kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

laska.jpg
„Láska nie je len o šťastí a smiechu, ale aj o vzostupoch a pádoch, tak ako život. Láska bolí - viem to ja aj každý, kto naozaj miluje. Ak by nebolela, nikam by sme sa neposunuli. Na prekonávanie takejto bolesti sú potrebné sila a súcit, ktoré dokážu dvoch ľudí zblížiť a posilniť. (Andělské poselství naděje)“
Lorna Byrne
Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.
Stendhal
Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopná toľkej lásky.
(Anton Pavlovič Čechov)
„Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť.“
Božena Němcová 1820–1862
Čo možno vziať a čo zároveň všetko berie? Láska!
(S.Kierkegaard)
Niekoho milovať znamená ako jediný vidieť zázrak, ktorí iní nevidia.
(Mauriac)
„Milovať znamená veriť tomu druhému a mať k nemu dôveru. Veriť v jeho skryté sily, v život, ktorý má v sebe. Znamená človekovo rozumné rozhodnutie sa ísť odvážne cestou bez ohľadu na čas, nie iba sto dní, ani tisíc, ba ani desaťtisíc, ale s vidinou, že tá púť bude trvať navždy.“
– Kurt Cobain
Je ťažšie dobre milovať, ako dobre viesť vojnu.
(N.de Lenclos)
Láska nemusí byť dokonalá, láska musí byť pravdivá...
Carl Sagan
ľubim.jpg
Jedna duša v dvoch ľuďoch, to je pravá láska.
Lydie Gigerichová
Láska nemôže žiadnym spôsobom hrešiť, ako ani oheň nemôže chladiť.
(sv.Augustín)
To je žobrácka láska, ktorá sa dá odmerať.
(W. Shakespeare)
Tam, kde je láska, nemůže být řád. Dokonalý řád by změnil svět v pohřebiště.
Anthony De Mello
Keď niekoho milujeme, stáva sa naša láska reálnou a zjavnou len vďaka vynaloženej námahe - vďaka tomu, že pre niekoho
(alebo pre seba) urobíme krok naviac alebo prejdeme celý kilometer. Láska vždy stojí úsilie; bez námahy sa k nej prísť nedá.
(M.S.Peck)
Nie je choroba milovať, ale nemilovať.
(Sokrates)
Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez dôvodu.
France
Moc, ktorú nad nami majú ľudia, ktorých milujeme, je takmer vždy väčšia ako tá, ktorú máme my sami.
(Rochefoucauld)
Umenie ľúbostných rozhovorov je v tom, aby neboli vždy zaľúbené.
(B.Fontanelle)
Láska smeruje stále hore, k nebu, a nedá sa zadržať nijakými nízkymi záujmami.
(Kempenský)
Láska je ako mliečna dráha: žiarivé množstvo tisícok hviezd, z ktorých každá je hmlovinou.
(Stendhal)
Detská láska sa riadi princípom: „Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem.
(E.Fromm)
Nie je choroba milovať, ale nemilovať.
Sokrates
Zatiaľ čo sa vedome bojíme, že nebudeme milovaní, skutočný, i keď väčšinou nevedomý strach je
strach pred láskou. Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji,
že naša lásky vytvorí lásku v milovanom človeku.
(E.Fromm)
Milujúci stráca jasnosť pohľadu na predmet svojej lásky. (PLATÓN)
Zákon lásky znie: "miluj a budeš milovaný!"
Hans Christian Andersen
V láske sme nespravodliví, lebo pokladáme toho druhého za dokonalého. (PAUL)
Zamilovaní sú blázni. (PLAUTUS)
„Láska je rozkoš, ale pôsobí bolesť.“ -Hans Christian Andersen
„Láska je tá najkrajšia bolesť na svete.“ -Natália Furmanová
„Ak chceš byť milovaný, miluj!"
Seneca
„Milujem život, pretože mi dal Teba. Milujem Teba, pretože ty si môj život."
