kukuk.jpg
kukja.jpg
srelkaa.jpg

Citáty sú hĺbavé a krásne. Riadiť sa nimi je však už ťažšie.

461035674-1.jpg
príbehy srelkaa.gif
461035674-1.jpg
KUK SRELKAA.jpg
Príbeh o rodine a oslíkovi
oslik.jpg
Bol raz jeden mladý pár s 12 ročným chlapcom. Rozhodli sa cestovať, pracovať a spoznávať svet. A tak odišla rodinka do sveta, a vzali si na cestu svojho osla.
Prišli do prvej dediny, ľudia ich príchod komentovali:”Pozrite sa na toho nevychovaného chlapca… on na oslovi a chudáci rodičia pešo. Že to tak nechajú!“ A tak manželka vraví mužovi: „ Nedovoľme, aby zle hovorili o našom synovi.“ Manžel zložil dieťa a sám nasadol na osla.
Prišli do druhej dediny. Ľudia zazerali: „Pozrite sa na toho muža!“ Nechá manželku a syna trápiť sa pešo, zatiaľ čo on sa vezie na oslovi.“ Tak muž zostúpil a posadil manželku na osla. On so synom viedli osla za uzdu.
Prišli do tretej dediny a ľudia vraveli: „Chudák muž! Po namáhavej celodennej práci nechá sedieť manželku na oslovi. A chudák chlapec! Isto je to macocha!“ A tak sa rozhodli sadnúť si na osla všetci traja. Znovu vyrazili na púť.
Keď prišli do štvrtej dediny, začuli čo si šepkajú ľudia: „To sú beštie. Chudáčik oslík, čo ich nesie. Umorili ho k smrti, než, aby kráčali vedľa neho….”
A v ďalšej dedine nemohli veriť vlastným ušiam: „To sú traja blázni, čo idú pešo, aj keď majú osla, ktorý ich môže niesť!“
ZÁVER: Stále Ťa budú kritizovať, budú o Tebe špatne hovoriť a bude ťažké stretnúť niekoho kto Ťa bude brať takého, aký si. A preto: Ži podľa svojej viery. Rob to, čo Ti radí srdce…. To, čo chceš…. Ľudský život je divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez predchádzajúcich skúšok. Spievaj, smej sa, tancuj, maj rád… a ži intenzívne každý okamžik Tvojho života… skôr než spadne opona a hra skončí bez potlesku.
KUK SRELKAA.jpg
Indiánov príbeh o živote
V malej indiánskej osade žil starý muž so svojím synom. Ľudia k nemu chodili pre radu, bol uznávaný za najmúdrejšieho staršinu až do dňa, keď sa spustil reťaz podivuhodných udalostí. V ten deň sa muž vydal na lov so synom a vrátil sa s nádherným žriebäťom, ktoré prišlo o matku. Žriebä vyrástlo v divukrásného žrebca. Všetci hovorili: "Dedo, ty máš ale šťastie!" "Šťastie? Možno áno, možno nie. Nepoznáme celý príbeh! "Zodpovedal starček. "Čo to hovorí, ako môže pochybovať?" Čudovali sa ostatní
mudry starec.jpg
Náčelník kmeňa sa dozvedel o krásnom žrebcovi a ponúkol mužovi za neho desať svojich najlepších koní. Starček však výmenu odmietol. "Blázon!" Komentovali dedovi rozhodnutie ostatní. Jedného dňa žrebec zmizol. "Také nešťastie!" Lamentovali všetci. "Možno nešťastie, možno šťastie, nepoznáme celý príbeh," odpovedal muž. "Pomiatol sa na rozume," súdili ostatní a prestali ho považovať za mudrca. Za dva týždne sa žrebec vrátil z hôr a priviedol so sebou päť nádherných kobýl. "Ten dedo má ale šťastie!" Volali susedia. "Či je to šťastie alebo nie, to ukáže život," odpovedal muž. "Radosťou mu preskočilo!"
Domnievali sa druhí. Mudrcov syn začal kobyly cvičiť a jedna z nich ho zhodila na zem tak, že si vážne zlomil nohu. Šaman vyhlásil, že už nikdy nebude chodiť ako predtým. "To je hrozné, taká smola!" Ľutovali ho ľudia. Ale dedo zase mlel svoju: "Smola? Šťastie? Kto vie. "" Od bolesti sa zbláznil! "Kričali ostatní. Druhého dňa vstúpil kmeň do vojny a všetci zdraví muži museli odísť do boja. Mudrcov syn kvôli svojmu zraneniu nikam ísť nemohol. Z bitky sa nevrátil nikto. A tak všetci hovorili: "Dedo, ty máš ale šťastie, my sme prišli o muža a synov, taká tragédia. Len ty máš všetko, ten kôň bol pre teba naozaj požehnaním. "" Tragédia alebo požehnanie? Nepoznáte stále koniec príbehu. "" Šialenec, čo chce ešte počuť, keď naši muži sú mŕtvi! "Zvyšku kmeňa sa zmocnila banda vyhnancov a zotročila ich. Pracovali ťažko, až živí závideli mŕtvym. "Mal si, dedo, pravdu. Kiež by sme zomreli v boji s našimi mužmi a synmi! "" Z hľadiska prítomného okamihu sa to tak javí, ale nesúďte. Stále nepoznáte zmysel príbehu. Už za okamih to môže byť inak. "Ľudia sa chceli na starca vrhnúť, ale zvonku sa ozval hlas. Objavili sa ich muži, ktorých považovali za mŕtvych a oslobodili ich z otroctva. Dozvedeli sa, že v boji nezomreli, boli iba zajatí. Bolo to radostné stretnutie. U večerného ohňa si spomenuli na Dědova slová o tom, že nemajú súdiť, ak nepoznajú príbeh celý. Požiadali ho, aby im povedal, aký teda má ten príbeh koniec. "Poznať celý príbeh znamená pozorovať ho zo všetkých štyroch uhlov, zo štyroch vhľadov. Tým prvým je pohľad obete: ten vždy volá po odplate. Tým druhým je pohľad páchateľa: ten vždy tvrdí, že je nevinný, že mu nič iné neostávalo. Tým tretím je pohľad nezaujatého sudca, ktorý pozná pohľady oboch strán. Vie, že každý robí to, čo robí, z nejakých vnútorných pohnútok. Keby vnútorný motív páchateľa nebol dostatočne silný a z jeho hľadiska ospravedlniteľný, potom by to jednoducho nerobil. "" Hovoril si o troch pohľadoch. Kto by však mohol byť tým štvrtým účastníkom? "" Ten štvrtý nie je z tohto sveta hmoty. Číta vaše myšlienky, emócie a privádza ich do fyzického sveta. Pozná vaše pohnútky, vidí do vášho svedomia. Hovorí neustále k vášmu ja, ale vy mu nenačúvajú. Netušíte teda nič o príčinách udalostí, aj keď denne bojujete s ich následkami. Nechápete ich zmysel, nevidíte v prekážkach a ťažkostiach posolstvo od Boha. Míňate každú príležitosť niečo pochopiť, naučiť sa, duchovne vyrásť. Stále súdite, hoci vám život dokazuje, ako vrtošivé vaše súdy sú. Spomeňte si na udalosti okolo koňa. Koľkokrát ste o tom istom povedali, že je to šťastie a vzápätí zase nešťastie!
indián srelkaa.jpg
Preto si zapamätajte: nič nie je náhoda, všetko ste si pripravili sami. Všetko sa deje v pravú chvíľu a na pravom mieste. Preto čokoľvek prijímajte ako príležitosť. Proste teda, aby ste pochopili význam a príčinu udalostí, o silu a pokoru, aby ste prekážku prekonali a o lásku, aby ste neublížili a zachovali si slnko v duši. Všetci sme na ceste za Svetlom. Každý si volí sám, akou cestou pôjde, či okľukami, močiare, čiernymi roklinami, alebo priamo a rýchlo cestou srdca.
kvet srelkaa.gif
Dvaja mnísi
56277bfb6d012d2f95cd0700-163634.jpg
Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú stranu.
Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku.
Potom dlho pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:
"Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy neurobil!"
"Rozdiel medzi tým je v tom, že kým ja som ju už dávno položil, ty ju ešte stále nesieš", odpovedal mu starší.
Milujem tento klasický príbeh. A ako rád by som sa podľa neho v živote správal!
Nemyslím tým nosenie krásnych žien v náručí, ale nosenie iných ťažkých bremien.
Čo všetko si nesieme so sebou, hoci sme to už dávno mohli a mali odložiť!
Staré krivdy, staré neúspechy, či staré zloby.
Na minulosti však nič nezmeníme.
Preto kedykoľvek sa vám niečo nepríjemné vynorí, spomeňte si na dvoch mníchov a *odložte to*.
Pôjde sa vám ďalej oveľa ľahšie.
kvet srelkaa.gif
Sokratove tri sitá
sokrates srelkaa.jpg
Vieš, Sokrates, čo som sa práve dozvedel o tvojom priateľovi?"
"Počkaj chvíľku," odpovedal Sokrates. "Než mi čokoľvek povieš, rád by som ťa podrobil skúške.
Hovorí sa jej skúška troch sít."
"Troch sit?" "Presne tak," pokračoval Sokrates. "Než mi začneš rozprávať o mojom priateľovi, možno bude dobré na chvíľku skúsiť preosiať to, čo mi povieš.

