále viac stávajú niečím medzi výchovou a katastrofou.
- [ H.G.Wels ]
Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.
- [ G.Orwell ]
Dejiny sveta sú svetový súd.
- [ F.Schiller ]
Dejinám je tak pohodlne v učebniciach dejepisu!
- [ K.Peteraj ]
"Zatiaľ je národ národom, kým šetrí svoje pamiatky."
K.J.Erben
Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku.
- [ K.Peteraj ]
Je úplne nutné popísať súčasné udalosti, aby sa na nás potomci mohli odvolávať.
- [ Puškin ]
Historie má své zákonitosti, své tempo a rytmus, daný tím, jak zrají objektivní a subjektivní faktory vývoje. Přehlížet to znamená vyvolávat nové problémy.
Michail Sergejevič Gorbačov
"To je život," povzdechla si historie, učitelka života, "každý rok učit podle nových osnov..."
Gabriel Laub
V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály.
Gabriel Laub
Historie je série depresivních opakování.
Georges Benjamin Clemenceau
Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti.
- [ P.Volek ]
Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz.
Alexandre Dumas starší
Jak by se řeklo na Slovácku, historia je veliká sviňa. A připraví potměšilé překvapení pro každého, kdo není schopen se z ní poučit.
Jiří Hanák
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
Marcus Tullius Cicero
Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.
Martin Luther King
Je nemožné písať antické dejiny, pretože nemáme dosť prameňov a je nemožné písať moderné dejiny, pretože ich máme príliš mnoho.
- [ Ch.Péguy ]
História nie je pohľad, ale zodpovednosť.
- [ J.Patočka ]
Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.
- [ G.Mann ]
História je galéria obrazov, v ktorej je zopár originálov a mnoho kópií.
- [ Ch.Tocqueville ]
V dejinách sa pravidelne striedajú obdobia, keď sa hlavy stínajú a keď sa dávajú dohromady.
- [ Radič ]
Historie je záznamem lidského pokroku, záznamem boje pokroku lidského myšlení, lidského ducha směrem k známému či neznámému cíli.
Džaváharlál Néhrú
Historie není ligová tabulka.
Vojtech Zamarovský
Historie se uceluje budoucností.
Karel Sabina
Historie, ta se neptá, ta má svoje zákonitosti.
Bohumil Hrabal
Čo uskutočňuje človek v dejinách? Pokrok slobody? Plán prozreteľnosti? Chod nutnosti? V dejinách realizuje človek sám seba. Nielenže človek pred dejinami a nezávisle na dejinách nevie, kto je; ale až v dejinách človekom vôbec je.
- [ K.Kosík ]
Každá generácia sa považuje za inteligentnejšiu ako bola predchádzajúca a za múdrejšiu ako bude tá, čo príde po nej. - [ G.Orwell ]
Historie vždy je s to dáti povzbuzující příklad: byly a zašly velké imperialismy, byly a jsou malé národy, byla a bude jejich svoboda.
Karel Čapek
"Historik je dozadu obrátený človek."
Friedrich von Schlegel
Historici predpovedajú minulosť.
- [ M.Vitezović ]
Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili.
- [ F.Vymazal ]
Chcem napísať budúcim ľuďom, že to nebolo na Zemi také úchvatné, ako sa hádam bude hovoriť o 2000 rokov.
- [ R.Sloboda ]
Bůh nemůže změnit minulost; historici mohou.
Samuel Butler
Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům.
Pavle Kovačovič
Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.
Stefan Zweig
Čím méně žilo přímých svědků, tím volnější ruce měli historici.
Viktor Suvorov
Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.
Stefan Zweig
Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.
Thomas Jefferson
Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně.
Gabriel Laub
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.
Avicenna
"Človek, ktorý sa opakuje, je považovaný za sklerotika, ako je to však potom s históriou?"
Ivan Fontana
Úlohou história je urobiť smrteľné cnosti nesmrteľnými.
Ariosto Ludovico
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one