John Lennon
Pripomeňte si, že raz zomriete, takže nemáte čo stratiť. Aj teraz starnete. Neexistuje dôvod k tomu, aby ste nenasledovali svoje srdce.
Steve Jobs
Oči sú pristávacou dráhou do srdca a v srdci je duša.
[Stan Dale]
"Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka." -Nicolas Ronald Alexis
"Láska je pohár, ktorý sa rozbije, ak ho držíme príliš slabo, alebo príliš silno." -Josef Kajetán Tyl
„Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku.“ Erich Fromm
Láska roztopí všetky zatvrdnuté srdcia.
George Herbert
Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska.
(D.Bonhoeffer)
Iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať.
(Rochefoucauld)
Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar.
(Exupéry)
Láska rodí vždy len lásku.
(Sofokles)
Človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
(Kempenský)
stiahnuť.jpg
Ľudia nie sú stroje – sme niečo viac. Máme cit a skúsenosti. Materiálne pohodlie k našemu uspokojeniu nestačí. Potrebujeme niečo hlbšieho – ľudskú lásku.
(Dalajláma)
Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko.
(Benjamin Franklin)
Zatiaľ čo sa vedome bojíme, že nebudeme milovaní, skutočný, i keď väčšinou nevedomý strach je
strach pred láskou. Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji,
že naša lásky vytvorí lásku v milovanom človeku.
(E.Fromm)
Láska je prianie niečo dávať a nie dostávať. Láska je umenie produkovať niečo s pomocou toho
druhého. K tomu je potrebné, aby si ťa ten druhý vážil a aby ti bol naklonený, To je možné
dosiahnuť vždy.
(B.Brecht)
Srdce zvíťazí aj nad tými najpádnejšími dôvodmi nemilovať.
Dominique Vivant
Je ťažšie zatajiť city, ako ich predstierať.
Alexander Sergejevič Puškin
Nie je pravda, že láska je súčasťou života, lebo láska je sám život.
(Hermann Kutter)
Čím môže byť všetko, čo ľudia vykonali, proti hoci len okamihu lásky?
(Gabriele D'Annunzio)
Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.
(GILBERT KEITH CHESTERTON)
Láska je peňazokaz, ktorý mení haliere na zlaté mince a zlaté mince často na haliere.
(HONORÉ DE BALZAC)
Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.
Joseph Addison
Od tej chvíle, čo milujeme, ani najmúdrejší nevidí nijakú vec tak, ako v skutočnosti vyzerá
.Stendhal
Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.
Terézia z Lisieux
Konečným výsledkom nášho života sú hodiny, v ktorých sme milovali.
Wilhelm Busch
"Nie v hlave, ale v srdci je začiatok."
MAXIM GORKIJ
Keďže súčasťou milovanej ženy sa stalo všetko, čo je na svete krásne, odrazu ste odhodlaní urobiť všetko krásne, čo sa dá na svete robiť.
Stendhal
Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.
Bettina von Arnim
"Čím viac máme lásky, tým ľahšie prejdeme svetom. "
* Immanuel Kant
"Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme, alebo skôr napriek tomu, akí sme. "
* Romain Rolland
Reči o milovaní sú trápne ako u mladých dievčat, aj u starých mužov - u prvých preto, že im bohužiaľ veríme, u druhých preto, že im bohužiaľ neveríme.
ROCHEFOUCAULD
Láska je plameň, ktorý zohrieva, vášeň je požiar, ktorý ničí. (NEER)
Láska je prianie niečo dávať a nie dostávať. Láska je umenie produkovať niečo s pomocou toho
druhého. K tomu je potrebné, aby si ťa ten druhý vážil a aby ti bol naklonený, To je možné
dosiahnuť vždy.
