kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

CAS.jpg
Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen.
Clive Staples Lewis
Nuda je pocitom, že všetko je stratou času ... Kľud je pocitom, že nič nie je strata času.
Thomas Szasz
"Nehodnoťte deň podľa toho, čo ste zožali, ale podľa toho, čo ste zasiali."
-Robert Louis Stevenson
Zle žijú tí, ktorí sa domnievajú, že budú žiť večne.
(Publilius Syru
"Nie je žiadne nabudúce. Je len teraz alebo nikdy."
- Celestine Chua
„Čas je jediný majetek, který se nedá vlastnit, natož rozmnožit.“
Erich von Däniken
Čas uteká podľa toho, s kým sme.
William Shakespeare
"Najdlhšie nežil človek, ktorý má najviac rokov, ale ten, ktorý svoj život najväčšmi precítil."
Jean Jacques Rousseau
Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen.
Clive Staples Lewis
Minulosť, to je dnes, len o kúsok ďalej.
(C.Norwid)
Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej
budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.
(Goethe)
Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.
(Seneca)
Najlepším liekom na hnev je čas.
(Seneca)
Stále nariekame, že máme malo času, ale žijeme tak ako by sme ho mali na rozdávanie.
(Seneca ml.)
Keď nemáme úspešnú minulosť , nie je to dôvodom k tomu, aby sme nemali úspešnú budúcnosť!
(Dreiser)
Berme si z minulosti oheň, nie popol!
(Jaures)
Starí alebo mladí, my všetci sme na svojej poslednej plavbe.
STEVENSON Robert Louis
plachetnica, čas.jpg
So srdcom máme ťažkosti v každom veku. Kým sme mladí, strácame kvôli srdcu rozvahu, v strednom veku kvôli nemu strácame čas. A v starobe kvôli srdcu strácame dôstojnosť. Spolu s rozvahou, časom a peňaženkou. SHAW George Bernard
Staroba? To je životné obdobia, keď si kúpite priesvitnú nočnú košieľku a potom si uvedomíte, že nepoznáte nikoho, kto by bol schopný skrz ňu ešte niečo vidieť.
DAVISOVÁ Bette
Starnutie vás neochráni pred láskou, ale láska vás môže ochrániť pred starnutím.
MOREAUOVÁ Jeanne
To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov.
SVĚTLÁ Karolín
Umenie starnúť spočíva v tom, urobiť z konca nášho života obdobie šťastia.
TWAIN Mark
Niet väčšej škody nad stratený čas.
(Michelangelo)
Hovorí sa, že čas je veľký učiteľ. Bohužiaľ, zabíja svojich žiakov.
(L.Berlioz)
Veľká bola kedysi úcta pred šedivou hlavou.
Ovidius
Minulosť považuje archeológov za usilovných krtkov, s ktorými sa dá výborne hrať na skrývačku.
(K.Peteraj)
Pokiaľ ide o budúcnosť, je hádam najpozoruhodnejšia predstava, že našu dobu budú raz nazývať „staré dobré časy".
(Steinbeck)
"Najviac času premrháme tým, že sa usilujeme, získať čas." -John Ernst
Sú štyri veci, pri ktorých sa staroba veľmi oceňuje: vysušené drevo (dobre horí), staré víno (je to hotový zázrak), starí priatelia (možno im dôverovať) a klasickí autori (dobre sa čítajú).
BACON Francis
Všetko, čo vzniklo, zaniká a čo narástlo, starne.
SALLUSTIUS Crispus Caius
Nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen.
LEWIS I. Clive Staples
Staroba môže byť sladká, keď je ako mladosť. Mladosť je ťažká, ak sa podobá starobe. CHILÓN zo Sparty
Staroba môže byť nešťastná a neradostná práve tak, ako mladosť. Ak porovnávame, nezdá sa mi staroba i so všetkými slabosťami, ktoré prináša, bez radosti; len zafarbenie a zdroje týchto radostí sú iné.
HUMBOLDT Wilhelm
Ako mladý som dúfal, že nájdem starca, ktorý sa nechá poučiť, keď budem starý, nájdem - dúfam - mladého človeka a dám sa poučiť.