Prvé sito sa volá Pravda.
Máš úplnú istotu, že to, čo mi chceš povedať, je pravda?" "Nie," odpovedal ten človek, "vlastne som to len počul a." "Dobre," povedal Sokrates. "Takže ty naozaj nevieš, či je to pravda alebo nie je.
Teraz vyskúšajme druhé sito, sito sa volá Dobro.
Chceš mi o mojom priateľovi povedať niečo dobré?" "Nie, naopak." "Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o ňom povedať niečo zlé a nie si si istý, či je to pravda.
Ale stále ešte môžeš skúškou prejsť, pretože zostáva ešte jedno sito.
Volá sa Užitočnosť.
Je mi to, čo mi chceš o mojom priateľovi povedať užitočné? " "Nie, veľmi nie."
"Dobre," uzavrel Sokrates, "to čo mi chceš povedať nie je ani pravdivé, ani dobré, dokonca ani užitočné,
tak prečo by si mi to mal rozprávať?"
To je dôvod, prečo bol Sokrates veľký filozof a všetci si ho vážili.
kvet srelkaa.gif
Každý človek má svoj príbeh
srelkaa pribeh.jpg
kvet srelkaa.gif
ZVYK
xixi.jpeg
Skupina vedcov umiestnila 5 opíc do klietky v ktorej stál uprostred rebrík na ktorého vrchole boli banány.
Vždy, keď niektorá opica liezla na rebrík, vedci poliali ostatné opice studenou vodou. Po nejakej dobe ostatné opice vždy zbilii tú, ktorá sa snažila vliezť na rebrík.
Po nejakom čase sa aj cez veľké pokušenie žiadna opica neopovážila vliezť na rebrík.
Potom sa vedci rozhodli jednu z opíc nahradiť inou. Prvou vecou, ​​ktoru nová opica urobila bolo, že sa pokúsila vyliezť na rebrík. Ostatné opice ju hneď začali biť. Po niekoľkých bitkách sa nový člen naučil neliezť na rebrík, aj keď nikdy nepochopil prečo.
Potom bola nahradena druhá opica a všetko sa opakovalo. Prvá nahradená opice, tak ako ostatní, bila druhú nahradenú opicu. Po postupnej výmene tretej i ďalšej opice sa všetko (bitie) opakovalo. Tak bola nahradená aj posledná piata opice. Zostala skupina piatich opíc, ktoré nikdy nedostali studenú sprchu, ale napriek tomu pokračovali v bití každej opice, ktorá sa pokúsila vyliezť na rebrík. Keby bolo možné opýtať sa opíc, prečo bijú opicu, ktorá sa pokúsi vyliezť na rebrík ... .. stavím sa s vami, že odpoveď by bola .... "Neviem - ale, je to tu taký zvyk" Nepripomína Vám to niečo ... ??? Prečo sa niektoré veci robia stále rovnakým ( "divným") určitým spôsobom aj keď je tu úplne iná možnosť .... PRETOŽE : "
Zvyk je železná košeľa. Stále nás polievajú niečím, a nemusí to byť studená voda.
Len dve veci sú nekonečné: Vesmír a ľudská hlúposť. A ja si nie som istý, ktorá tu bola prvá. "Albert Einstein
kvet srelkaa.gif
OROL, alebo SLIEPKA..................
srelka.png
Kde bolo tam bolo…alebo kde je, tam je…existuje jeden veľmi starý, ale stále dobrý príbeh o farmárovi, ktorý choval sliepky a jedného dňa našiel orlie vajce.
Zobral toto orlie vajce a pridal ho k normálnym slepačím vajciam.Čoskoro sa z vajca vyliahol orol. Mladý orol vyrástol so všetkými ostatnými kuriatkami a čokoľvek robili ony, orol robil tiež.
Myslel si, že je sliepka, rovnako ako boli ony.A pretože sliepka môže lietať iba na veľmi malé vzdialenosti, orol sa tiež naučil lietať len na malé vzdialenosti. Myslel si, že to bolo to, k čomu bol predurčený.
Takže si myslel, že je to všetko, čo robiť dokáže. A výsledkom bolo, že to naozaj bolo všetko, čo bol schopný spraviť.
Jedného dňa orol videl vtáka, ktorý lietal vysoko nad ním. Bol ohromený a inšpirovaný. „Kto je to?“ spýtal sa sliepok okolo seba.
„To je orol, kráľ vtákov“, povedali mu sliepky. „Patrí na oblohu
. My patríme sem,na zem, pretože sme iba sliepky.“
Takže orol žil a aj umrel ako sliepka, pretože to bolo to, čo si myslel, že má robiť.
orol.png
kvet srelkaa.gif
Príbeh o dvoch nádobách
nádoba.jpg
Jeden starý nosič vody mal dve veľké hlinené nádoby.
Viseli na oboch koncoch palice, ktorý nosil na krku.
V jednej bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú mieru vody. Na konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu, prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky.
Tri roky to takto išlo, nosič vody nosil do domu každý deň len jednu a pol nádoby vody.
Samozrejme dokonalá nádoba bola pyšná na svoj výkon, veď priniesla zakaždým všetku vodu.
Ale chudák prasknutá nádoba sa hanbila za svoju nedokonalosť, a cítila sa úboho, pretože bola schopná len polovičného výkonu.
Po troch rokoch súženia oslovila nosiča pri potoku:
"Hanbím sa, pretože mi voda tečie po celú cestu domov."

A Nosič jej odpovedal:
"Všimla si si, že kvietky rastú len na tvojej strane chodníka a nie na strane druhej?
To preto, že som vždy vedel o tvojom nedostatku a na túto stranu cesty som sial semená kvetín.
To ty si ich každý deň polievala, keď sme sa vracali domov. Tri roky zbieram tieto krásne kvetiny, aby som si ozdobil svoj ​​stôl. Keby si nebola taká, aká si, tak by táto krása nemohla rozžiariť môj život. "
kvet srelkaa.gif
Pes a zrkadlo
pes.jpg
Kdesi v starom chráme bol sála s tisíckami zrkadlami .
Jedného dňa sa stalo, že do chrámu zablúdil pes a dostal sa až do tejto sály. Keď uvidel tisíc odrazov svojej vlastnej podoby, začal vrčať a štekať na svojich domnelých protivníkov. Aj oni na neho cenili zuby a štekali. To ho rozdráždilo ešte viac. To rozčúlenie ho tak vyčerpalo, že nakoniec zomrel.
Za nejaký čas sa do rovnakej sály s tisíckami zrkadlami zabehol iný pes.
Aj on sa videl tisíckrát, ale na rozdiel od prvého priateľsky vrtel chvostom . A tisíc ďalších psov tiež vrteli chvostom a radovalo sa s ním. Povzbudený a plný radosti opustil sálu.
Svet okolo nás reflektuje naše vnútorné rozpoloženie. Niekedy sa oplatí zastaviť prúd myšlienok , uvedomiť pravú podstatu situácie a konať v záujme vlastného i všeobecného prospechu.

Milující lidé žijí v láskyplném světě. Nepřátelští lidé žijí v nepřátelském svět. Ale jedná se o stejný svět. Jak je to možné?
Zamyslite sa, ktorý z príbehov pripomína váš život. Keď sa zamyslíte a zaspomínate na posledný týždeň či mesiac, akých ľudí okolo seba máte?
kvet srelkaa.gif
Priateľ
priatel.jpg
Dvaja kamaráti sa vydali cez púšť. Predtým sa ,ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého.
Dotyčný nič nepovedal, ale sa zohol a napísal prstom do piesku:
„ Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku.“

Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze s jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu. Ten, ktorý dostal facku sa začal topiť, ale ten druhý ho zachránil. Vytiahol ho z vody. Keď sa prebral, vytesal do kameňa: "Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil život".
Kamarát sa ho spýta: "Keď som Ťa udrel, napísal si to len do piesku a tentokrát si to vytesal do kameňa. Prečo?"

Odpovedal: „Vieš, keď mi niekto ublíži, píšem to len do piesku, aby vietor tieto riadky odfúkol na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do kameňa, aby to tam ostalo naveky...“
Nauč sa svoj žiaľ a svoje krivdy písať len do piesku a svoje šťastie vyryť do kameňa!
kvet srelkaa.gif
Múdry tesár
tesar.jpg
Dvaja bratia, ktorí žili na farme vedľa seba, sa pohádali. Po štyridsiatich rokoch, čo takto vedľa seba hospodárili, delili sa o stroje, pracovnú silu a materiál a používali všetko podľa toho, ako kto potreboval, to bol prvý vážny konflikt, kvôli ktorému sa ich spolupráca rozpadla. Začalo to malým nedorozumením, potom sa z toho vyvinula hádka, nakoniec si vymenili pár horkých slov a potom nasledovalo niekoľko týždňov ticha.
Jedno ráno niekto zaklopal na dvere staršieho brata. Za dverami stál muž s tesárskym náradím. "Hľadám prácu na niekoľko dní. Nemáš niečo, s čím by som mohol pomoct? "Povedal. "Áno, mám pre teba prácu"
odpovedal brat."Pozri sa na ten potok u tamtej farmy. Je to farma môjho suseda, vlastne je to môj brat.
Ešte pred týždňom na tom mieste bola lúka, ale on potom uvoľnil hrádzu a teraz ..., teraz je tu tento potok. Možno to urobil, aby ma naštval, ale ja mu ukážem. Vidíš tú hromadu dreva u stodoly? Chcem, aby si mi postavil plot 2,5 metra vysoký, aby som sa už nikdy nemusel pozerať na jeho pozemok a do jeho tváre. "Tesár povedal: "Myslím, že tomu rozumiem. Ukáž mi, kde máš klince a ja to pre teba urobím "
Starší brat musel na celý deň odísť do mesta. Pomohol tesárovi pripraviť materiál a potom vyrazil. Tesár celý deň tvrdo pracoval, rozmeriaval, rezal a tlkol. Keď sa farmár pri západe slnka vrátil, tesár práve skončil. K svojmu veľkému údivu tam nestál žiadny plot, ale most. Most, ktorý spájal oba brehy potoka. Bol naozaj dobre postavený. Sused, farmárov mladší brat, prechádzal most s natiahnutou rukou.
"Si naozaj priateľ, keď si nechal postaviť tento most po tom všetkom, čo som ti povedal a urobil."
Obaja bratia sa zišli uprostred mosta a podali si ruky. Keď sa obrátili, tesár zbieral svoje náradie do brašne."Počkaj, zostaň ešte niekoľko dní. Ak chceš, mám pre teba ešte inú prácu, "povedal starší brat. "Rád by som zostal," odpovedal tesár, "ale mám postaviť ešte veľa takýchto mostov."
kvet srelkaa.gif
Múdry profesor
kukkuk.jpg
Profesor stál pred jeho triedou filozofie a mal pred sebou rôzne predmety. Keď hodina začala, bez slova zdvihol prázdny a veľmi veľký pohár od majonézy a začal ho napĺňať golfovými loptičkami. Potom sa študentov opýtal, či je pohár plný. Súhlasili, že áno.
Profesor si vzal krabicu plnú kamienkov a nasypal ich do pohára. Ľahko s ňou potriasol. Kamienky zaplnili voľné medzery medzi golfovými loptičkami.
Znovu sa študentov spýtal, či je pohár plný, znovu súhlasili.Natiahol sa pre ďalšiu krabicu, teraz však plnú piesku. Nasypal piesok do pohára. Samozrejme, že piesok zaplnil všetko ostatné. Spýtal sa ešte raz, či je pohár plný. Študenti jednohlasne odpovedali rovnako, ako doteraz.
Profesor nakoniec vytiahol dve pivá spod stola a nalial ich do pohára, čím efektívne zaplnil medzery medzi pieskom. Študenti sa začali smiať.
Za pokračujúceho smiechu študentov profesor povedal:
"Teraz chcem, aby ste si tento pohár predstavili ako pohár reprezentujúce váš život.
Golfové loptičky sú tie dôležité veci: rodina, láska, zdravie, priatelia a vaše obľúbené vášne . Ak by sa stratilo všetko ostatné, stále by bol váš život naplnený.
Kamienky sú tie ostatné veci, na ktorých záleží: práca, dom, auto.
Piesok predstavuje všetky ostatné záležitosti. "

"Ak prvý naplníte pohár pieskom,", pokračoval profesor, "nezostane žiadne miesto pre kamienky alebo golfové loptičky. To isté platí pre život. Ak strávite všetok svoj ​​čas nad maličkosťami, nikdy u vás nebude miesto pre veci, ktoré sú pre vás dôležité. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú zásadné pre vaše šťastie.
Prežívajte čas s tými čo Vás opravdivo ľúbia. Prežívajte čas s vašimi rodičmi, detmi. Vezmite vášho partnera na večeru. Zahrajte si hry. Vždy ostane čas na upratovanie domu a kosenie trávnika.
Venujte sa prvý golfovým loptičkám ~ veciam, na ktorých naozaj záleží. Nastavte si priority . Zvyšok je len piesok. "