(B.Brecht)
„Láska je jediný prostriedok poznávania, lebo odpoveď na moju otázku je v zjednotení sa s druhým. V druhom nachádzam a objavujem nielen seba; objavujem dvoch. Objavujem človeka.“ -Erich Fromm
„Láska je zvestovateľka smrti i života, činiteľ vývoja. A tvár zeme sa s ňou ustavične mení.“ -Jean Paul Eluard
Ak sa sklame v láske muž, ostane starým mládencom. Ak sa sklame v láske žena, vydá sa. (BUTLER)
Láska sa rodí z maličkostí, žije z nich a pre ne aj umiera. Kto za to môže, že láska umiera? Často ani nečaká na smrť človeka. (HERITES)
Láska je nekonečný cieľ svetových dejín, amen vesmíru. (NOVALIS)
Ak ma nenávidíte, teší ma to rovnako, ako keby ste ma milovali, pretože je to dôkaz toho, že nie som ľahostajný vášmu srdcu. Théodore de Banville
Milovať znamená odovzdať sa telom i dušou alebo lepšie povedané, vytvoriť z dvoch bytostí jedinú.
Alfred De Musset
Láska je umenie života, ktorému sa možno ľahko naučiť, no len ťažko porozumieť.
Théodore de Banville
Láska je cnosť i vášeň zároveň. Milovať však nemožno z cnosti, ale iba z vášne.
Egid z Assisi
láska (2).jpg
Umenie ľúbostných rozhovorov je v tom, aby neboli vždy zaľúbené.
(B.Fontanelle)
Láska je ako mliečna dráha: žiarivé množstvo tisícok hviezd, z ktorých každá je hmlovinou.
(Stendhal)
Osobnosť zamilovaného nerastie; nedochádza k rozšíreniu jeho hraníc, ale k ich čiastočnému a prechodnému zrúteniu. Posunutie hraníc si žiada úsilie, zamilovanosť nie.
(M.S.Peck)
Ľudí máme radi kvôli ich schopnostiam, ale milujeme ich kvôli ich slabostiam.
Hellboy
Len ten, kto trpí, dokáže nezištne milovať.
Egid z Assisi
Keď naozaj milujeme, nevieme vlastne, čo milujeme, ani prečo; len vieme, že nemôžeme konať inak.
Egid z Assisi
Jediná sila, jedniná hodnota a jediné, čo povznáša, je milovať a byť milovaný.
Charles Péguy
V láske je to ako vo vojne - beda víťazom!
Françoise Saganová
Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať.
Plínius
Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe.
Francis Bacon
Zakazujem sa pýtať: lebo viem, že nie je odpoveď, ktorá by uhasila smäd. Kto sa pýta, hľadá predovšetkým priepasť .

Viem, čo je láska. Láska znamená, že už sa nekladú žiadne otázky

Antoine De Saint Exupéry
Obrázok2.jpg
Osobnosť zamilovaného nerastie; nedochádza k rozšíreniu jeho hraníc, ale k ich čiastočnému a prechodnému zrúteniu. Posunutie hraníc si žiada úsilie, zamilovanosť nie.
(M.S.Peck)
Nič neuberie na chuti arašídového masla viac ako neopätovaná láska.
(CHARLES M. SCHULZ)
Pravá láska znamená milovať bez vzájomných nárokov ženy na muža a muža na ženu.
Richard Aldington
Láske sa učíme len vtedy, keď ľúbime.
(Iris Murdochová)
Keď sa láska rodí, trpí celá naša bytosť, tak ako trpí rastlina, kým vypučí kvet.
Yang Chengfu
Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.“
Pearl S. Buck
V láske si človek počína ako dieťa, ktoré sa chce dotýkať všetkého, čo vidí a rozbije všetko, čoho sa dotkne.
Dominique Vivant
Zo všetkého, čo je večné, je láska najkratšia.
Molière
Robíme chyby: taký je život, no nikdy nie je chybou, že sme ľúbili.
(Romain Rolland)
Srdce miluje všetko, čo je v rozpore s rozumom.
