kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

veda  vesmir srelkaa.jpg
„Veda je nielenže zlúčiteľná so spiritualitou, je ozajstným zdrojom spirituality. Keď si uvedomíme naše miesto v ohromnosti svetelných rokov a toku vekov, keď porozumieme spletitosti, kráse a subtílnosti života, potom je ten plachtiaci pocit, onen pocit povznesenia spojeného so skromnosťou, určite spirituálny.“
Carl Sagan, astronóm a astrofyzik
„Mnohí ľudia sú tak prílišne sebaistí, až si myslia, že ak oni niečo nedokážu vysvetliť, musí to byť nevysvetliteľné a preto skutočnou paranormálnou záhadou.“
Michael Shermer, historik vedy
Každá myšlienka je ukradnutá z prvkov vesmíru.
Stanisław Jerzy Lec
„Pre mňa je oveľa lepšie porozumieť vesmíru takému, aký je, než zotrvať v klame, akokoľvek uspokojujúci a upokojujúci by bol.“
Carl Sagan, astronóm a astrofyzik
,,Stojac na našom mikroskopickom úlomku zrnka piesku sa snažíme objaviť podstatu a zmysel vesmíru, ktorý v čase a priestore obklopuje náš domov. Náš prvý dojem je čosi podobné zhrozeniu. Vesmír sa nám zdá byť hrozivý kvôli jeho obrovským nezmyselným vzdialenostiam, hrozivý kvôli nepredstaviteľným časovým perspektívam, oproti ktorým je ľudská história krátka ako žmurknutie, hrozivý kvôli extrémnej samote a pre materiálnu bezvýznamnosť nášho domova vo vesmíre – milióntiny piesočného zrna zo všetkého morského piesku sveta. Ale predovšetkým, vesmír nám pripadá hrozivý pretože sa zdá byť ľahostajný voči životu podobnému tomu nášmu; emócie, ambície a úspechy, umenie a náboženstvo, všetky sa zdajú byť rovnako cudzie jeho zámeru.”
James Jeans, fyzik, matematik, astronóm
„Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí, ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky a dávajú mu niečo z krásy tragédie.“
– Steven Weinberg, fyzik
Všetko viditeľné spočíva na neviditeľnom, počuteľné na nepočuteľnom, hmatateľné na nehmatateľné, snáď aj mysliteľné na neuveriteľnom.
Novalis
Veda nie je nič iné ako vyškolený a organizovaný zdravý rozum, odlišujúci sa od neho iba ako sa veterán líši od nového regrúta: a jeho metódy sa líšia od tých zdravého rozumu iba ako sa rez a útok gardistu líšia od spôsobu, akým primitív narába so svojim kyjakom.“ –
T. H. Huxley, lekár a biológ
"Existuje teória, ktorá tvrdí, že keby raz niekto prišiel na to, k čomu vesmír je a prečo tu je, vesmír by okamžite zmizol a jeho miesto by zaujalo niečo ešte oveľa bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje iná teória, ktorá tvrdí, že už sa to stalo. "
Douglas Adams 24
anglický spisovatel, humorista a dramatik 1952 – 2001
"Autor má byť vo svojom diele obsiahnutý ako boh vo vesmíre: všadeprítomný a neviditeľný."
Gustave Flaubert 39
francouzský spisovatel 1821 – 1880
Nie dokonalosť, ale nedokonalosť charakterizuje vesmír.
A. Einstein "
"Iba dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. U tej prvej si tým však nie som tak istý. "
Albert Einstein
"Podľa modernej astronómie je vesmír konečný. To je príjemné zistenie - predovšetkým pre ľudí, ktorí si nikdy nemôžu spomenúť, kde nechali veci. "
Woody Allen 136
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
"Najmocnejší voda vo vesmíre sú ženské slzy."
John Morley 3
1838 – 1923
"Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života."
- Albert Einstein
"Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode."
Albert Einstein
Zvedavosť a túžba po poznaní sú od samého prvopočiatku hnacou silou neustávajúceho ľudského bádania.
Erich Anton Paul von Däniken
Až smrťou dogmy sa začína veda.
Galileo Galilei
"Vsetko sa zrýchľuje preto, aby bolo viacej času. A napriek tomu je casu čoraz menej." -E. Canetti
Vesmír je guľa, ktorej stred je všade, obvod nikde.
(Pascal)
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“
― Albert Einstein
Veda omladzuje srdce a myseľ a znižuje trpkosť staroby.
KEPLER Johannes
Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov.
Isaac Newton
Nebuďme hrdí na vojenské víťazstvá - pripravme vedecké a ekonomické víťazstvá.