Jeden zo študentov sa prihlásil a opýtal sa profesora, čo reprezentovalo to pivo. Profesor sa usmial a povedal: "Som rád, že si sa opýtal. Pivo iba ukazuje, že nezávisle na tom, ako plný sa váš život môže zdať, vždy je ešte priestor na pár pív s priateľmi. "
kvet srelkaa.gif
Osol a studňa
osol.jpg
Jedného dňa spadol starý somár do otvorenej studne. Nebohe zviera plakalo niekoľko hodín a farmár sa snažil vymyslieť, čo robiť. Nakoniec si uvedomil, že už nepotrebuje ani studňu, ani osla a rozhodol sa studňu aj s oslom zasypať.
Požádal pár susedov, aby mu pomohli. Každý schmatol lopatu a začal hádzať hlinu, piesok i smeti do studne.
Napred osol začal hlasno plakať, ale potom sa utíšil. Ešte tam hodili pár plných lopát a potom sa farmár pozrel do studne.Uvidel niečo úplne nečakané.
Ako lopata padla na osla, on to otriasol a potom na tú hlinu a smeti zošliapol a udupal, aby sa dostal vyššie. Čím viac farmári na osla hádzali hlinu, tým vyššie stúpal. Nakoniec bol somár v studni už tak vysoko, že vyskočil von a odbehol.
Za niekoľko týždňov prišiel požiar a keďže v studni nebola voda, ale len hlina, nebolo čím hasiť, a tak farmár vyhorel do základov.
Čo z tohto príbehu vyplýva?
Život na teba bude občas hádzať špinu, ale každá ťažkosť je schodík, po ktorom sa dá ísť hore môžeme vyliezť aj z tých najhlbších studní všetko dobré i zlé sa nám vráti
kvet srelkaa.gif
Ponáhľaj pomaly
Obrázok4.png
Vodič Tomáš sa pozrel ešte raz na tachometer práve vo chvíli, keď ho zachytil radar. Nestihol už spomaliť, 78 km / h cez obec. Bolo to už tretíkrát, čo ho tento rok chytili.
Policajt, ​​ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a s blokom v ruke pomaly prichádzal k Tomášovmu autu. "Je to Karol, alebo nie je? "Uniforma ho trochu zmenila, ale naozaj to bol Karol z kostola. Tomáš sa vtlačil hlbšie do svojej sedačky. Bolo to horšie ako zvyčajne. Známy policajt z kostola, chytil známeho z toho istého kostola.
"Ahoj Karlol, to je sranda, že sa zase vidíme." " Karol sa neusmial. "Zase si ma chytil, keď som sa ponáhľal domov, aby som videl svoju ženu a deti." "Áno, je to tak." Policajt Karol sa nezdal byť svoj.
"Posledné dni som odchádzal z kancelárie a už som bol v myšlienkach na zajtrajšom rodinnom výlete, preto som tak ponáhľal. Koľko si mi nameral? "
"Sedemdesiat" "Ale, počkaj chvíľu. Keď som ťa uvidel hneď som sa pozrel na tachometer. Myslím, že som išiel len 60 km / h. "

Tomáš sa snažil viac a viac zjednávať. Celý nervózny sa díval na svoju prístrojovú dosku. Karol písal niečo usilovne do bloku. Prečo nechce vidieť vodičák a papiere od auta, tak ako vždy, pomyslel si Tomáš. Nedočkavo ešte rozprával: "Stále je to na tvojom rozhodnutí. Určite som porušil dopravné predpisy, ale nemohol by si pre tentokrát privrieť očko? "
Karol písal ďalej, potom vytrhol papier z bloku a dal ho Tomášovi. "Ďakujem." sarkasticky poznamenal Tomáš. Nedokázal skryť vo svojom hlase sklamanie. Bez jediného slova sa Karol otočil a vracal sa späť k svojmu služobnému vozidlu.
Tomáš čakal a pozoroval ho v spätnom zrkadle. Potom otvoril zložený kus papiera a bol zvedavý, koľko ho ten priestupok bude stáť.

To je vtip? Nebol to žiadny pokutový blok. Tomáš začal čítať:
"Milý Tomáš, mal som malú dcéru. Keď mala päť, zomrela pri dopravnej nehode. Jednoducho povedané, ten chlap, ktorý ju zrazil, bol skúsený vodič, ale išiel moc rýchlo. Dostal pokutu, mal súd, potom tri mesiace v lochu a následne bol ten muž zasa voľný. VOĽNÝ, aby mohol objať svoje dve dcéry, ktoré mal. "
"Ja som mal len jednu. Budem musieť čakať až ju budem môcť znovu objať v nebi.
Tisíckrát som sa pokúšal tomu mužovi odpustiť. Možno, že som to aj dokázal, ale na neho musím myslieť stále, kým budem nažive. "

"Dávaj si prosím za volantom pozor a ponáhľajte POMALY. Môj syn je to jediné, čo mi ešte zostalo ... zdravím ťa, Karol. "

Tomáš sa otočil a videl Karola odchádzať. Ten sa znova vracal k policajnému autu, naštartoval a odišiel. Tomáš sa na neho uprene pozeral, kým mu nezmizol z očí. Až po niekoľkých minútach sa pomaly rozbehol smerom domov. Cestou poctivo dodržiaval predpísanú rýchlosť, bol ostražitejší a na priechodoch poctivo púšťal chodcov. Uvedomil si, že zrazu robí veci, na ktoré nebol zvyknutý. V duchu sa modlil a prosil o odpustenie, a keď prišiel domov, objal svojou prekvapenú ženu aj obe dcéry pevným stiskom.