BRECHT Bertold
Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.
Michel de Montaigne
Čas plynie a starneme mlčanlivými rokmi, ubieha, nič ho nedrží na uzde. (Doba plynie a roky mlčky nám zrátajú krížiky a dni, ktoré nedrží uzda, ženú sa v diaľ.)
OVIDIUS Publius Naso
Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.
KARR Jean-Baptiste Alphonse
Bol taký starý, že známky na jeho ľúbostných listoch mali filatelistickú hodnotu.
SERNA Ramón GOMEZ
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš.
Lucius Annaeus Seneca
V starobe pochopíme, že najväčším šťastím je trpieť pre niekoho, koho máme radi.
(Mauriac)
V mladosti si skoro všimnúť prednosti staroby, v starobe si udržať prednosti mladosti, jedno i druhé je iba šťastie.
GOETHE Johann Wolfgang
Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil.

Mark Twain
Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.
Albert Einstein
Stretnúť mladý pár takých, ktorí sa skutočne majú radi, je zriedkavé. No stretnúť pár milujúcich sa v pokročilom veku, to je to najkrajšie na svete.
William Makepeace Thackeray
Váš čas je obmedzený. Nepremárnite ho tým, že žijete život niekoho iného. Nedovoľte, aby hluk názorov druhých utopil váš vnútorný hlas. Majte odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu. Oni už vedia, čo naozaj chcete, aby sa stalo. Všetko ostatné je druhoradé.
Steve Jobs
Nečakajte. Ten pravý čas nikdy nepríde.
[Napoleon Hill]
Zlá správa je, že čas letí. Dobrá správa je, že vy ste pilot.
Michael Altshuler
Najlepšie by bolo, keby ste začali pred rokom. Ale keď už to nevyšlo, postačí aj dnešok.
Chris Guillebeau
Človek, ako starne, tak zistí, že od istého veku sa musí vyhýbať blbcom - je to dôsledok toho, že stráca fyzické sily a nadobúda rozum. V tomto veku totiž človek vie, že blbec je nebezpečný, že ti môže vypichnúť oko, bodnúť nožom atď.
Pavel Landovsky
Zo všetkých ľudských neduhov má nepochybne najdlhší priebeh starnutie. Trvá vlastne celý život, od narodenia až do smrti.
MELTZER Robert J.
Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl,človek nikdy nestarne
.Antoine de Saint-Exupéry
Mladosť je niečo, čo majú iba mladí, ale čo iba starí vedia múdro využívať.
Thomas Wolfe
"Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného. Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných. Prehlušia váš vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, nájdite v sebe odvahu nasledovať srdce a vlastnú intuíciu. Ony totiž už dopredu vedia čím sa skutočne chcete stať. Všetko ostatné je druhotné. ."
- Steve Jobs
Obrázok12.png
"Nakoniec, nie sú to roky vo vašom živote, ktoré sa počítajú. Je to život vo vašich rokoch."
- Abraham Lincoln
Starnutie nie je nič iné než zlozvyk, na ktorý naozaj zamestnaný človek nemá čas.
André Maurois
Šťastný je ten, komu bolo aj v starobe dopriate ísť za múdrosťou a správnym úsudkom.
PLATÓN
Ten, kto si zachová schopnosť vidieť krásu nikdy nezostarne.
Franz Kafka, spisovateľ
Zábava je ako životne poistenie. Čím je človek starší, tým je drahšia.
HUBBARDOVÁ Kim
Všetko, čo vzniklo, zaniká a čo narástlo, starne.
SALLUSTIUS Crispus Caius
Staroba pripomína lietadlo, ktoré sa dostalo do búrky. Keď sme v ňom, nemôžeme už nič zmeniť.
MEIROVÁ
Nemôžeme dosiahnuť múdru starobu – chodiac po ceste iného človeka.
Mark Twain
K radostnej starobe patria spomienky na ženy, s ktorými sme sa neoženili.
George Bernard Shaw
Starci radi dávajú dobré ponaučenia, aby sa utešovali tým, že už nemôžu dávať zlé príklady.
