kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

MUZI.jpg
Úprimnosť je najsexi vec, ktorú môže žene dať muž.
Debra Messing
Naozaj veľkým mužom je ten, kto dokáže dať bokom dôležité veci, aby uskutočnil tie najdôležitejšie.
Brandon Sanderson
Byť užitočným druhým všade a ako to len ide, to je veru najkrajšia činnosť pre muža.
Sofoklés
Chlapec sa stáva mužom, keď obíde kaluž, namiesto aby do nej vstúpil.
Platon
Skúsenosť je názov, ktorým muži označujú svoje chyby.
Wilde
Nielen na mori či v boji sa pozná udatný muž, zdatnosť sa prejaví aj na lôžku.
Seneca
Muž je v niektorých situáciách ako peň.
Dostojevskij FM
Chlapom nikdy nič nedôjde. A keď už sa to náhodou stane, môže byť príliš neskoro.
Jannesová J.
V naozajstnom mužovi je skryté dieťa, ktoré sa chce hrať.
Nietszche Friedrich
"Gentleman je muž, ktorý používa klieštiky na cukor, aj keď je sám."
Alphonse Allais
"Keď sa muž bližšie zoznámi so svojou bohyňou, tá rýchlo klesne na ženu."
Joseph Addison
Muž nie je starý vtedy, keď mu zošedivie hlava, ale myšlienky.
GREGOR Peter
Starý mládenec je muž, ktorý sa rozhliadne, kým skočí - a potom neskočí.
LAURENCE J. Peter
Jediné, čemu podléháme více než ženě, je únava.
Hector Savinien-Cyrano de Bergerac, francouzský spisovatel (1619-1655)
Žiadna žena nech neverí mužským prisahám, nech žiadna nespolieha, že v slovách mužov je pravda! Ak im srdce lační a túži dosici svojich cieľov, nestrachuje sa žiadnych prísah a neskrblí žiadnymi sľuby. Akonáhle je však nasýtený chtíč a hlad ich vášne, zabúdajú svojich slov a ľahko aj prísahy ruší.
Gaius Valerius Catulus, rímsky básnik
Oheň skúša zlato, bieda silných mužov.
Seneca
Poriadny muž nerobí nič polovičato.
Sokrates
Ak je muž dosť starý, aby urobil chybu, je určite dosť starý, aby to aj napravil.
WILDE Oscar
Medzi pohlaviami sú rozdiely pre pohlavné chromozómy X a Y také veľké, že celý genón mužov je geneticky bližší šimpanzom než ženám!
Zdroj:QUARK-magazín o vede a technike.9/14..str.11..xixi
„Až vtedy, keď sa žena do muža naozaj zamiluje, sú pre ňu všetky jeho chyby prirodzené.“
Abrham Alikjan
“Obráť sa čelom k svojmu osudu: buď sa zlu vyhni – a pokiaľ sa mu nemôžeš vyhnúť, nes ho ako chlap.”
Niccolo Machiavelli
„Muž je vždy tak starý, ako sa cíti, ale nikdy nie tak dôležitý.“
Simone De Beauvoirová
Mám rada, keď sa muži chovajú ako muži - energicky a detinsky.“
Françoise Saganová
Často treba dvoch mužov, aby dali dohromady jedného dokonalého milenca.
Balzac Honoré de
Málokedy je muž v tak dobrej nálade, ako keď rozpráva o sebe.
Dietrich M.
551b21e7f10a8070892f0100.jpg
Mužom pristane skôr nedbalý vzhľad.
Ovidius
Nič nie je chvályhodnějšího a dôstojnejšieho u veľkého a slávneho muža než zmierlivosť a láskavosť. -
Cicero
Nič neznižuje mužovo sebavedomie toľko, ako neistota čo do počtu vlastných detí.
Werich J.
Muž je v láske ako primitívny stroj. Zmáčkneš gombík a prastarý mechanizmus pracuje presne tak, ako v prvý deň stvorenia.
Dutourd
Veľkí muži vždy šetrili časom.
Cicero
Nie je smutnejšie pohľadu než muž pred zrkadlom.