Život je veľmi cenný, zaobchádzajte s ním preto svedomito a opatrne. Nikdy nezabudni, že auto sa dá kúpiť vždy, ale ľudský život nie.
kvet srelkaa.gif
Najlepšia učiteľka.
učiteľka.jpg
Na začiatku školského roka stála triedna učiteľka šiestej triedy pred svojimi bývalými piatakmi.
Prešla všetky deti pohľadom a povedala, že ich má všetky rovnako rada a rada ich vidí. Bola to veľká lož, pretože v jednej z popredných lavíc
sedel schúlený chlapec, ktorého učiteľka rada nemala.
Zoznámila sa s ním, rovnako ako so všetkými svojimi žiakmi, v minulom školskom roku. Hneď vtedy si všimla, že sa nehrá so spolužiakmi, má špinavé oblečenie a je cítiť, ako by sa dávno neumýval.
V priebehu času bol vzťah učiteľky k tomuto žiakovi čím ďalej horší a došlo to až tak ďaleko, že by najradšej všetky jeho práce vyčiarkala červenou ceruzkou a napísala mu päťky.
Raz zástupca riaditeľa školy požiadal o rozbor posudkov všetkých žiakov od začiatku ich školskej dochádzky. Učiteľka si spis tohto neobľúbeného žiaka nechala až na koniec. A keď konečne došla až k nemu a chtiac-nechtiac začala čítať posudky na neho, bola ohromená.
Učiteľka, ktorá chlapca viedla v prvej triede, napísala: "Je to prekrásne dieťa so ​​žiarivým úsmevom. Domáce úlohy robí presne a čisto. Byť s ním pohromade je jednoducho radosť. "
V druhej triede o ňom učiteľka písala: "Vynikajúci žiak, ktorého si vážia jeho kamaráti, má však problémy v rodine: matka trpí nevyliečiteľnou chorobou a jeho domáci život je zrejme jednoducho boj so smrťou."
Učiteľka v tretej triede uvádzala: "Smrť matky na chlapca veľmi silno doľahla. Snažia sa zo všetkých síl, otec však o neho nejaví žiadny záujem a pokiaľ nedôjde k nejakej zmene, odrazí sa jeho život čoskoro aj na učení. "
Vo štvrtej triede písala učiteľka: "Chlapec neplní svoje povinnosti, o učenie nemá záujem, nemá prakticky žiadnych kamarátov, často zaspáva priamo v triede."
Keď učiteľka posudky dočítala, veľmi sa sama pred sebou zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keď jej k Vianociam doniesli všetky deti darčeky zabalené do lesklého darčekového papiera so stužkami. Darček od jej neobľúbeného žiaka bol zabalený do silného hnedého papiera. Niektoré deti sa začali smiať, keď učiteľka z toho zchumlaného balíčka vybrala náramok, v ktorom chýbali niektoré kamienky a fľaštičku parfému plnú len do štvrtiny. Učiteľka však zarazila smiech v triede, keď vykríkla: "To je ale krásny náramok!"
Otvorila fľaštičku s parfumom a niekoľko kvapiek si striekla na zápästie. V ten deň sa chlapec po vyučovaní zdržal v triede, prišiel k učiteľke a povedal jej: "Dneska voniate, ako voňala moja mamička." Po jeho odchode učiteľka dlho plakala. Po nejakej dobe sa začal neobľúbený žiak vracať k životu. Koncom školského roka už patril k najlepším.
Po roku, keď už pracovala s inými deťmi, našla pod dverami triedy lístoček, kde jej tento žiak písal, že bola najlepšia učiteľkou, ktorá ho kedy učila.
Ubehlo ďalších päť rokov, než dostala od svojho bývalého žiaka ďalší list. Písal jej, že dokončil strednú školu ako tretí najlepší žiak triedy a že ona je stále ešte najlepšia učiteľka, ktorú v živote poznal.
Po ďalších štyroch rokoch dostala učiteľka list, kde jej jej žiak písal, že cez všetky ťažkosti už brzo dokončí univerzitu s najlepším hodnotením a znovu potvrdil, že až doteraz práve ona je tou najlepšou učiteľkou jeho života.
Za štyri roky na to dorazil ďalší list.
Tentoraz jej bývalý žiak písal, že keď dokončil univerzitu, rozhodol sa ešte zvýšiť úroveň svojho vzdelania. Pred jeho menom stál tentoraz titul "doktor". Aj v tomto liste jej písal, že je najlepšie učiteľkou, ktorú v živote mal.
Čas plynul. V jednom liste jej napísal, že sa zoznámil s dievčaťom, s ktorou sa chce oženiť. Jeho otec zomrel pred dvoma rokmi a on by sa rád opýtal, či by na jeho svadbe prijala miesto, ktoré obvykle patria ženíchovej matke. Učiteľka samozrejme súhlasila.
Vo svadobný deň svojho žiaka si učiteľka vzala onen náramok s chýbajúcimi kamienkami a kúpila si parfum, ktorý nešťastnému chlapcovi pripomínal mamičku. Privítali sa, objali, a mladý muž zacítil známu vôňu.
"Ďakujem vám, že ste mi verila, ďakujem, že ste mi dala poznať, že ma niekto potrebuje, že niečo znamenám, že ste ma naučila uveriť vo svoje sily a rozlišovať dobré od zlého ".
Učiteľka mu so slzami v očiach odpovedala: "Mýliš sa, to ty si ma všetkému naučil. Kým som sa s tebou neoboznámila, nevedela som vôbec učiť ".
kvet srelkaa.gif
Kráľ, ktorý sa bál smrti
Jedného dňa prišiel do mesta kráľ, ktorý sa veľmi bál smrti. Všetci vedeli, že je pyšný a veľmi rád sa nechá opíjať krásou svetských vecí všetkého druhu, len aby nemusel myslieť na smrť . Vybudoval prekrásnu krajinu, ale neváhal kruto potrestať každého, kto mu akokoľvek pripomenie smrť.V meste toho času žil starý majster sochár . Jeho diela boli veľkolepé rovnako ako múdrosť, ktorou sa vyrovnal veľkým filozofom všetkých čias. Mal myseľ génia, aj keď jeho spôsoby vyjadrenia boli ľuďom často považované za šialené. Ako jediný zostal v tento veľký deň doma a pokračoval vo svojej práci ako zvyčajne.
kráľ.jpg
Kráľovi po ľuďoch odkázal, že pozná tajomstvo večnosti, a keď bude chcieť, môže mu ho prezradiť ešte dnes. Na námestí sa v tento slávnostný deň zišli všetci ľudia, aby vzdali úctu panovníkovi. Netrvalo dlho a kráľ sa dozvedel o neúčasti starého sochára a tiež o odkaze, ktorý mu poslal. Nezvykol venovať pozornosť obyčajným prostým ľuďom a v podobných situáciách zvyčajne mávnutím ruky rozhodol o ukončení ich života .
Meno a um tohoto starca však bolo známe široko ďaleko.
Rozhodol sa, že pôjde starca navštíviť a porozpráva sa s ním osobne. Nebolo po vôli prispôsobiť sa bláznivým rozmachům svojho poddaného, ​​nedokázal však ovládnuť zvedavosť, ktorá v ňom rozkvitla pri slove večnosť ...
Hneď po príchode mu prísnym hlasom pohrozil, že ho dá zabiť za neúčasť na slávnosti, ak nebude jeho tajomstvo dostatočne uspokojujúce. Starec ho bez slov zaviedol do svojej dielne, pristúpil k jednej zo sôch a krátkym trhnutím z neho stiahol bielu plachtu. Zjavila sa prekrásna podoba kráľa v životnej veľkosti, vytesaná do najmenších detailov. Socha tak krásna a vznešená, že aj kráľ zostal v nemom úžase zo starcovho umenia.
Ešte nikdy nevidel takú nádhernú podobu seba samého. Nesmierne sa tešil, že zostane zvečnený týmto majstrovským spôsobom a smrť bude môcť znášať o čosi lepšie.
"Tak to bol ten dôvod? Veď to je úžasné! Prečo si mi to nepovedal skôr, ty starý blázon? Je to skutočný skvost, navrhujem vymenovať ťa za môjho dvorného sochára! " Rozplýval sa s úsmevom nad veľkolepým dielom, chodil okolo a bláznivo objímal každučký kúsok.
"Ako sa chcete dozvedieť tajomstvo, ktoré som vám sľúbil?" Spýtal sa nečakane sochár. Kráľ zostal zaskočený. Myslel, že práve socha má byť stelesnením jeho večnosti. Domnieval sa, že presne pochopil dôvtip starca.
"Bol som si úplne istý, že socha mi povedala všetko, ale ako vidím, mýlil som sa. Nuž, povedz mi tajomstvo večnosti, povedal s neskrývanou zvedavosťou v očiach. " Sochár nezaváhal ani chvíľu, vzal najväčšie kladivo , aké v dielni mal a plnou silou s ním udrel do sochy. Počas niekoľkých chvíľ zostal z krásneho diela iba prach. Všetci prítomní, spoločne s kráľom, len nehybne stáli ako obarení. Toho, čoho boli práve svedkami nemohli svoju logikou pochopiť, nech sa snažili akokoľvek.
Kráľ to už ďalej nevydržal a v hrôzostrašnom záchvate začal kričať na stráže, aby odviedli a zabili starca. Nedokázal uveriť tomu, čo videl. Zničiť jeho prekrásnu sochu, to sa nemohlo zaobísť bez prísneho potrestania! "Čo si to urobil, ty hlupák! Úplne si sa zbláznil? " Kričal a kopal do prachu na zemi, zatiaľ čo stráže zväzovali starcove ruky.
"Zabil som sochu, alebo kráľa?"Spýtal sa pokojným hlasom. Kráľ dal rukou pokyn, aby na chvíľu zastavili a nechali starca pokračovať. Samému to bolo divné, kde sa v ňom berie tá trpezlivosť so starým bláznom. "Kráľ predsa žije ďalej!" Zvolal starec sebaisto.
"S krásnou sochou, alebo bez nej, kráľ bude žiť ďalej. Tá socha nie je skutočným kráľom, nech je akokoľvek nádherná. A keď zabijete moje telo, je to rovnaké, ako by ste zničili ďalšiu sochu. Nikdy nemôžete zabiť toho, kým v skutočnosti som, kým v skutočnosti ste aj vy, kým sme všetci .
Ešte skôr než prišli na svet naše telá, bol ON. Aj keď naše telá odídu, ON je. Nikdy nemôže ON zabiť JEHO. On je všetkým čo je, čo bolo a čo môže byť. Zničením sochy som len chcel poukázať na pominutelnost všetkého , čím nie sme a na večnosť toho, kým skutočne sme. Nešlo mi o to uraziť vás. Ako sa prestanete stotožňovať so svojím telom a s pominutelnostou, rozpoznáte večnosť už teraz. Ponúknite krátku vlnu a získate oceán! "
Hovorí sa, že po chvíli ticha kráľ nariadil nechať starca na izbe a so sklonenou hlavou odišiel sám do lesov, kde dlhé noci a dni premýšľal nad tým, čo mu povedal. Prvýkrát bola veľkolepá krajina bez panovníka, ktorý by jej vládol. Nevedia, či na neho zapôsobila nebojácnosť starca. Isté však je, že už nikdy nebol taký ako predtým.
Keď sa po dlhom čase vrátil z hôr, otrhaný a špinavý ako najväčší žobrák , kráčal rovno za starcom.
Nepovedali si ani slovo, len sa smiali, objímali a tancovali. Šťastní ako malí chlapci až kým sa ich sochy nerozpadli na prach.
Prvýkrát sa stretli pod jednou strechou, v skutočnom Domove. Z kráľa sa stal žobrák az žobráka kráľ. Nebolo nikoho, kto by žil, nikoho kto by umieral.
kvet srelkaa.gif
O nedoručení darčeka
samuraj_3.jpg
V jednom japonskom mestečku žil starý múdry samuraj. Raz robil cvičenia so svojimi žiakmi, keď za ním prišiel istý mladý bojovník, známy svojou hrubosťou a krutosťou.
Jeho obľúbeným postupom bola provokácia : vyvádzal protivníka z miery a ten potom zaslepený zlosťou prijímal jeho výzvu, robil chybu za chybou a nakoniec zápas prehrával.
ONkP9iOz_zoxee.com.gif
Mladý zápasník začal provokovať aj starého samuraja, ale ten zostával pokojný a pokračoval v cvičeniach. Na sklonku dňa mladík konečne nahnevaný a unavený odišiel, odkiaľ prišiel.Žiaci boli udivení tým, že ich starý učiteľ strpel toľko útokov, a pýtali sa ho: Prečo ste ho nevyzval k zápasu?Predsa ste sa nebál porážky?
Starý samuraj odvetil:
Keď vám niekto prinesie darček, ale vy ho neprijmete - komu bude ten darček patriť?
Bývalému majiteľovi, odpovedal jeden zo žiakov.
Správne. A to isté platí aj o závisti, nenávisti a nadávkách. Kým si ich neprijal, patria tomu, kto s nimi prišiel.
kvet srelkaa.gif
Ozvena
Obrázok14.jpg
Chlapec sa prechádzal v horách so svojim otcom. Zrazu potkol, spadol, udrel sa a zakričal: "aaaaaa!" Popri bolesti začul z hôr hlas,
ktorý zopakoval: "aaaaaa!" Zo zvedavosti sa opýtal: "Kto si?" A dostal odpoveď: "Kto si?" Potom zakričal: "Ja ta počujem! Kto ale si?" A hlas odpovedal: "Ja ťa počujem! Kto ale si?" Nahnevaný chlapec znovu
zakričal: "Hlupák!" A dostal odpoveď: "Hlupák!" Vtedy sa chlapec pozrel na svojho otca a opýtal sa: "Oci, čo sa deje?" Otec sa usmial a
povedal: "Syn môj, teraz pozorne počúvaj. " A potom muž zakričal: "Ty si najlepší!" Hlas odpovedal: "Ty si najlepší! "Dieťa bolo prekvapené a nerozumelo.
Tak mu otec vysvetlil: "Ľudia to nazývajú ozvena, ale v skutočnosti je to ŽIVOT. Život - ako ozvena, ti vracia to, čo ty povieš, alebo spravíš. Život nie je nič iné ako odraz našich činov. Ak si ty praješ viac lásky na svete, musíš vytvoriť viac lásky v tvojom srdci. Ak chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš ty rešpektovať ich. Toto je princíp, ktorý treba vložiť do všetkého v živote. Život ti vracia to, čo si dal ty jemu.

Náš život - to je zrkadlo nás samotných .
kvet srelkaa.gif
" "Pretože som žena,"
images (7).jpg
Malý chlapec sa spýtal mamy: "Prečo plačeš?" "Pretože som žena," povedala mu. "Nerozumiem!" Povedal syn. Jeho mamička ho len objala a povedala: "A nikdy ani neporozumieš." Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca: "Prečo sa mi zdá, že mamička plače bez dôvodu?" ... "Všetky ženy plačú bez dôvodu," to bolo všetko, čo mohol otec odpovedať. Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumel, prečo ženy plačú ....
Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: "Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?" Boh odpovedal: "Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná.
Urobil som jej PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie. Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie, ktoré mnohokrát zakúsi od svojich detí. Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatní vzdávajú a starať sa o svoju rodinu napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa. Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej SILU prijať svojho manžela napriek jeho chybám a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce. Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad a nakoniec som jej dal slzu, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať , aby to zvládla. Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena! "
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe akým si češe vlasy. Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska. ... Dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakal ženu, pretože Boh počíta jej slzy! Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou ... Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a vedľa srdca, aby bola milovaná ...
kvet srelkaa.gif
starý muž
u.jpg
Jeden starý muž prišiel žiť k svojmu synovi, neveste a ich štvorročnému synovi. Ruky sa mu klopali, zle už videl a chôdzu mal neistú. Rodina zvyčajne jedla spoločne pri jednom stole, ale trasúce sa starého otca ruky a slabý zrak boli niekedy problémom. Hrášok sa mu sypal z lyžičky na podlahu, keď chcel uchopiť pohár s mliekom, polial obrus.
Syna a nevestu to stále viac hnevalo.
images (2).jpg
Musíme niečo urobiť, povedal syn. Pokiaľ ide o mňa, mám už po krk jeho zvukov pri jedle, rozliateho mlieka a jedla na podlahe.
Manželia sa rozhodli postaviť dedkovi malý stolček do kúta izby. Tam teraz o samote jedol, zatiaľ čo ostatní členovia rodiny sa venovali obedu. Keď dvakrát rozbil tanierik, začali mu jedlo dávať do drevenej misky. Ak niekto náhodne na dedka pozrel, mohol si všimnúť, že má slzy v očiach, pretože bol ustavične sám. Jediná slová, ktoré na svoju adresu slýchal boli pichľavé poznámky, keď mu spadla vidlička alebo niečo rozsypal.