ROCHEFOUCAULD
* Zatrpknutá staroba nie je radostná; zatrpknutá mladosť je ešte smutnejšia a okrem toho nebezpečnejšia. Dajme si pozor, aby sme túto zemeguľu nezaľudnili zatrpknutými generáciami mladých
. ŠALDA František Xaver
„Ľudské chyby sa vyvíjajú časom, tak ako vrásky na tvári.“
Georg Christoph Lichtenberg 1742–1799
Ak už nemôžeme svoj vek skrývať, môžeme s ním koketovať.
BLUMENTHAL
A predsa je to krásne, keď si človek zaspomína, aký bol hlúpy v mladosti.
Romain Rolland
Aká skazená mládež! Namiesto toho, aby počúvala starších, napodobňuje ich!
BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
Preto starneme tak rýchlo, že neudržujeme nástroje svojho ducha čisto naladené.
MARDEN Orison Swett
Byť mladým vie každé teľa, ale vedieť starnúť, to, je kumšt.
ČAPEK Karel
Tajomstvom dobrej staroby nie je nič iného ako čestná dohoda s osamelosťou.
GARCÍA Márquez Gabriel
wrrrrrrrrrrrrrrrrrr.png
Vo chvíli, keď je človek dosť múdry, aby dokázal dať pozor, kam šľapne, je už príliš starý na to, aby niekamchodil.
ADAMSOVÁ Joey
Bolo by dobré, keby sme si uchovali hriechy mladosti aj pre dni staroby.
PETAN Žarko
Srdce nemá vrásky.
Antoine de Saint-Exupéry
Byť starým znamená byť vidomým.
EBNER-ESCHENBACHOVÁ
Muž je vždy tak starý, ako sa cíti, ale nikdy nie tak dôležitý.
Simone de Beauvoirová
„Človek starne rýchlejšie ak neustále myslí na to že starne.“
Georg Christoph Lichtenberg 1742–1799
29d0214b93_97836057_o2.jpg
Našou povinnosťou na tejto zemi je objaviť spôsob, ako byť výnimočnými, objaviť cestu, po ktorej máme ísť. Problém je v tom, že tú správnu cestu začneme zvyčajne hľadať až vtedy, keď pochopíme, že sme smrteľný.
(Bernie S. Siegel)
Staroba je ako konto v banke. Vyberieš len to, čo vložíš.
Lucius Annaeus Seneca
Smrť je pre mladých stroskotaním, a pre starých vplávanie do prístavu.
GRACIÁN Baltasar y Morales
Nikto nemiluje život tak ako starý človek.
Sofokles
Človek nie je na starobu múdrejší, len opatrnejší
.Ernest Hemingway
Je to smutné, ale mladosť musí raz odísť. Aj keď si je človek zachová v srdci, žiaľ prírode, nezachová si ich v kolenách.

Jan Werich
„Keď starnú ženy, stále viac a viac sa spoliehajú na kozmetiku. Keď starnú muži, stále viac a viac sa spoliehajú na svoj zmysel pre humor.“
George Jean Mathan
Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.
John Stuart Mill
Staroba príde náhle, po mnohých letách. Zrodí sa nový človek. Stratil mnoho zo svojich síl. Ale súčasne je informovaný o hodnote a o bezcennosti všetkých vecí. Takto nás pripravuje Boh na dôležitú hodinu, ktorá môže byť blízko alebo pomerne ďaleko.
GREEN Julien
rrrrrrrrrrrr.png
Najlepším liekom na hnev je čas.
(Seneca)
V mladosti sa človek usiluje o to, aby poznal svet. V starobe sa mu zdá, že to nestálo za to.
GREGOR Achille
Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.
Marcus Tullius Cicero
Staroba, máš biele vlasy, ale tvoj duch kvitne.
LESSING Gotthold Ephraim
Keby som vedel, že zajtra sa svet rozpadne na kusy, aj tak by som zasadil jabloň.
MARTIN LUTHER
Čas = Život. Teda, strácať svoj čas je strácať svoj život, alebo riadiť svoj čas je ovládať svoj život.
Alan Lakein
Ľudia majú v podstate len dve želania - zostarnúť a pritom zostať mladý.