Neruda Jan
Kráľ síce pozdvihne muža do šľachtického stavu, ale gentlemana z neho neurobí.
Burke Edmund
Nudný chlap - človek, ktorý hovorí, keď chcete, aby vám načúval.
Bierce Ambrose
Najväčšou prednosťou niektorých mužov je ich žena
(George Sand)
Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.
(Immanuel Kant)
Mladý muž to v živote ďaleko nedosiahne, ak nedostal pár do nosa.
WINSTON CHURCHILL
Dôvtipný muž musí byť tak chytrý, aby rozostaval na vhodné miesta ľudí, ktorí sú omnoho chytrejší než on.
JOHN FITZGERALD KENNEDY
„K radostnej starobe patria spomienky na ženy, s ktorými sme sa neoženili.“ -George Bernard Shaw
Keď sa chce človek priateliť s mužom, nesmie povedať nič, čím by sa dotkol jeho drahocennej ješitnosti, a pretože tá býva veľká ako stodola a nesmierne chúlostivá, musí byť strašne opatrný.
JOHN BOYNTON PRIESTLEY
„Starci všetkému veria. Muži o všetkom pochybujú. Mladí všetko vedia.“
Oscar Wilde 1854–1900
„Najlepšia cesta, ako vychovať muža k vernosti, je dať mu jasne najavo, že mu veríme. Akonáhle muž cíti, že je podozrivý z nevery, domnieva sa, že má k nevere právo.“
Seneca -4–65
Muž sa má vyznať v hrách. Pravý muž nepozná predsa väčšej slávy než z víťazstva vlastných rúk a nôh.“
Homér
„Ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov.“
Aristofanés -448–-385
„Muž sa vyhne tomu, aby miloval každú ženu, ktorú stretne, nevyhne sa však tomu, aby na každej niečo obdivoval.“
Matthias Claudius 1740–1815
„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“
Albert Einstein 1879–1955
„Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.“
František Palacký 1798–1876
„Sú muži a muži. Niektorí dokážu urobiť šťastnými mnoho žien a niektorým sa s biedou podarí urobiť nešťastnou jednu jedinú.“
Dušan Radovič 1922–1984
Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.
Bettina von Arnim
Muž je vždy tak starý, ako sa cíti, ale nikdy nie tak dôležitý.
Simone de Beauvoirová
Sú 3 druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: mladí, dospelí a starci.
Tristan Bernard
Muž vie mlčať tak rafinovane, že nikoho nenapadne, že vlastne mnohokrát nemá čo povedať
Friedrich Wieck
roby.jpg
Najviac starostlivosti musíme venovať tomu, aby si chlapci zvykli hovoriť pravdu, lebo klamanie je otrocká nečestnosť zaslúžiaca si nenávisť všetkých ľudí.
Plútarchos
Tak ako zákony dávajú prednosť blahu všetkých pred blahom jednotlivcov, tak sa muž dobrý a múdry, poslušný zákonom a poznajúci občianske povinnosti stará viac o prospech všetkých než o prospech jedinca alebo svoj vlastný. Kto zradí vlasť, nezaslúži si väčšiu hanbu než ten, kto zanedbá všeobecný prospech alebo blaho kvôli prospechu alebo blahu svojmu. Z toho vyplýva, že musí byť pochválený, kto podstúpi smrť za vlasť, pretože sa patrí, aby nám vlasť bola drahšia než my sami.
Cicero
Nikto na svete nemá viac nepriateľov než úprimný, hrdý a cituplný muž, ktorý berie osoby a veci také, akú sú a nie také, aké by chceli byť.
SEBESTIAN ROCH CHAMFORT
Keby muži nemali pod bedrovým rúškom tú vecičku, neboli by vojny.
Waltari Mika
Šíriť slávu skutkom, tak si počína mužnosť.
Vergílius
Úspešný bojovník je priemerným mužom s dokonale presným zameraním.
Bruce Lee
Úspešný muž je ten, ktorý postaví pevné základy na tehlách, ktoré na neho hádzali ostatní ľudia.
David Brinkley
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one