kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

Alois Jirásek citáty
„Snažil jsem se oživit naši minulost, přiblížit k jasnějšímu názoru a porozumění. Nečinil jsem tak jako snílek, který má oči jen do minulosti obráceny a nedbá těžkého zápasu svého národa v době nynější. Právě proto, že jsem s celou duší prožíval ten boj, cítil jsem, že také třeba pohlédnout do naší minulosti, neboť dnešku plně nerozumí, kdo nezná včerejšku.“
„Spojené snažení, byť i několika lidí, může za každé doby způsobit obrat k lepšímu.“
„Kdo nemá důvěry, prohrál už napřed.“
„To budiž nás všech přirozeností, abychom v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem udeřili, abychom byli jako skály.“
„Stesky se nic nevymůže, leda politování.“
„Železo však u vážnosti mějte! Jím v čas pokoje role orejte, v čas zlý se jím proti nepříteli chraňte! Dokud Čechové budou míti takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou Čechové pozbudou své svobody.“
„Sem byla poslední cesta, tu je poslední zastavení a pak - věčnost.“
„Den za dnem, léto za létem, a nakonec smrt. Někdy stojí dlouho při dveřích, až pojednou vkročí náhle, znenadání. Někdy však se ohlašuje, nežli života ukrátí. - Staré pověsti české“
„Kdo se topí, chytne ruku každého.“
„Chléb z milosti je trpký, byť by byl cukrem posypaný.“
„Umlká pověst o časech prvních let, zanikl pramen báječných zkazek z pohanských věků. - Staré pověsti české“
„Nač vzdychat, mluvit, nelze-li tím prospět a pomoct.“
„Kdo víc ví, o to je bohatší, ale bohatý se nemá chudému smát pro jeho chudobu.“
„Lidé, které často navštívilo neštěstí, nemohou se zplna oddat blaženému citu - zabloudí-li k nim jednou štěstí, nevěří v něj a ulekaná mysl vidí zase již stín nadcházejícího neštěstí.“
„Kdyby chtěl být člověk s každým vždycky zadobře, musel by často jednat proti svému svědomí a přesvědčení. A ještě by to ničemu nepomohlo.“
„Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní. Truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. Nejvíce čaroději, hádači a kouzelnice... - Staré pověsti české“
„Lehká věc je mlčeti, když člověk nic neví.“
„Co v srdci nosíme, o to se bojíme.“
„Dnešku plně neporozumí ten, kdo nezná včerejšek. Předkové naši zdatně zápasili a my zdědili jejich boj.“
„Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému.“
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one