(Apuleius)
Zamilovaný človek je ako hladný žobrák, ktorému niekto sľúbil, že ho nakŕmi.
(Čínske príslovia)
Slová milovaných sa v našich dušiach vytesávajú do kameňa.
(Božena Benešová)
Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.
Goethe Johann Wolfgang von
Obrázokhh3.jpg
„Umenie a láska pôsobí ako slnko – prebúdza energiu.“
― Maxim Gorkij
„Keď niečo nenávidím, ochudobňujem sa o niečo, keď milujem, som bohatší o to, čo milujem.“
-Friedrich Schiller
Ak skutočne milujeme, vnímame a rešpektujeme milovaného človeka vždy ako niekoho, kto má úplne samostatnú, odlišnú identitu, a podporujeme ho v tom, aby takouto nezávislou a jedinečnou osobnosťou zostal.
M. Scott Peck
Pravá láska znamená milovať bez vzájomných nárokov ženy na muža a muža na ženu.
Richard Aldington
Láske sa učíme len vtedy, keď ľúbime.
(Iris Murdochová)
Je smutné nebyť milovaným, ale je ešte smutnejšie nebyť schopným milovať.
Miguel de Unamuno
Jediná sila, jediná hodnota a jediné, čo povznáša, je milovať a byť milovaný.
Charles Péguy
Od tej chvíle, čo milujeme, ani najmúdrejší nevidí nijakú vec tak, ako v skutočnosti vyzerá.
Stendha
Človek, ktorý miluje, je ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici zraniteľnosti svojej hrdosti.
Joseph Addison
Len ten, kto trpí, dokáže nezištne milovať.
Egid z Assisi
Láska je cnosť i vášeň zároveň. Milovať však nemožno z cnosti, ale iba z vášne.
Egid z Assisi
02ffe00671_97878292_o2.jpg
O človeku, ktorého milujeme, môžeme najmenej povedať, aký vlastne je.
(Max Frisch)
Láska nemá stanovenú cenu. Je láskou, len keď je zadarmo.
(Melody Beatie)
Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca.
(VICTOR HUGO)
Platonická láska je ako šek, ktorý nie je krytý bankou.
/ Bataille G. /
Láska je ako oheň - neprikladáš naň, vyhasne.
Michail Jurjevič Lermontov
Ľúbiť už samo o sebe znamená byť zraniteľným.
(L.S. Lewis)
"Láska sa nedá merať trvaním. Z jednotiek času rozhodujú o nej tie najkrajšie. Jediným okamihom sa prehráva alebo víťazí a jediná noc môže mať pre lásku väčšiu cenu ako celý život. "
Eduard Bass
citat_exupery.jpg
Láska je niekedy len preto stála, že jej tŕne prenikli príliš hlboko do živého a každý pohyb je bolestivý.
(HECTOR BERLIOZ)
Najlepšie a najkrajšie veci na svete nemôžeme vidieť, ani sa ich dotýkať... ale cítime ich srdcom.
(H. Keller)
Ak niekto v živote poznal hoci aj sto žien, ešte vôbec nemusel poznať lásku.
Karel Čapek
Miluješ pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.
Antoine De Saint Exupéry
Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Cesare Cantú
Láska roztopí všetky zatvrdnuté srdcia.
George Herbert
Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať.
Plínius
Láska je v našich rukách. Veľa bude závisieť od vonkajších okolností, ale to podstatné závisí od nás.
Giovanni Barra
Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.
Chalíl Džibrán
Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.
John Stuart Mill
Je ťažšie zatajiť city, ako ich predstierať.
Alexander Sergejevič Puškin
Láska nám musí chutiť, nie nás len dráždiť.
Gabriele D\\\'Annunzio
Láska kladie odpor akémukoľvek osudu.
Miguel de Cervantes
Niet mocnejšiej pozvánky pre lásku, ako keď ľúbime prví.
(Sv. Augustín)
Láska je stredobod medzi citom a vášňou.
Božena Benešová
láska.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one