Štvorročný chlapček to všetko mlčky pozoroval. Raz večer si otec všimol, že si hrá na podlahe s kúskom dreva. Čo to robíš ?, spýtal sa láskavo.
Dieťa dôverčivo odpovedalo:
- Vyrábam mištičku pre teba a mamičku, aby ste mali z čoho jesť, až vyrastiem.
Chlapec sa usmial a ďalej kutil s drevom.
Jeho slová rodičmi tak otriasla, že nemohli ani prehovoriť. Po lícach im tiekli slzy. A aj keď si nevymenili jediné slovo, vedeli obaja, čo musia urobiť.
Pred večerou išiel muž k dedkovi, vzal ho jemne za ruku a priviedol ho späť k rodinnému stolu. Všetky ďalšie dni už vždycky jedol s rodinou a napodiv ani muž ani žena nevenovali pozornosť vidličke na podlahe alebo pokecanému obrusu.

http://www.pronaladu.cz
kvet srelkaa.gif
Trochu striebra
images (8).jpg
"Rabín, čo si myslíš o peniazoch?" pýtal sa jeden mladík učiteľa.
"Pozri sa z okna," poradil mu učiteľ. "Čo vidíš?"
"Vidím nejakú ženu s deckom, voz ťahaný dvoma koňmi a dedinčana, ktorý mieri na trh. "
"Dobre. A teraz sa pozri do zrkadla. Čo vidíš?"
"Čo chceš, aby som videl? Vidím sám seba, samozrejme. "
JnjzTMK6_zoxee.com.gif
"Teraz premýšľaj. Okno je vyrobené zo skla, tiež zrkadlo je vyrobené zo skla. Stačí nepatrná vrstvička striebra na skle a človek vidí len seba samého . " Sme obklopení ľuďmi, ktorí si svoje okná premenili v zrkadla. Myslia si, že sa dívajú "von", a pritom premýšľajú len o sebe. Nedovoľ, aby sa okno tvojho srdca stalo zrkadlom.

A zase príde za rabínom Jakob a pýta sa: - Rabi, bol som na tom zle, išiel som poprosiť o pomoc svojho priateľa, ktorý je movitý, ale vyhodil ma, že sa o seba má každý starať sám. Išiel som za druhým, ktorý je rovnako chudobný ako ja a ten mi pomáhal zo všetkých síl. Čím to je ???
Rabi ho vezme k oknu a hovorí: - Pozri, okno je sklo a vidíš cez neho von a pozri sa na zrkadlo, to je tiež sklo, ale stačí trošku striebra a vidíš len sám seba.
kvet srelkaa.gif
Modlitba optimistov.
Modliaci_sa_muž_18,5x18,5.JPG
Ďakujem za neporiadok, ktorý musím upratať po návšteve, pretože to znamená, že mám priateľov. Ďakujem za dane, ktoré musím platiť, pretože znamenajú, že mám prácu. Ďakujem za trávnik, ktorý musím pokosiť, za okná, ktoré je potreba umývať, za rýny, ktoré volajú po vyčistení a údržbe, pretože to znamená, že mám dom. Ďakujem za oblečenie, ktoré mám trošku tesné, pretože to znamená, že mám čo jesť. Ďakujem za tieň, ktorý ma stále sprevádza pri práci, pretože to znamená, že máme slnko. Ďakujem za neustále sťažnosti na vládu a na politiku, pretože to znamená, že máme slobodu slova. Ďakujem za veľký účet za kúrenie, pretože to znamená. že je nám teplo. Ďakujem za pani, ktorá sedí za mnou v kostole a dráždi ma svojim strašným spevom, pretože to znamená, že počujem. Ďakujem za stohy bielizne k vypraniu a vyžehlenie, pretože to znamená, že moji milí sú mi blízko. Ďakujem za budík, ktorý sa ozýva ráno čo ráno, pretože to znamená že žijem. Ďakujem za únavu a za boľavé svaly na sklonku dňa, pretože to znamená, že som mohol byť aktívny.
kvet srelkaa.gif
Nezamieňajte svätosť za hlúposť
kuk.jpg
Jedného dňa poslal Ramakrišna jedného zo svojich žiakov do Kalkaty, aby nakúpil zásoby jedla do domácnosti. Žiak sa vrátil oveľa skôr, než sa očakávalo, a predložil pred majstra svoj ​​nákup. Ramakrišna ihneď videl, že jeho žiak nakúpil veľmi málo jedla za množstvo peňazí, ktoré utratil.
Keď sa ho spýtal prečo, žiak odpovedal, "o majstre, predsa by ste odo mňa nečakal, aby som strácal drahocenný čas, ktorý môžem vynaložiť na hľadanie tajomstva svojej duše , k tomu, aby som niekde úboho vyjednával o cene materiálnych vecí! Zaplatil som také ceny, o ktoré si ľudia povedali, a ponáhľal som späť,
aby som sa znovu mohol pozdvihnúť do duchovných rovín. "
"Môj synu," odpovedal Ramakrišna: "Nezamieňajte svätosť za hlúposť! "
00+.jpg
kvet srelkaa.gif
Múdrosť
Obrázggok1.gif
Za noci išiel milionár autom , zrazu sa jeho auto zastavilo, vôbec nevedel prečo.
A tak sa vydal na pomoc do najbližšej dediny. V nej našiel starého kováča.
Ten bol ochotný, šiel sa pozrieť k autu, nadvihol kapotu, niekam sa pozrel, vytiahol malé kladivko, raz klepol a motor naskočil.
Milionár bol šťastný. "Čo som dlžný, kováči?"
A kováč hovorí: "Jeden tisíc dolárov."
"Toľko za jednu ranu kladivkom?"
"Napíšem ti účet", rozprával kováč.
A milionár číta:
"Jedna rana kladivkom - 1 dolár, za to že som vedel kam - 999 dolárov."
o.jpg
kvet srelkaa.gif
Príbeh o priviazanom slonovi
stiahnuť.gif
Jeden muž sa prechádzal v zoo, v pavilóne slonov. Zrazu sa zarazil, pretože si všimol, že tieto obrovské zvieratá sú uviazané len celkom tenkým povrazom k nohe slona.
Žiadne reťaze, žiadna klietka. Bolo úplne jasné, že keby slony chceli, tak by kedykoľvek mohli svoje putá pretrhnúť, ale z nejakého dôvodu to neurobili.
Kúsok ďalej uvidel ošetrovateľa slonov a tak sa ho spýtal, prečo slony len tak pokojne stoja a nepokúsia sa odísť preč.
Ošetrovateľ odpovedal: "No keď sú ešte mladí a oveľa menší, tak používame tento rovnaký, docela tenký povraz, v tak mladom veku ich v pohode udrží.
A ako rastú, tak im zostane skúsenosť, že sa nemôžu odtrhnúť. Veria tomu, že ich povraz drží na mieste a tak sa ani nepokúšajú oslobodiť. "

Muž bol ohromený. Tie zvieratá, keby chceli, by kedykoľvek mohli pretrhnúť povraz a oslobodiť sa, ale pretože vería, že toho nie sú schopné, tak stoja usporiadane na mieste.