(Mustafa Kemal Atatürk)
„„Lidský duch razí cestu navzdory varování a předsudkům. Navzdory archaickému mene tekel, že voda patří rybám a vzduch ptákům, dobyl člověk i tyto živly, ačkoli pro ně nebyl stvořen. Létá - na posměch všem takzvaným zákonům a v atomových ponorkách žije celé měsíce pod hladinou. Svou inteligencí si tvořil křídla a žábry, které mu byly přírodou odepřeny.““
Erich von Däniken
"Dobrý vedec" je považovaný za človeka bez predsudkov, s otvoreným čelom, ktorý je ochotný prijať každú novú myšlienku podopretú faktami. Ako ukazujú dejiny vedy, vedci sa zjavne týmto všeobecným názorom neriadi. ""
Erich von Däniken
Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, dôležitejšie je objaviť nové spôsoby premýšľania o nich.
William Henry Bragg
"Jediným spôsobom, ako zistiť medze možného, je odvážiť sa aspoň malý kúsok za hranice nemožného."

Arthur Charles Clarke
Zákon dialektiky: Kvalita se stává jen tehdy problémem, když se nahromadí dostatečné množství kvantity.
Bernhardt
ggggg.jpg
"" Keď význačný, avšak postarší vedec konštatuje, že je niečo možné, má skoro určite pravdu. Keď konštatuje, že niečo je nemožné, veľmi pravdepodobne sa mýli. "
Arthur Charles Clarke
Veštenie z grafov je veda, kto sa jej riadi, tomu beda.
Kostolany André
Kto stlmí svetlo vedy na úsporný plameň, bude zajtra sedieť potme.
  Koch
V oblasti vedy je osobnosťou len ten, kto výlučne slúži veci. A nie je to tak iba v oblasti vedy.
webe
„Hľadať úspech vo vynaliezavaní je tvrdá tažká práca, kotrá málokoho privedie k cieľu, ale mnohých ľudí už zničila.“ -Werner Von Siemens
„Čo si dokáže ľudská myseľ predstaviť a čomu uveriť, to dokáže aj dosiahnuť.“
Frederike Ryder
”Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.”
P.Coelho
„Videná z vesmíru je Zem modrá. Videná z vesmíru je Zem svetom veľrýb a nie ľudí.“
Roy H. Williams
Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“
George Bernard Shaw 1856–1950
„Obľúbenec rozkladá jednotnosť tímu. Výskumy ukázali, že keď si cestovateľ v Arktíde medzi eskimáckymi psami, ktorí ťahajú jeho sane, vyberie jedného obľúbenca, efektívnosť celého tímu sa prudko zhorší. Výber obľúbenca je výrazom vášho názoru na ľudí. Pokiaľ ostatní kolegovia, ktorí svojich kolegov poznajú lepšie, než ich poznáte vy, nesúhlasia s vaším evidentne vysokým hodnotením jeho schopností, utrpí tým vaša vlastná vierohodnosť. Obľúbenci si zaisťujú postup vďaka tomu, že dokážu veľmi presne odhadnúť sociálne potreby a potreby vážnosti svojich šéfov.“
Gilbert adair
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“
Albert Einstein 1879–1955
„Pokročilá věda se nedá odlišit od magie.“
Arthur Charles Clarke
Existuje len jeden rozdiel medzi zlou a dobrou ekonómiou: zlá ekonómia sa obmedzí len na viditeľný účinok, kdežto dobrá ekonómia berie do úvahy aj tie účinky, ktoré nie sú vidieť a ktoré musia byť iba predvídať.
Bastiat Frédéric
"" Hlava vedy by bola sčasti holohlavá, keby sa zakrývala lokienky, ktoré inak nie sú k ničomu. ""
Erich von Däniken
73b1d935bc_97914769_o2.jpg
Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.
- Albert Einstein
Ten, kto chce preniesť horu, musí začať prenášaním malých kameňov.
[William Faulkner]
„„Existují dvě možnosti. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. Obě jsou stejně děsivé.““
Arthur Charles Clarke
Veda je jednému vznešenou bohyňou, inému je kravou, ktorá mu dáva mlieko.
Schiller Friedrich
Všeobecná relativita v sebe obsahuje zárodok svojej vlastnej skazy.
Sciama Denis
Princíp energia je záležitosť skúsenosti. Ak by teda jedného dňa mala byť jeho všeobecná platnosť spochybnená, čo v atómovej fyzike nie je vylúčené, potom by sa problém perpetua mobile stal náhle aktuálnym. V tom prípade nie je jeho nezmyselnosť vôbec absolútne. -
Planck Max
Pre toho, kto verí vo fyziku, je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti ilúziou.
Einstein Albert
Veda nám sľúbila pravdu, nikdy nesľuboval ani pokoj, ani šťastie
Bon Gustave Le
Úloha vedy je čím ďalej tým jasnejšie. Jej poslaním je doviesť nás do nejbídnějšího zo všetkých svetov.
Jünger
Štatistika je jediná veda, ktorá pri použití rovnakých vzorcov umožnuje rôznym expertom dostať rôzne výsledky.

Esar Evan
Úvahy o tom, že čierna diera emituje častice, nasvedčujú, že Boh nielenže v kocky hrá, ale občas je hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť.
Hawking Stephan W.