Peter Bamm
Múdri ľudia si vedia rozdeliť lúčenie so starobou na niekoľko desiatok rokov.
Françoise Rosayová
V mladosti každý verí, že svet začal tým, že je tu všetko práve kvôli nemu.
Johann Wolfgang von Goethe
rrrrrrrrrrrrrr.png
Najviac času strácame tým, že by sme chceli získať čas.
(J.Steinbeck)
Nemôžeš zadržať tento deň, ale môžeš ho stratiť.
(lat.príslovie)
Ak si dosť starý, aby si vedel, ako na to, si už príliš starý, než by si to mohol urobiť.
BURNS George
Mladosť prestáva egoizmom, staroba sa začína životom pre iných.
Arthur Schopenhauer
Všetci radi starneme, keď máme osemnásť rokov.Elbert Hubbard
JA XIXI.jpeg
Paulo-Coelho1-660x495.jpg
To, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale opustenie ideálov.
Karolína Světlá
Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíme tvrdo dopracovať.
Miloslav Švandrlík
Čo si v mladosti želáme, toho máme v starobe hojnosť.
Johann Wolfgang von Goethe
Omyl je prijateľný v mladosti. Nesmieme si ho však zavliecť do staroby.
Johann Wolfgang von Goethe
Mať v starobe priateľov je nezaslúžené šťastie. Aby sme ho dosiahli, musíme sa usilovať skôr.
Lisa Wenger
Váž si starca i vtedy, keby zo stareckej slabosti zabudol to, čo vedel
.Talmud
"Kým strácame svoj čas váhaním a odkladaním, život uteká. "
Seneca
„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“
Mark Twain
Umění stárnout znamená uchovat si naději.
André Maurois francouzský romanopisec a esejista. (1885-1967
Když stárneme, krása se stává vnitřní kvalitou.
Ralph Waldo Emerson.
Clérigo (1803 – 1882)
Krása – pro mladé je to náhoda přírody, pro staré je krása dílo umělce.
Lin Yu Tang. Čínský spisovatel. (1895-1976)
Aj staroba má svoje pozitívne stránky. Po sedemdesiatke je napríklad úplne vylúčené umrieť predčasne.
BRODSKÝ Vlastimil
Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil, v starobe o to, aby som dobre umrel.
Lucius Annaeus Seneca
Starobe sa nevysmievaj, lebo k nej smeruješ.
Menander
Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať s tým
Wolfgang von Goethe
V očích mládí vidíme plameny,zatímco v očích stáří vidíme světlo.
Víctor Hugo. Francouzský spisovatel. (1802 - 1885)
Když se na to podíváme správně, nejsme tak staří, máme jen v sobě naakumulována mnohá mládí.
Francisco Arámburo
Staroba je tyran, ktorý pod trestom smrti zakazuje akékoľvek radosti mladosti.
Francois de La Rochefoucauld
Starý človek je po druhý raz dieťaťom.
William Shakespeare
Ako čím ďalej viac starnem a klopotám k hrobu, zisťujem, že sa stále menej a menej starám o to, kto s kým chodí do postele.
SAYERSOVÁ
Ohováranie mladých ľudí je nevyhnutnou súčasťou duševnej hygieny starých a výborne povzbudzuje ich krvný obeh.
SMITH Logan Pearsall
Milujeme staré katedrály, starý nábytek, staré mince, staré obrazy a knihy, ale zapomněli jsme na obrovské morální a duchovní hodnoty seniorů.
Lin Yutang
Človek má za to, že musí byť starý, aby bol múdry. V podstate ale má človek s pribúdajúcimi rokmi čo robiť, aby sa udržal tak múdry aký bol.J
ohann Wolfgang Goethe
Staroba je parazit vlastnej mladosti.
Karel Čapek
Mladosť je neposedná, pretože má ešte málo rozumu. Staroba rozvážna, pretože ho už má veľa.
Francois de La Rochefoucauld
Múdri ľudia si vedia rozdeliť lúčenie so starobou na niekoľko desiatok rokov.
Françoise Rosayová
Dar času.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one