tak.aj tento príbeh mi niečo pripomína..........aj Tebe?....myslím, že áno.......
sloník.gif
kvet srelkaa.gif
Ateista
Pred dvoma rokmi som bol úplným ateistom. Človek pyšný na svoj rozum, zameraný na hmotný svet a pôžitky všetkého druhu - ženy, peniaze, adrenalínové športy... Samozrejme, vždy som si uvedomoval, že raz zomriem a od detstva som hľadal PRAVDU o čom to všetko dianie okolo nás je, ale nenašiel som ju. Moji neveriaci rodičia mi na otázky nevedeli uspokojivo odpovedať, tak som sa začal pýtať ľudí chodiacich do kostola. V ich "všemúdrych" odpovediach som však vždy nachádzal veľké medzery, protirečenia a nelogickosť. Dnes už viem, že ma to nemohlo osloviť, pretože títo ľudia boli dogmatickí veriaci, a viera nemá byť dogmatická, ale živá; človek sa má o nej snažiť presvedčiť vlastným hľadaním, prežívaním a uvažovaním.
náboženstvo srelkaa.jpg
Preto Ježiš Kristus tak často opakoval: "Hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené." Nevravel: "...čakajte a Ja vám všetko prinesiem, alebo stojte pred dverami a oni sa sami otvoria..." Nie, my sami sa máme o to každodenne snažiť a usilovať. Vyžaduje to však námahu a život v prítomnosti. Nestačí chodiť v nedeľu do kostola a duchom byť niekde na nákupoch. Dnes viem, že žiť podľa Božích zákonov sa musíme snažiť každý deň, každý okamih, každú sekundu, neustále. A to nielen svojím konaním, ale aj rozprávaním, myslením a cítením.
Udržujme krb svojich myšlienok čistý, tak založíme mier a budeme šťastní!
Keďže som vyrastal v ateistickej rodine, rodičia ma do kostola nenútili, ale ani mi to nezakazovali. Život a všetko okolo som vnímal po svojom, no skôr, ako som prijal nejakú myšlienku za svoju, vždy som nad ňou dôkladne pouvažoval a preskúmal ju. Je pravda, že ma starí rodičia, ale i niektorí kamaráti a spolužiaci, snažili všemožne presvedčiť o existencii Boha, ale ja som sa nad tým vždy iba pousmial. Niežeby som o tom ani neuvažoval, ale veľa vecí mi tam nesedelo a nedávalo logiku. Vydal som sa teda vedeckou cestou, pretože v tej dobe mi dávala jasné odpovede o vzniku a vývoji vesmíru, človeka a života na Zemi, a tiež veľa iných poznatkov.Navyše, veda to mala podložené aj serióznou prácou, vykopávkami a fyzikálnymi zákonmi atď. Tým, čo sa ma snažili presvedčiť o existencii Boha, stačilo iba položiť zopár otázok, na ktoré mi nevedeli uspokojivo a logicky odpovedať. Boli to najmä tieto:
• Ak je Boh všemohúci a spravodlivý, prečo dovolí, aby sa na svete diali také krivdy a nespravodlivosti, prečo tomu nezabráni?
• Prečo sa všetci nerodíme v rovnakých majetkových pomeroch?
• Ako je možné, že sa niekto narodí chorý, či postihnutý?
• Ak by ste sa narodili v krajine, kde uznávajú iné náboženstvo a kde by vás aj rodičia k nemu odmalička viedli, nemyslíte si, že by ste dnes zrejme neboli kresťania, ale napríklad budhisti či moslimovia...?
• Verili by ste vôbec v niečo, keby ste žili na opustenom ostrove a neboli by ste nikým a ničím, teda ani literatúrou, ovplyvňovaní?
• Viete mi povedať, čo sa deje po smrti?
Väčšinou som dostával odpovede, ktoré nemali žiadnu logiku, hlavu ani pätu. Bol som presvedčený, že duchovný svet je len výmysel cirkví, aby si omotali prostý ľud okolo prsta a mohli využívať všetky výhody, ktoré z toho mali - a nebolo ich málo. O tomto som presvedčený doteraz, aj keď viem, že do kostola chodí veľa dobrých ľudí, ktorí poctivo hľadajú PRAVDU. Takí neskôr pochopia, že takto to ďalej nejde. Viem, aj mnohí farári a cirkevní hodnostári majú s ľuďmi tie najčistejšie úmysly, ale tých je už teraz pomenej. Takí však isto nebudú ľuďom vykrikovať, ako málo peňazí dávajú do zvončeka, kam majú chodiť a čo robiť, pretože im tak berú to najzákladnejšie - slobodnú vôľu. Tak to som to vnímal aj v dospelosti, až kým nenastal zlom.
Prvýkrát to mojím skalným presvedčením zamávalo pri sledovaní jednej diskusnej relácie na STV 2. Zišla sa tam celá plejáda vedcov zo Slovenska a Čiech. Bola to, a ešte aj určite je, naozaj špička bývalého spoločného štátu. Preberali tam rôzne vedecké problémy o vesmíre, nekonečnosti, čiernych dierach, vzniku a budúcnosti vesmíru atď. Pretože ma to vždy zaujímalo, pozorne som to sledoval. Dozvedel som sa veľa zaujímavého a nového. Na konci relácie ma však prekvapila otázka moderátora. Jednoducho sa všetkých spýtal, či veria v existenciu Boha. Vtedy som sa iba pousmial, čo sa ich vypytuješ také hlúposti, jasné že neveria, nie sú predsa naivní, sú to maximálne vzdelaní ľudia. No o chvíľu ma úsmev prešiel, keď asi osemdesiat percent odpovedalo, že áno. Začal som uvažovať, či sa náhodou nepomiatli. Dnes viem, že nie. Nerobil som si však z toho ťažkú hlavu, vtedy ešte určite nie. Ten najdôležitejší zlom prišiel až v tridsiatke po prečítaní knihy Vo svetle pravdy s podtitulom Posolstvo Grálu. Tá mi dala odpovede na všetky otázky, ktoré ma trápili v detstve, ale aj na také, o ktorých som nemal ani potuchy. V tej knihe je celá duchoveda, etika, fyzika, matematika, dejepis, prírodoveda, zdravoveda, filozofia, chémia - jednoducho všetko. Konečne dala dokopy vedeckú cestu s cestou duchovnou. Konečne kolieska zapadajú do seba, zrazu má všetko nádhernú logiku. Vysvetľuje, že Božie zákony sú, boli a vždy budú v súlade s prírodnými a fyzikálnymi zákonmi. Úplne som zmenil pohľad na svet, rebríček hodnôt a postupne i seba. Prestal som sa nezákonne obohacovať. Nebolo to hneď, stále som pre seba hľadal nejakú morálnu výhovorku, veď ja nikoho neokrádam a keby som s tým prestal, tak skončím pod mostom, lebo nebudem stíhať splácať úvery. No nič z toho sa nestalo. Presvedčil som sa, že aj poctivo sa dá žiť a mám sa ešte lepšie. Neznamená to však, že problémy už neprichádzajú, ale teraz viem, prečo prichádzajú a ako ich v láske vyriešiť. Pochopil som, že náhoda a nespravodlivosť neexistuje, všetko máme vo svojich rukách. Čo si zaseješ, to si zožneš. Alebo ľudovo: ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. Či vedecky: každá akcia vyvolá reakciu opačného smeru a rovnakého druhu. Uvedomil som si tiež, že v sebe prechovávam ešte veľmi veľa nepekných vlastností. Pracujem na nich, niektoré sa odstraňujú ľahšie a rýchlo, iné pomaly a ťažko. Necítim k nikomu nenávisť, snažím sa pomáhať všade tam, kde je o to záujem, nikomu nič nevnucujem. Viem, že najkrajší cit človeka je láska - k Bohu, k ľuďom, k zvieratám, k prírode.
evanjelici srelkaa.jpg
Najkrajšia láska pre človeka je však láska k dieťatu, ak riešime problémy úmerne tomu naša láska narastá a tiež láska partnerská - ak je skutočne čistá a nejde v nej len o pudy. Každý raz v živote takú lásku poznáme.....keď cítime, že nás ten druhý ľúbi bez príčiny. Niekedy sa naľakáme tak veľkej lásky a hľadáme dôvody, prečo je to tak a unikáme....robíme obrovskú chybu. Poddajme sa láske, len ona nás oslobodí a otvorí nám oči.Bez nej nikdy nemôže byť človek šťastný, aj keby mal všetky poklady sveta. Cez túto lásku môže precítiť aj lásku k Bohu, aj keď On sám je bezbytostný.
V nemčine je preto Boh správne v strednom rode. Už Syn Boží povedal: "Nerobte si o ňom žiadnu predstavu, pretože On nie je z tohto sveta..."
Samozrejme, viem si konečne odpovedať na otázky, na ktoré som od kostolníkov nikdy nedostal uspokojivé odpovede. Viem, že farár ma ťažko naučí vychovávať deti, pretože jednoducho žiadne nevychoval. Ťažko ma naučí žiť správne v partnerskom vzťahu, pretože v žiadnom nebol. Aj to je choré, že kňazi majú povinný celibát, pretože nikto by nemal mať odňatú možnosť milovať, či mať deti - tu zasa chýba slobodná vôľa. Veď do konca 11. storočia to tak nebolo, celibát zaviedol až pápež Gregor VII. Človek tak znovu pozmenil podľa svojej ľubovôle to, čo je prirodzené. Všetky svetové náboženstvá sú dnes istým spôsobom choré, aj keď niekedy neboli. Všetky rozprávali o tom istom Stvoriteľovi, o tých istých zákonoch, o rovnakých pravidlách, len ľudia si do nich museli, ako inak, podomýšľať svoje, aby to nebolo až také jednoduché, aby tomu mohla rozumieť iba skupina vyvolených, ktorá by to mohla vysvetľovať iným, majúc z toho vlastný prospech. Malo byť len jedno náboženstvo, a to LÁSKA a PRAVDA pre všetkých. Čo sa malo spojiť spoločnou myšlienkou a výstavbou, sa preto ešte viac rozdelilo a vznikli dokonca aj sekty, hnutia, či rády. Smutné je, že tam, kde sa malo rozprávať hlavne o láske, ide teraz o moc, peniaze a politiku...
kvet srelkaa.gif
Keď sa zavrú dvere duše...
kuk.jpg
Autobusom sa rozliehala ozvena nespočetných slov a viet. Ženy rozoberali čo a ako budú variť, nakupovať, kam pôjdu na dovolenku, že Maja z nočnej má hrozný melír, ako je nehorázne vonku teplo, že muž je obyčajný tĺk a ničomu nerozumie...
images (3).jpg
Všetko sa mi zlievalo do teplého rozbúreného šampanského, ktoré už-už vybuchne... Na šťastie, iba v mojej mysli.
V tom z nevysvetliteľných príčin do spomínaného úľového bzučania zazneli slová írečito slovenskej piesne. Podotýkam - na moje prekvapenie - bez slaboducho (ne)vtipného textu. Hlasitosť bola tiež naladená v norme.Jej interpretom bol starší muž sediaci vo „štvorke“, teda tam, kde sú dve dvojsedačky obrátené čelom k sebe. Vynímal sa ako tŕň medzi navoňanými ružami... Pieseň mala všetkých „päť“; rytmus, veselý náboj a aj intonácia hlasu bola veľmi lahodná. Šumenie v autobuse stíchlo a ženské pohľady najskôr vystopovali vinníka. Očnou morzeovkou dali ostatným navôkol na známosť, že na podobné fóriky nemajú čas. A ani chuť... Následne za mnou sa ozvalo: To je čo za blázna??? Ten tu akurát chýbal... Toho poznám, to je bezdomovec...
Nemal však ani penu na ústach a aj vzduch okolo neho bol čistý a dýchateľný. Mal síce pokrčené šaty, šedivú bradu s beatlesovským három a obnosený ruksak v rukách, ale takých na svete je...

Jeho výzor nasvedčoval, že jeho domovom je – širák, hoci jeden už na svojej hlave mal. Ženská trojka okolo neho na protest otočila hlavy smerom k oknu a krajina za ním bola v tej chvíli zrazu tak nesmierne zaujímavá, ako nikdy predtým. Predsa sa nebudú pozerať na dajakého hlupáka, čo si len tak bezdôvodne vyspevuje... Keby bol v krčme a mal pod čapicou, teda pod širákom, tam by to bolo na mieste. Ale triezvy a za bieleho dňa v autobuse??? No nehnevajte sa...
Dvere autobusu sa so sykotom zavreli a všetci cestujúci zaujali svoje miesta. Ja som bola jednou z nich. Pohodlne som sa usadila a nechala svoj cieľ cesty na starosti šoférovi.
autobus2.png
Najbližšia oproti sediaca pani namosúrená odvrátila zrak a klaunovsky predstierala ospalosť.
Celé toto divadielko som sledovala s úsmevom a pobavením. Pripadalo mi milé, veselé a ešte aj zadarmo. Po náročnej práci to bol taký lahodný dvojpercentný autobusový aperitív s retiazkou... V duchu som sa chichotala a na tvári som mala úsmev od ucha k uchu. Tento človek žil ako žil, a predsa jeho duša a srdce spievalo a tešilo sa z chvíle, v ktorej sa ocitol.
Nepoznám dôvod jeho radosti, ale bola milá a plná veselosti. Neobťažovala a bola celkom prívetivá...
Možno to bolo preto, že sa viezol v autobuse, možno preto, že vonku svietilo slnko a on sa tešil zo života; na rozdiel od nás, ktorým nevyhovovalo letné slnko, a to, že v obchode už zrejme nebudú mať ten bledomodrý svetrík, a dovolenka v Taliansku už nie je ako kedysi...
No povedzte, chcelo by sa vám po tom všetkom ešte spievať???...............xixi
kvet srelkaa.gif
Šálka čaju
images.jpg
čajíček.jpg
stiahnuť (1).jpg
Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými kariérami prišla na návštevu k svojmu profesorovi z univerzity. Reč sa čoskoro zvrtla na stres doma i v práci a množili sa sťažnosti. Keď ponosovanie nemalo konca, čoraz častejšie sa obracali pohľady prítomných smerom k profesorovi, očakávajúc jeho radu podobne ako kedysi; veď už v škole bol povestný svojimi nevšednými odpoveďami. Profesor sa však iba usmial a ponúkol
svojim študentom šálku dobrého bylinkového čaju. Nato odišiel do kuchyne a po chvíli sa vrátil s horúcim džbánom šíriacim príjemne vône, a zbierkou najrôznejších šálok - porcelánových, umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých, a povedal im, nech sa obslúžia.
Keď už všetci sedeli so šálkou v ruke, profesor povedal:
"Pozrite sa - všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na tácke ostali iba tie lacné a ošarpané . Hoci je normálne, že chcete pre seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov a stresu.
To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bol totiž nápoj, nie šálky. Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome ste ich aj porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte: Život je ako čaj a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú ako šálky . I keď sú šálky dôležité, aby ste sa mohli napiť, sú to len prostriedky k životu, nie Život samotný. Kvalita života sa nemení vonkajšími okolnosťami, a ani tie v skutočnosti kvalitu života neovplyvňujú. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme si všímať nápoj, ktorý v nej dostávame.
Takže nedovoľte, aby u vás dominovali šálky... Sústreďte sa radšej na Život!
kvet srelkaa.gif
Raj a Peklo
d7db70598a_99749834_o2.jpg
Istý muž kráčal po ceste so svojím koňom a psom. Keď prechádzali okolo veľkého stromu, udrel do neho blesk a všetkých spálil. Muž však nepochopil, že je mŕtvy, a tak pokračoval v ceste aj so svojimi zvieratami. Bol to veľmi namáhavý pochod, nad nimi sa týčil vrch, slnko pálilo, boli celí spotení a veľmi smädní. V jednej zákrute zazreli nádhernú bránu, celú z mramoru, za ňou chodník zo zlata, uprostred neho bola studňa s krištáľovou vodou. Pocestný podišiel k strážnikovi pri bráne.
"Dobrý deň."
"Dobrý deň," odpovedal strážnik.
"Ako sa volá toto nádherné miesto?"
"Je to raj."
"Ako dobre, že sme prišli do neba. Máme veľký smäd."
"Prosím, vojdite a dosýta sa napite," ukázal strážnik na studňu.
"Ale aj môj pes a kôň majú smäd."
"Ľutujem, ale zvieratám je vstup zakázaný," povedal strážnik. "Zvieratá sem nemôžu."
Muža to veľmi rozladilo, pretože mal veľký smäd, ale sám piť nechcel. Poďakoval strážnikovi a pokračoval v ceste. Po dlhom a namáhavom výstupe do kopca prišli na ďalšie miesto celkom vyčerpaní. Stála tam stará brána, od nej viedla poľná cesta obklopená stromami. V tieni jedného zo stromov ležal akýsi muž, hlavu mal prikrytú klobúkom, zdalo sa, že spí.
"Dobrý deň," privítal pocestný.
Muž kývol hlavou.
"Sme veľmi smädní, ja, môj pes a kôň."
"Tam medzi skalami je studňa," ukázal im muž. "Môžete sa napiť, koľko len chcete."
Muž so psom i koňom podišli ku studni a uhasili svoj smäd.
stiahnuť (1).jpg
Pocestný sa vrátil k mužovi, aby mu poďakoval. "Príďte zas, kedykoľvek len budete chcieť," odpovedal mu muž.
"Prosím vás, ako sa volá toto miesto?"
"Raj."
"Raj? Ale veď strážnik pri mramorovej bráne nám povedal, že tam je raj."
"Nie, to bolo peklo."