Věda je účinná protilátka proti jedu nekritického myšlení a pověr.
Smith Adam
Musíme si uvedomiť, že zatiaľ čo správanie najmenších častíc nemožno jednoznačne popísať obvyklým jazykom, reč matematiky je stále primerané ... Myslím, že v tomto bode sa moderná fyzika s konečnou platnosťou rozhodla pre Platóna.
Heisenberg Werner Karl
Negatívne výsledky sú často rovnako dôležité ako pozitívne.
D. Francis
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Albert Einstein
Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.
Albert Einstein
Za svoj dlhý život som pochopil jedno - keď tak objektívne pozerám, tak naša veda je v plienkach a je veľmi jednoduchá, ale je to to najlepšie, čo vôbec máme.
Albert Einstein
Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť.
Isaac Asimov
Zavše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v hlavách tých, čo školu opúšťajú.
Ján Smrek
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“
― Albert Einstein
Fyzika k matematike je ako sex k masturbácii.
Richard Feynman
Najväčšou prekážkou k poznaniu nie je ignorancia, je to ilúzia poznania.
(Daniel J. Boorstin)
Pre toho, kto verí vo fyziku, je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti iba ilúzia.
(Albert Einstein)
Nič ma nedokáže šokovať. Som vedec. (vo filme ako Indiana Jones)
Harrison Ford
Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť. (Isaac Asimov)
Vo vesmíre nie je ani kúsok navyše. Každý z nás je tu nato, aby zaplnil svoje miesto, každý kúsok presne zapadá do jednej veľkej skladačky.“
Deepak Chopra
Vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn, zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo; nič len slepú neľútostnú ľahostajnosť.
(Richard Dawkins)
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
Buddha
Maj v srdci slnko, či je víchor alebo sneh, či obloha plná mrakov, či plný hádok náš svet.
Cäsar Flaischlen
Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
Albert Einstein
ug.gif
1016486_637718339659349_8847174899301945584_n.jpg
ug.gif
Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.
Čítanie je najlepší učenia. Sledovať myšlienky veľkého človeka - to je tá najzaujímavejšie veda.
  Puškin
„Věda je jediným náboženstvím lidstva.“
Arthur Charles Clarke
Fyzikom nezostáva nič lepšie ako chodiť s ustaraným tvárami a smutne sa sťažovať, že v pondelok, v stredu a v piatok musia na svetlo hľadieť ako na vlnu, zatiaľ čo v utorok, vo štvrtok a v sobotu ho berú ako časticu. A v nedeľu sa proste modlí ...
Hoffmann Banesh
Sociálna trojuholník tvoria umenie, veda a peniaze.
Balzac Honoré de
„Vesmír je nekonečný a realita zřejmě překoná veškeré naše představy.“

Arthur Charles Clarke
Chválime sa pokrokmi vedeckými a zabúdame, že všetky vymoženosti vied slúžia aj na účely dobrým ako zlým.
  Arbes Jakub
Kto pokračuje vo vedách, ale upadá v mravnosti, viac upadá než pokračuje.
Aristoteles
Logika je veda, úžitok z nej je platený v hotových.
Avicenna
Vedec sa nesnaží nič dokázať. Snažia sa len zistiť, čo sa dokáže dokázať samo.
Chestertonx GK
Celá fyzika je hotová. Zostáva vyriešiť len dva drobné problémy: konštantná rýchlosť šírenia svetla a odchýlky od teórie žiarenia čierneho telesa. -
Kirchhoff Gustav Robert
Mierte na mesiac. Aj keď sa netrafíte, pristanete aspoň na hviezdach.
Lester Raymond Brown
Ak je vesmír odpoveď, čo je potom otázka?
Lederman Leon
Fyzikálny zákon by mal byť aj matematicky krásny.
Dirac Paul Adrien Maurice
Veda je najlepší spôsob, ako z človeka urobiť hrdinu.
Bruno Giordano
Neexistuje žiadny kvantový svet. Existuje iba abstraktné kvantový popis.
Bohr Niels Henrik David
Veda je národom nevyhnutná. Štát, ktorý ju nerozvíja, sa nevyhnutne mení v kolónii.
Joliot-Curie
Až smrťou dogmy rodí sa veda.
Galilei Galileo
Nedostatok emócií spôsobuje nedostatočný pokrok a nedostatok motivácie.
Tony Robbins
Vesmír sa neustále pohybuje v smere vyšších evolučných impulzov, tvorivosti, abstrakcie a významu.
Deepak Chopra
Najvyššia úroveň výkonu dosahujú ľudia, ktorí sú v kontakte so svojím vnútrom, intuitívne, kreatívne a schopní reflexie - Ľudia, ktorí sa pozerajú na problém ako na príležitosť.
Deepak Chopra
Dejiny prírodných vied sú plné príkladov, že z najbláznivejších nápadov klíčia geniálne myšlienky.
Jiří Žáček
1383103_614151635303895_1348315202_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one