Pocestného sa zmocnili rozpaky. "Mali by ste im zakázať, aby používali vaše meno. Táto falošná informácia predsa môže spôsobiť veľký zmätok."

"V žiadnom prípade, v skutočnosti nám robia veľkú službu. Lebo tam zostanú všetci, čo z egoizmu dokážu opustiť aj toho najvernejšieho priateľa."


(Paulo Coelho Diabol a slečna Chantal)
kvet srelkaa.gif
Príbeh jedného taxikára
images.jpg
- Prišiel som na zadanú adresu a zatrúbil. Počkal som niekoľko minút. Potom som zatrúbil znova. Mala to byť moja posledná jazda toho dňa, a tak som si hovoril, že by som mohol odísť, ale namiesto toho som auto zaparkoval, išiel ku dverám a zaklopal. "Chvíľočku", ozval sa za dverami slabý hlas staršiej ženy. Počul som, ako tam niečo ťahajú po zemi.
Dvere sa otvorili až po dlhej prestávke. Stála predo mnou maličká asi deväťdesiatročná žena.
Bola oblečená v kartunových šatách a klobúčik so sieťkou, ako v nejakom filme zo 40. rokov. Vedľa nej stál na zemi malý kufrík. Byt vyzeral, ako by v ňom nikto po mnoho rokov nebýval. Na stenách neboli hodiny, na poličkách neboli ani hrnčeky ani nejaké ozdôbky. V rohu stála kartónová škatuľa plná fotografií a skleneného riadu.«Pomohol by ste mi odniesť tú tašku do auta?", Požiadala ma. Odniesol som kufrík do auta a vrátil som sa, aby som pomohol tej žene. Chytila ​​sa ma za ruku a pomaly sme išli k vozidlu. Stále mi ďakovala za láskavosť. "To nič nie je", povedal som jej, "snažím sa len správať sa k svojim pasažierom tak, ako by som chcel, aby sa ľudia správali k mojej matke".
«To si naozaj dobrý chlapec", povedala mi. Keď sme sa usadili do auta, nadiktovala mi adresu a spýtala sa, či by sme mohli ísť cez centrum.
«Ale to nie je najkratšia cesta", upozornil som ju. «Ach áno, ja viem", povedala. "Ale ja neponáhľam. Idem do hospica".
Pozrel som sa do spätného zrkadla. Jej oči sa leskli. "Moja rodiny už dávno odišla", pokračovala tichým hlasom. "Lekár hovorí, že mi nezostáva moc času".
xixi.jpg
Pomaly som natiahol ruku a vypol taxameter. "Akou cestou by ste ste chceli ísť?", Spýtal som sa.
Nasledujúce dve hodiny sme jazdili po meste. Ukázala mi budovu, kde kedysi dávno pracovala ako obsluha výťahu. Išli sme štvrtou, kde s mužom žili ako novomanželia. Priviedla ma k skladu nábytku, v ktorom bola kedysi tanečná sála, kam chodila ešte ako malé dievčatko. Občas ma požiadala, nech zabrzdim pred konkrétnou budovou alebo uličkou a sedela schúlená v kútiku,
bez slova. Potom zrazu povedala: "Som už unavená, asi pôjdeme". Išli sme mlčky na adresu, ktorú mi dala. Bola to nízka budova, niečo ako maličké sanatórium s príjazdovou cestou pozdĺž priečelia.
Dvaja sanitári prišli k autu ako len sme dorazili. Opatrne jej pomohli vystúpiť. Museli ju čakať. Otvoril som kufor, a zaniesol malý kufrík do dverí. Žena už sedela v pojazdnom kresle.
«Koľko vám dlhujem", pýtala sa, keď vytiahla kabelku. «Nič", povedal som.
Veď si musíte zarábať na živobytie ", namietla." Mám aj iných pasažierov ", povedal som jej.
Takmer bez premýšľania som sa k nej sklonil a objal ju. A ona ma tiež pevne objala.
«Daroval si starej žene trochu šťastia", povedala. "Ďakujem ti". Stlačil som jej ruku a odišiel. Dvere sa za mojím chrbtom zavreli a bol to zvuk uzatvárajúcej ďalšiej knihy života ...

Na spiatočnej ceste som nebral žiadnych pasažierov. Išiel som, kam ma viedli oči, ponorený do myšlienok. Nemohol som ten deň skoro ani s nikým hovoriť. Čo keby tá pani natrafila na nejakého naštvaného vodiča, alebo na niekoho, kto by nechcel tak dlho čakať, než skončí smenu? Čo keby som jej odmietol splniť jej prosbu alebo čo keby som bol len párkrát zatrúbil a jednoducho odišiel?
Nakoniec by som chcel povedať, že nič dôležitejšie som ešte v živote neurobil.
Sme zvyknutí si myslieť, že náš život sa otáča v kruhoch okolo veľkých okamihov, ale tie veliké okamihy nás často zastihnú nepripravených, pretože sú krásne zahalené tým, čo niektorí môžu považovať za maličkosť.

http://www.pronaladu.cz
kvet srelkaa.gif
Nezabudni sa zastaviť a privoňať k ruži
55106a52867e7c192ad40000.jpg
Všetci sme už počuli známy výrok: "Nezabudni sa zastaviť a privoňať k ružu."
Ale ako často si v skutočnosti urobíme čas a vypadneme z hektického tempa svojho života, aby sme vzali na vedomie okolitý svet? Príliš často sa nechávame uväzniť nabitým denným rozvrhom,
stiahnuť.jpg
myšlienkou na schôdzku, ktorá nás čaká, alebo cestnom prevádzkou a životom vôbec, takže si ani neuvedomíme, že okolo nás sú tiež iní ľudia. Aj ja, rovnako ako ostatní, takto vypínam svet, zvlášť keď mám riadiť auto na prepchatých uliciach.
Prednedávnom som však bol svedkom udalosti, ktorá mi ukázala, ako mi ulita môjho malého sveta bráni v rozhľade na veľký svet všade okolo.Išiel som na pracovnú schôdzku a ako obvykle som si plánoval reč. Dostal som sa k dosť rušnej križovatke a na semafore práve naskočila červená. "Dobre," pomyslel som si, "na najbližších svetlách prejdem, keď sa mi teraz podarí dostať sa pred ostatných. "
Bol som ako automatický pilot pripravený k štartu, ale zrazu ma z tranzu prebudil nezabudnuteľný pohľad. Mladý pár zavesený do seba, obaja boli slepí, prechádzal križovatku, po ktorej svištali autá všetkými smermi. Muž držal za ruku chlapčeka a žena tlačila k prsiam nemluvňa ​​v Klokánku. Obaja mali v ruke bielu palicu a pátrali s ňou po stopách, ktoré by ich previedli cez križovatku. Zo všetkého najskôr sa ma zmocnilo dojatie. Potýkali sa s tým, čo som považoval za jedno z nahroznějších postihnuti - sa slepotou. "To je strašné, keď človek oslepne," napadlo ma. V tú chvíľu mi prešla hlavou strašná myšlienka, pretože pár nešiel po prechode, ale vydal sa cez križovatku naprieč, priamo do jej stredu. Nevedeli o nebezpečenstve, v ktorom sa ocitli, a smerovali priamo do dráhy prichádzajúcich áut. Dostal som o nich hrozný strach, pretože som nevedel, či ostatní vodiči vedia, čo sa tam deje.

Celú scénu som pozoroval z prvej rady áut (mal som najlepšie sedadlo), a mohol som sa tak stať svedkom zázraku. Všetky autá vo všetkých smeroch naraz zastavili. Nikde nezaškrípali brzdy a odnikiaľ sa neozvalo trúbenie. Nikto nevýkrikol: "Uhnite niekam!" Všetko stuhlo. Zdalo sa, že sa kvôli tej rodine zastavil aj čas.Užasnuto som sa obzrel po okolitých autách, aby som sa presvedčil, že všetci vidíme to isté. Pozornosť všetkých bola upretá na onen pár. Náhle zareagoval vodič po mojej pravici. Vyklonil hlavu z okienka a zakričal: "Doprava. Choďte doprava!"
Ostatní sa pripojili a jednohlasne zakričali: "Choďte doprava!"
Manželský pár za neustáleho poklepávanie paličkami opravil smer, presne podľa vedenia. S dôverou vo svoje biele palice a volanie starostlivých ľudí sa dostali na druhú stranu vozovky. Keď došli k chodníku, zarazila ma jedna vec - stále boli do seba zavesení.
Zarazil ma neprítomný výraz ich tváre a napadlo ma, že vôbec netušili, čo sa okolo nich vo skutočnosťou dialo. Napriek tomu som hneď pocítil, ako si všetci, ktorí na križovatke zastavili, úľavne oddýchli. Kútikom oka som sa pozrel po okolitých autách. Vodič napravo odo mňa si mrmlal: "No kto to kedy videl ?!" Vodič vľavo si hovoril: "To je neuveriteľné!" Myslím, že sme všetci boli hlboko dojatí tým, čoho sme práve boli svedkami.
Ľudské bytostí na okamih vystúpili samy zo seba, aby pomohli štyrom potrebným ľuďom.
Od tej doby som o tej situácii mnohokrát premýšľal a veľa som sa z nej poučil. Po prvé: "Spomaľ a privoňaj si k ružiam."(Čo som dovtedy robil dosť zriedka.)
Urob si čas na to, aby si sa okolo seba mohol porozhliadnuť a naozaj vidieť, čo sa pred tebou práve teraz deje.
Konajte tak a zistíte, že tento okamih je všetko, čo existuje, ba čo viac, že ​​tento okamih je jediné, čím môžete životu dať zmysel.
images (4).jpg
Druhé ponaučenie bolo, že svoj cieľ môžeme dosiahnuť vierou v seba samého a dôverou v ostatných, nehľadiac na zdanlivo neprekonateľné prekážky.
Cieľom nevidiaceho páru bolo prosté v zdraví prejsť na druhú stranu ulice. Prekážkou bolo osem radov áut, ktoré išli priamo na nich. A napriek tomu bez paniky a bez pochýb išli ďalej, kým svoj cieľ nedosiahli.
My tiež môžeme smerovať k svojmu cieľu s klapkami na očiach, ktoré nám bránia v rozhľade na prekážky. Musíme len veriť svojej intuícii a prijať vedenie iných ľudí, ktorí možno vidia lepšie.

A konečne som sa naozaj naučil vážiť si daru zraku, ktorý som príliš často považoval za samozrejmosť. Viete si predstaviť, ako by sa zmenil váš život, keby ste nevideli? Len si skúste predstaviť, že vchádzate do rušnej križovatky a pritom nič nevidíte. Ako často zabúdame na prosté, a predsa neuveriteľné dary, ktoré sme v živote dostali.

Keď som vtedy z križovatky odchádzal, cítil som oveľa väčšiu úctu k životu a súcit s ostatnými než predtým. Od tej doby som sa rozhodol, že pri svojej každodennej činnosti budem venovať väčšiu pozornosť životu a talentu, pre dobro tých, ktorí také šťastie nemali.
Urobte niečo pre seba na svojej ceste životom: spomaľte a urobte si čas na to, aby ste naozaj videli. Urobte si čas na to, aby ste sa mohli rozhliadnuť okolo seba a uvideli, čo sa deje práve teraz, práve tam, kde ste. Možno prichádzate o niečo nádherného.

(Z knihy Slepačia polievka pre Dušu / Canfield Jack, Hansen Mark Victor)
kvet srelkaa.gif
Výkrik duše
Krajinou sa rozbehla jar. Tráva vyhúkla spod zeme, konáre vyháňali prvé lístky, vtáky prekvapovali svojím štebotaním. Vzduchom prúdila ľahkosť života. Po zimnom spánku všetko túžilo lietať, rásť, radovať sa. Len ona túžila zaspať a viac sa neprebrať. Sladkých osemnásť! Obdobie plné bezstarostnosti a snov. Prečo cítila opak? Už od malička bola iná. Príliš zodpovedná, príliš vážna. Ani teraz ju nebavili bujaré reči rovesníkov. Radšej mala samotu. Napriek tomu sa snažila zapadnúť medzi ostatných. Avšak čím intenzívnejšie boli jej pokusy, tým horší bol výsledok. Pritom ona čakala od života viac. A ak to nemala mať, radšej zostane sama. Ešte nemala chlapca. Netúžila vzdať sa svojej čistoty kdesi večer na kraji lesa s mužom, ktorého pozná len pár hodín, alebo s človekom, ktorý je ochotný poskytnúť svoj dlhoročne zbieraný materiál hociktorej naivke. Chcela viac. Túžila po mužovi, pre ktorého bude prvou a jedinou. Navždy! Človeka, ktorý pochopí jej boliestky, človeka, ktorý vie, čo je život. Človeka, pre ktorého sú láska a rodina to najdôležitejšie v živote. Človeka, s ktorým je radosť smiať sa, a s ktorým je aj bolesť krásna. Smiali sa jej, vraj takého nenájde. No ona dúfala. Modlila sa. Aj teraz sedela kdesi v kúte v kostole, ďaleko od všetkých. Túžila po niekom podobnom, po niekom, kto by naplnil jej dušu. Túžila po smiechu, zatiaľ čo sa utápala v smútku. Túžila po láske, no nedala jej príležitosť priblížiť sa. Túžila zmeniť svet, avšak iba slepo napodobňovala iných. Tápala v tme hľadania.
krik srelkaa.jpg
Z prosieb ju vyrušil tichý šepot: „Choď už domov, lebo nachladneš. Kedy ťa potom uvidím?“ zažartoval farár. Usmiala sa, tvár jej zrumenela. Napriek tomu, že to bol jediný muž, s ktorým sa dokázala porozprávať, vždy ju privádzal do rozpakov. Ešte chvíľu žartovali, a potom sa pobrali, každý inou cestou. Jeho hlas jej neschádzal z mysle. Je to taký dobrý človek. Dokázal si získať každého. Ako štyridsaťročný bol pre mladých otcom, pre starších priateľom. Dokonca aj babky ho mali radi,
nedali na neho dopustiť.Slnko sťahovalo posledné lúče a krajinu zahalila tma. V malej izbe na konci fary blikotala žiarovka. Pán farár sedel pohrúžený do svojich myšlienok so starou knihou v ruke. Čítal ju nespočetne veľakrát. Brával ju do rúk len tak zo zvyku, hriala ho jej blízkosť. Bola mu jeho dôverníčkou. Jedinou. Tak sľúbil, prisahal. Žiadna žena, žiadna rodina. Nič, čo by ho mohlo brzdiť v práci. Chcel pomáhať. Dobre si vybral. Pomoc opusteným a smutným. Ale kto pomôže jemu? Kto zachráni jeho pred čiernymi myšlienkami a pochybnosťami? Opäť ho zlomili. Pochybnosti. Ako rýchlo im človek dokáže podľahnúť. Očami zablúdil na fotku vedľa na stole. Bola to spomienka na minuloročný tábor mladých. Ako vždy, pohľad mu padol na nenápadné dievča, ukrývajúce sa pred vtieravým okienkom fotoaparátu. Usmial sa. Čo ho na nej tak fascinovalo? Tie čokoládové oči ho prenasledujú ako svorka hladných vlkov. Celý deň sedí ako na ihlách, nenachádza pokoja. Tak, ako tma sadá na krajinu, tak aj jeho opantáva rúško samoty. Vysmädnutý po láske nedokáže odolať mámivému poháru vody z osviežujúceho prameňa života.
Všetko márne. Boh ho opustil. Opustil jeho dušu bojujúcu s láskou. Vybičovaný bolesťou, hnaný výčitkami vybieha von. Preč od dobiedzajúcich myšlienok, ktorým nedokáže čeliť. Ukryť sa v tichu prírody a nemyslieť. Po pár minútach sa ocitá na brehu malého jazera. V túto nočnú hodinu tu niet ani živej duše. Dobre si to vymyslel. Unavený padá na trávu a hľadí na nebo. Túži sa rozplynúť v mori blikotajúcich hviezd a vytratiť sa spolu s prvými lúčmi slnka. Čo vlastne chcem? Pýtal sa tisíci krát. Dlho jeho oči blúdili nočnou oblohou, jeho duša načerpávala silu, ovlažoval ubolené srdce. Konečne prichádzal pokoj. Žiadna žena ho nemôže narušiť. Zvládne to. Cítil sa silný. Boh je na prvom mieste. Boh a jeho veriaci. Nikdy sa ho nevzdá. Pocítil, ako sa mu chlad zavŕtal hlboko do tela. Striaslo ho. S ľahkosťou sa vyšvihol a opúšťal tento krásou nasýtený kúsok zeme. Mesiac sa kotúľal oblohou, žaby kŕkali nočnú uspávanku, mohutné stromy ochraňovali unavených pútnikov. Kráčal po chodníku popri jazere. Odrazu spozornel. Ktosi sa približoval. Najprv sa zľakol, no v okamihu ju spoznal. Poznal by ju medzi tisíckami žien. Zastala. Zatiaľ ho nezbadala. Sadla si na zem, sklonila hlavu a... rozplakala sa. Rozum mu radil utiecť, no srdce nedovolilo. Nedokázal ju nechať samú. Pohol sa. Zbadala ho len pár krokov od seba. Uľavilo sa jej a zároveň priťažilo.
„Čo tu robíš?“ spýtal sa. Hľadel na ňu s takou láskou a obavou, že sa znovu rozplakala. Pozeral jej do očí a zrazu pochopil. Pochopil, že bez nej nedokáže žiť. A pochopil tiež, že ho miluje. Pochopil, že sa trápi rovnako ako on. A konečne pochopil, že nevymenil Boha za lásku, pretože Boh je láska. Našiel, čo hľadal celý život. Usmial sa. Chvíľu na neho bojazlivo hľadela, kým pochopila. Ponárala sa do jeho hlbokých očí, vychutnávala si chvíle ukradnutého šťastia. Nebolo treba slov. Ich srdcia sa spojili, duše splynuli. Nevnímali čas ani priestor. Boli tu len oni dvaja v lone prírody poddávajúci sa slastným myšlienkam o krajšom zajtrajšku. Určite to všetci pochopia. Ľudia, rodina, priatelia. Pochopia ich čistú veľkú lásku a budú sa tešiť spolu s nimi, že si prekliesnili k sebe cestu, že odteraz už budú kráčať životom ruka v ruke. Hľadeli na seba. Cítili sa zrazu slobodní, šťastní. Áno, rodina ich podrží, pochopí. Pochopila. Prestala s nimi komunikovať. Najbližší, najmilší ich zatratili. Hanba, zúfalstvo, hnev, nenávisť, to boli prejavy ich lásky. Krásny vysnený svet sa zrazu zmenil na bolestnú skutočnosť. „To ich Boh tresce“, hovorili ľudia. Či naozaj Boh? Bol to Boh v podobe zbožnej starenky, roky sediacej v prvej lavici v kostole, čo jej v obchode pred celou dedinou nakričala slušne povedané do pobehlíc? Bol to Boh, čo mu znemožnil každú príležitosť zamestnať sa? Bol to Boh v podobe otca, ktorý zatratil svoju dcéru a poslal ju do horúcich pekiel? Bol to Boh v úlohe matky, ktorá zavrhla svojho jediného syna? Bol to Boh, ktorý dal právo starej matke odvrhnúť svoje vnúčence? Naozaj to bol Boh? Alebo to bol človek, ktorý sa hral na Boha? Človek, ktorý sa rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Človek, ktorý povýšil svoj biedny ľudský rozum nad Božiu lásku?! Človek, ktorý neváha zabiť dieťa v lone matky, človek, ktorý strieľa do ľudí pre vlastnú chamtivosť, človek, ktorý kradne, klame, podvádza. Človek, ktorý dávno zabudol na Boha...
Prežili. Napriek nevôli okoliu, prekážkam. Mali jeden druhého a... LÁSKU.
kvet srelkaa.gif
atthwqhy.jpg
pribeh srelkaa.jpg
skusenosť srelkaa.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one